Problem komputer zostal zablokowany


(kala1980) #1

z powodu naruszenia praw dołaczam logi pomoże ktoś

http://wklej.to/IKwWz


(Atis) #2

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.


(kala1980) #3

All processes killed

========== OTL ==========

64bit-Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{2fa28606-de77-4029-af96-b231e3b8f827}\ deleted successfully.

64bit-Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{2fa28606-de77-4029-af96-b231e3b8f827}\ not found.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{2fa28606-de77-4029-af96-b231e3b8f827}\ deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{2fa28606-de77-4029-af96-b231e3b8f827}\ not found.

Registry key HKEY_USERS\S-1-5-21-203441625-4021753468-1000350194-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{2fa28606-de77-4029-af96-b231e3b8f827}\ deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{2fa28606-de77-4029-af96-b231e3b8f827}\ not found.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects{6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B}\ deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B}\ not found.

64bit-Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\sdchange deleted successfully.

C:\Users\KRYSTIAN\AppData\Local\Microsoft\Windows\3391\sdchange.exe moved successfully.

C:\Users\KRYSTIAN\AppData\Roaming\hellomoto folder moved successfully.

C:\Users\KRYSTIAN\M-10-6897-8685-3464 folder moved successfully.

========== FILES ==========

File\Folder C:\Users\KRYSTIAN\AppData\Local\Microsoft\Windows\339 not found.

========== COMMANDS ==========

[EMPTYTEMP]

User: All Users

User: Default

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

User: Default User

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

User: KRYSTIAN

->Temp folder emptied: 279293 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 32902 bytes

->Java cache emptied: 0 bytes

->FireFox cache emptied: 6030978 bytes

->Google Chrome cache emptied: 0 bytes

->Flash cache emptied: 0 bytes

User: Public

%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32 (64bit) .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes

Windows Temp folder emptied: 29260 bytes

%systemroot%\sysnative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes

RecycleBin emptied: 0 bytes

Total Files Cleaned = 6,00 mb

OTL by OldTimer - Version 3.2.56.0 log created on 08112012_013609

Files\Folders moved on Reboot...

C:\Users\KRYSTIAN\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt moved successfully.

PendingFileRenameOperations files...

File C:\Users\KRYSTIAN\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt not found!

Registry entries deleted on Reboot...


(adam9870) #4

Pokaż nowy log Skanuj. Wklej go na http://www.wklej.org/ albo http://wklej.to/.


(kala1980) #5

http://wklej.to/fVH0J


(Atis) #6

Odinstaluj starą wersję programu:

Spybot - Search & Destroy

Java 6 Update 22

Adobe Shockwave Player 11.5

Adobe Reader 9.3

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Adobe Flash Player 10 Plugin

Później zainstaluj:

Adobe Reader

Flash Player

Java

Uruchom OTL i kliknij Sprzątanie.

Usuń stare punkty przywracania:

Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Uruchom SecurityCheck i aktualizuj programy oznaczone jako Out of date