Problem + log

Witam, komp zachowuje sie dziwnie. Tzn, gdy wchodze na jakas strone,

wyskakuje “Nie można odnaleźć zdalnego serwera” i tym podobne sprawy.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:58:59, on 06-01-02

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINGATE\WINGATE.EXE

C:\PROGRAM FILES\KASPERSKY LAB\KASPERSKY ANTI-VIRUS PERSONAL\KAVSVC.EXE

C:\WINDOWS\RUNSERVICE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\HP\HPCORETECH\HPCMPMGR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZTSB10.EXE

C:\PROGRAM FILES\KASPERSKY LAB\KASPERSKY ANTI-VIRUS PERSONAL\KAV.EXE

C:\PROGRAM FILES\NAVEXCEL\NAVHELPER\V2.0.4D\NAVAPP.EXE

C:\PROGRAM FILES\MEDIA GATEWAY\MEDIAGATEWAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINGATE\WGENGMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\IT PARTNER\INTERNET CAFE CONTROL PANEL\INETCAFE.EXE

C:\PROGRAM FILES\SPIK\SPIK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\OPERA\OPERA.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\RAR$EX00.391\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: NavHelper Class - {C1E58A84-95B3-4630-B8C2-D06B77B7A0FC} - C:\PROGRAM FILES\NAVEXCEL\NAVHELPER\V2.0.4D\NHELPER.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\NEM220.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: Banner w IE - {BE8D0059-D24D-4919-B76F-99F4A2203647} - C:\WINDOWS\SYSTEM\CAFEADS.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [MsgSvr32] Rundll C:\PROGRA~1\ITPART~1\INTERN~1\msgsvr32.dll,ShowMForm

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\PROGRAM FILES\HP\HPCORETECH\HPCMPMGR.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [navapp] C:\Program Files\NavExcel\NavHelper\v2.0.4d\navapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] C:\PROGRAM FILES\MEDIA GATEWAY\MEDIAGATEWAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [WinGateEngine] C:\PROGRAM FILES\WINGATE\WINGATE.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [kavsvc] C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LicCtrl] runservice.exe

O4 - Startup: WinGate Engine Monitor.lnk = C:\Program Files\WinGate\wgengmon.exe

O4 - Startup: Internet Cafe Control Panel.lnk = C:\Program Files\IT Partner\Internet Cafe Control Panel\InetCafe.exe

O4 - Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/180solutions/ie/bridge-c46.cab

O16 - DPF: {B1953AD6-C50E-11D3-B020-00A0C9251384} (O2C-Player (ELECO Software GmbH)) - http://www.o2c.de/download/O2CPlayer_147.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\PROGRAM FILES\SPIK\URL_WPMSG.DLL
  1. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu.

  2. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  3. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  4. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  5. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue: