Problem- menu rozwijane


(Piotrek Płatek) #1

(adpawl) #2

Ano tak to! :smiley:

To menu jest oparte na divach, każdy element menu ma dopowiednoą etykietke do której się odwołujesz ...i tak:

onclick="rozwin_zwin(0); ...

...

onclick="rozwin_zwin(1); ...

...

onclick="rozwin_zwin(2); ...

...

...itd.

W drugim menu zwyczajnie masz polecenie zwijania/rozwijania diva z 1-szego menu: onclick="rozwin_zwin(1);

...musisz to więc dla drugiego menu zmienić na kolejno: onclick="rozwin_zwin(2); i onclick="rozwin_zwin(3); 8)