Problem- menu rozwijane


(Piotrek Płatek) #1

(adpawl) #2

Ano tak to! :smiley:

To menu jest oparte na divach, każdy element menu ma dopowiednoą etykietke do której się odwołujesz …i tak:

onclick="rozwin_zwin(0); …

onclick="rozwin_zwin(1); …

onclick="rozwin_zwin(2); …

…itd.

W drugim menu zwyczajnie masz polecenie zwijania/rozwijania diva z 1-szego menu: onclick="rozwin_zwin(1);

…musisz to więc dla drugiego menu zmienić na kolejno: onclick="rozwin_zwin(2); i onclick="rozwin_zwin(3); 8)