Problem Photoshop - paleta kolorow

ppp5od.th.jpg

Czzemu jest taka paleta kolorow? Chce to zmienic na normalna ale niewiem gdzie! POMOCY

Proszę zmienić tytuł na konkretniejszy (użyj opcji icon_edit.gif

Spróbuj tego

Naciśnij Ctrl+K, włączy się okno ustawień. Masz tam kilka list rozwijanych. Na liście Color Picker masz zapewne ustawione Windows. Zmień to na Adobe. :slight_smile:

Nie wiesz, to nie wypowiadaj się, wprowadzasz innych użytkowników w błąd.

Dziekuje!