Problem ... po pewnym czasie dysk zaczyna mielic


(Sanctuarius) #1

(MarS) #2

Indeksowanie plików? Sprawdź usługi


(Gutek) #3

O1 - Hosts:

Not Found

O1 - Hosts: The requested URL /stat.dat was not found on this server.

O1 - Hosts: