Problem podobny do temp2.exe


(Krzysztof Gora) #1

Witam mam problem bardzo podobny do problemu z temp2.exe, gdy próbuje wejsc na któryś z dysków nie moge tego zrobic poprzez dwukrotne kliknięcie... dopiero gdy klikne ppm i wybiore otwórz moge wejsc na dysk, w menu znajduje sie równiez zakładka "autoodtwarzanie" tak jak to bylo w przypadku problemu z temp2.exe, nawet format nic nie pomógł;/ załączam logi z HJ i SH.

Hijack:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:18:02, on 2007-10-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

C:\Program Files\Programy\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\PROGRA~1\Programy\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Programy\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe

C:\Program Files\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Programy\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\Program Files\Programy\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Programy\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\Program Files\Programy\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Programy\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Programy\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\WINDOWS\system32\wscript.exe

C:\WINDOWS\system32\wscript.exe

D:\Programiki\problem z temp2.exe\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.regclean.com/register.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [MSRegInfo] C:\WINDOWS\pagefile.sys.vbs

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Programy\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\Programy\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Program Files\Programy\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Programy\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\Programy\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Programy\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

Silent Runners

"Silent Runners.vbs", revision 52, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"DAEMON Tools Pro Agent" = ""C:\Program Files\Programy\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe"" ["DT Soft Ltd."]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"MSRegInfo" = "C:\WINDOWS\pagefile.sys.vbs" [null data]

"HP Software Update" = "C:\Program Files\Programy\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" ["Hewlett-Packard Co."]

"iKeyWorks" = "C:\PROGRA~1\Programy\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe" ["A4Tech Co.,Ltd."]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C}\(Default) = "Skype add-on (mastermind)"

 -> {HKLM...CLSID} = "Skype add-on (mastermind)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll" ["Skype Technologies S.A."]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\

<> "BootExecute" = "autocheck autochk *"|"lsdelete" [null data]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "Krzychu" & "All Users" startup folders:

---------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"HP Digital Imaging Monitor" -> shortcut to: "C:\Program Files\Programy\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe" ["Hewlett-Packard Co."]

"HP Image Zone - szybkie uruchamianie" -> shortcut to: "C:\Program Files\Programy\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe -s" [null data]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"RegClean Scheduled Scan" -> launches: "C:\Program Files\Programy\RegClean\RegClean.exe scheduled" [null data]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_03"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_03"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\npjpi160_03.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07}\

"ButtonText" = "Skype"

"CLSIDExtension" = "{77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Skype add-on (button)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll" ["Skype Technologies S.A."]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86, clr_optimization_v2.0.50727_32, "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe" [MS]

Ad-Aware 2007 Service, aawservice, ""C:\Program Files\Programy\Ad-Aware 2007\aawservice.exe"" ["Lavasoft AB"]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Pml Driver HPZ12, Pml Driver HPZ12, "C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe" ["HP"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

PCL Language Monitor\Driver = "hpz3l3xu.dll" ["Hewlett-Packard Company"]---------- (launch time: 2007-10-26 11:17:14)

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 22 seconds, including 5 seconds for message boxes)

(jessica) #2

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz (V) >> Fix checked.

No tak - infekcja na pendrive.

Ściągnij -->ComboFix.

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\pagefile.sys.vbs

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Ten log z ComboFixa wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów) .

jessi


(Krzysztof Gora) #3

http://wklej.org/id/a675a5c671

Złączono Posta : 26.10.2007 (Pią) 12:21

kurcze chyba nie zadziałało... zrobilem wszystko tak jak powiedzialas... i po restarcie w logu z Hijacka dalej jest ten wpis :confused:


(jessica) #4

Jak widać, to dalej jest, więctrzeba powtórzyć:

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\pagefile.sys.vbs

C:\pagefile.sys.vbs

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Daj ten log.

jessi


(Krzysztof Gora) #5

http://wklej.org/id/4752bf9781


(jessica) #6

Dalej są.

Jeśli nie masz jakiegoś narzędzia usuwającego, to ściągnij OTMoveIt

Do pola Paste List of Files/Folders to be Moved wklej poniższe ścieżki:

Następnie wciśnij przycisk MoveIt!

Pojawi się komunikat, że jest potrzebny restart do usunięcia podanych plików/folderów- wciśnij Yes.

Po restarcie usuń ręcznie folder C:**** _OTMoveIt (Prawoklik >>> Usuń >>> Opróżnij Kosz).

I znów daj log z ComboFixa.

jessi


(Krzysztof Gora) #7

http://wklej.org/id/23e50a4207


(jessica) #8

Okazuje się, że te pliki po usunięciu natychmiast wracają. :frowning: :frowning: :frowning:

Widać, że nie żadnych problemów z usuwaniem tych plików, jest tylko problem, że one natychmiast wracają.

Tak więc dalsze usuwanie nie ma sensu.

Spróbuj jeszcze raz usunąć je przy pomocy OTMoveIt.

Jeśli się nie uda, to ja już nic nie wymyślę...

EDIT:

A co Ty masz połączonego z komputerem, bo widzę, że nie masz pendrive? Tak więc infekcja nie przychodzi u Ciebie z pena, lecz z czegoś innego, co cały czas u Ciebie działa.

jessi


(Krzysztof Gora) #9

mam dwa komputery połączone siecią


(jessica) #10

No to przynajmniej wiadomo, skąd wraca infekcja. :slight_smile: :slight_smile:

Teraz pomyśl, w jaki sposób odłączyć się na stałe z tym drugim komputerem.

Nawiasem mówiąc: w tym drugim komputerze też użyj ComboFixa.

jessi


(Krzysztof Gora) #11

odłączyłem kabel sieciowy...i zrobilem to co wczesniej i dalej to samo... ale spróbuje na drugin kompie zrobic to samo, dzieki:)

Złączono Posta : 26.10.2007 (Pią) 15:49

sciagnalem nowszego combofixa i sprawa wygląda tak :slight_smile: http://wklej.org/id/63b526f2df

Złączono Posta : 26.10.2007 (Pią) 15:53

juz działa normalnie:) dzieki za pomoc...masz u mnie duze wirtualne piwo...


(jessica) #12

Tak, teraz log wygląda OK. :slight_smile:

jessi