Problem, prosze o pomoc


(Bożena Kulik) #1

Kochani, juz bylo dobrez i sie znowu popsulo, a ja sierotka niemotka nie umiem sobie poradzic, tak wyglada moj log:

[Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:30:37, on 2005-07-17

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\mqsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\System32\mqtgsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTray.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTray2k.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTrayLSI.exe

C:\WINDOWS\System32\qttask.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\PestPatrol\PPControl.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.01.0000.2217\en-us\bin\WindowsSearch.exe

C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.01.0000.2217\en-us\bin\WindowsSearchIndexer.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\navw32.exe

C:\Documents and Settings\Matka\Moje dokumenty\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Matka\USTAWI~1\Temp\se.dll/space.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Matka\USTAWI~1\Temp\se.dll/space.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Documents and Settings\Justyna\sbhelp.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {77199327-B0B7-427D-8914-D9677690B214} - C:\WINDOWS\System32\nmec.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.01.0000.2214\en-us\msntb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.01.0000.2214\en-us\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] MMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray2K] MMTray2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTrayLSI] MMTrayLSI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\System32\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [wlubibev] C:\WINDOWS\wlubibev.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "C:\DOCUME~1\Justyna\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKLM\..\Run: [tsdcj] C:\WINDOWS\tsdcj.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\Program Files\PestPatrol\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] C:\Program Files\Odkurzacz 9 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\Matka\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSOEMON.EXE(1).VIR

O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.01.0000.2217\en-us\bin\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.01.0000.2214\en-us\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZBxdm197YYPL

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Documents and Settings\Justyna\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Documents and Settings\Justyna\sbhelp.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {40289096-9F72-4A04-BCB3-E434ECDCEE33} (AppDLCtrl Class) - http://download.howudodat.com/chatterbox/download/appdl.cab

O16 - DPF: {65D72393-E210-4A2A-B8E0-10AC45986770} (GWebInstallControl Object) - http://megapanel.gem.pl/WebInstaller.dll

O16 - DPF: {CDCBE0F1-D13A-4F86-A963-3A272D3ABA7E} (VacPro.internazionale_ver15) - http://advnt01.com/dialer/internazionale_ver15.CAB

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O18 - Filter: text/html - {9C9A4A6A-25F4-4021-A0F4-522B342696B3} - C:\WINDOWS\System32\nmec.dll

O18 - Filter: text/plain - {9C9A4A6A-25F4-4021-A0F4-522B342696B3} - C:\WINDOWS\System32\nmec.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe] :oops:

(Qbek50) #2

:evil: :evil:

chyba chciałes napisać żeby wyłączyła to w autostarcie :lol:


(Adampigan) #3

Dokładnie tak detektyw moja pomyłka sorki :oops:


(Bożena Kulik) #4

dzieki, zaraz bede to usuwac :cry:

Złączono Posta : 17.07.2005 (Nie) 12:00

nie mam niestety sp2, a w ogole to troche jestem glupiutka i nie wiem czy to co mi napisaliscie to dobrze zrobilam, wysylam loga, mnie niestety trezba wszystko wytlumaczyc bardzo pooooooooooooooooooooooooowoli i dokladnie bo w tych sprawach jestem ciemna jak kwit na wegiel buuuuuuuuuuuuuuuuu :oops:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:03:37, on 2005-07-17

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTray.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTray2k.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTrayLSI.exe

C:\WINDOWS\System32\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.01.0000.2217\en-us\bin\WindowsSearch.exe

C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.01.0000.2217\en-us\bin\WindowsSearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\mqsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\mqtgsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Documents and Settings\Matka\Moje dokumenty\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Matka\USTAWI~1\Temp\se.dll/space.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Matka\USTAWI~1\Temp\se.dll/space.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Documents and Settings\Justyna\sbhelp.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {77199327-B0B7-427D-8914-D9677690B214} - C:\WINDOWS\System32\nmec.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.01.0000.2214\en-us\msntb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.01.0000.2214\en-us\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] MMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray2K] MMTray2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTrayLSI] MMTrayLSI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\System32\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [wlubibev] C:\WINDOWS\wlubibev.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "C:\DOCUME~1\Justyna\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKLM\..\Run: [tsdcj] C:\WINDOWS\tsdcj.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\Program Files\PestPatrol\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\Matka\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSOEMON.EXE(1).VIR

O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.01.0000.2217\en-us\bin\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.01.0000.2214\en-us\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZBxdm197YYPL

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Documents and Settings\Justyna\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Documents and Settings\Justyna\sbhelp.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {40289096-9F72-4A04-BCB3-E434ECDCEE33} (AppDLCtrl Class) - http://download.howudodat.com/chatterbox/download/appdl.cab

O16 - DPF: {65D72393-E210-4A2A-B8E0-10AC45986770} (GWebInstallControl Object) - http://megapanel.gem.pl/WebInstaller.dll

O16 - DPF: {CDCBE0F1-D13A-4F86-A963-3A272D3ABA7E} (VacPro.internazionale_ver15) - http://advnt01.com/dialer/internazionale_ver15.CAB

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O18 - Filter: text/html - {098AFC82-D877-4DFE-89D9-879C62F09D6A} - C:\WINDOWS\System32\nmec.dll

O18 - Filter: text/plain - {098AFC82-D877-4DFE-89D9-879C62F09D6A} - C:\WINDOWS\System32\nmec.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

]


(Adampigan) #5

Wchodzisz w uruchom w menu start wpisujesz msconfig zakładka uruchamianie i to odchacasz.

Natomiast to zaznaczasz w hijack this i klikasz na fix


(Qbek50) #6

to usuwasz w Hijacku. Co do reszty mam wątpliwości - poczekaj na kuza5 lub musga


(Bożena Kulik) #7

no i tak to teraz wyglada, ale nie mam czaterii interii , pokazuje mi komunikat ze nie mam zainstalowanej javy, a mnie sie wydaje( :frowning: ), ze MAM, i co powinnam zrobic? inne czaterie (onet wp) chodza, a to moj log po przejsciach : :))

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:50:29, on 2005-07-17

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTray.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTray2k.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTrayLSI.exe

C:\WINDOWS\System32\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\PestPatrol\PPControl.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.01.0000.2217\en-us\bin\WindowsSearch.exe

C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.01.0000.2217\en-us\bin\WindowsSearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\mqsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\mqtgsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Matka\Moje dokumenty\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Matka\USTAWI~1\Temp\se.dll/space.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Matka\USTAWI~1\Temp\se.dll/space.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Documents and Settings\Justyna\sbhelp.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {77199327-B0B7-427D-8914-D9677690B214} - C:\WINDOWS\System32\nmec.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.01.0000.2214\en-us\msntb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.01.0000.2214\en-us\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] MMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray2K] MMTray2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTrayLSI] MMTrayLSI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\System32\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\Matka\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

O4 - HKLM\..\Run: [wlubibev] C:\WINDOWS\wlubibev.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tsdcj] C:\WINDOWS\tsdcj.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\Program Files\PestPatrol\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "C:\DOCUME~1\Justyna\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSOEMON.EXE(1).VIR

O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.01.0000.2217\en-us\bin\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: MSN Search - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.01.0000.2214\en-us\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZBxdm197YYPL

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Documents and Settings\Justyna\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Documents and Settings\Justyna\sbhelp.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {40289096-9F72-4A04-BCB3-E434ECDCEE33} (AppDLCtrl Class) - http://download.howudodat.com/chatterbox/download/appdl.cab

O16 - DPF: {65D72393-E210-4A2A-B8E0-10AC45986770} (GWebInstallControl Object) - http://megapanel.gem.pl/WebInstaller.dll

O16 - DPF: {CDCBE0F1-D13A-4F86-A963-3A272D3ABA7E} (VacPro.internazionale_ver15) - http://advnt01.com/dialer/internazionale_ver15.CAB

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O18 - Filter: text/html - {098AFC82-D877-4DFE-89D9-879C62F09D6A} - C:\WINDOWS\System32\nmec.dll

O18 - Filter: text/plain - {098AFC82-D877-4DFE-89D9-879C62F09D6A} - C:\WINDOWS\System32\nmec.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

chyba cos jeszcze mam w prezencie z netu bo wlaczaja mi sie jakies "reklamowki"

Złączono Posta : 17.07.2005 (Nie) 12:52

ok, dzieki dzieki dzieki, jestescie NAJMĄDRZEJSI na caaaaaałym swiecie , pozdrowionka ze slicznego LIWA


(Qbek50) #8

Bożena Kulik

a gdzie masz wpis:

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

??

usunęłas go czy wyłączyłas w autostarcie ???

:-x


(Bożena Kulik) #9

pewnie usunelam

Złączono Posta : 17.07.2005 (Nie) 13:15

sprawdze autostart

Złączono Posta : 17.07.2005 (Nie) 13:17

usunelam i nie moge sie pozbyc tej strony about blank i wlacza mi sie ciagle jakis alert ze mi sie skanuje system


(Qbek50) #10

:-x :-x

na drugi raz debek nie sprawdzaj logów bo tylko szkody przynosisz :evil:


(Bożena Kulik) #11

spokojnie, ja sama sobie szkodze bez niczyjej pomocy, slowo, chcialabym miec 0,0015 tej wiedzy ktora wy posiadacie buuuuuuuuuu

Złączono Posta : 17.07.2005 (Nie) 13:21

a tak w ogole to szybka odpowiedz to jedyny sposob na prowadzenie konwersacji tutaj???? pewnie znowu czegos nie doczytalam :frowning: :oops:


(Qbek50) #12

najlepiej to na razie nic nie rób - poczekaj na kuza5 lub musga 8)


(Bożena Kulik) #13

zainstaluje jeszcze raz

Złączono Posta : 17.07.2005 (Nie) 13:26

ok, to czekam na kuza5. dzieki za wszystko


(Kuz5) #14

Dlatego post zmylający został skasowany, proponuje nie łapać sie za sprawdzanie logów jeżeli nie ma sie o nim pojecia, a dlaczego bo log to nie zabawka można komuś narobić kłopotów.

Możesz przywrucić ten wpis:

Odpal HijackThis=>View the list of backups=>Następnie zaznaczasz wpis który skasowałaś i klikasz Restore

Wyczyść katalog TEMP (w trybie awaryjnym)

Start=>Uruchom=>%temp%=>I usuń wszystko co sie tam znajduje

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki i foldery na czerwono usun ręcznie z dysku

Jak bedziesz miała kłopot z usunieciem jakiegoś pliku to napisz.

Po czyszczeniu wklejasz nowego loga.


(Bożena Kulik) #15

ufffff! !!


(Kuz5) #16

No i log czysty ciachnij jeszcze to:


(Qbek50) #17

Bożena Kulik to że masz duzzo syfów to głównie wina brak Service Packa 2


(Bożena Kulik) #18

ciachnelam, dzieki wielkie wielkie wielkie , o SP2 wiem, niestety......... :oops: ale nie ma tego zlego.... dzieki temu przykremu "niemaniu" bede tu czestym gosciem, pozdrawiam serdecznie zapraszam nieustannie do pieknego Liwa , moze na turniej rycerski w sierpniu ??? :roll: