Problem przy otwieraniu nowych okien w Mój Komputer i Dokume


(dexter169) #1

System Windows 7 Home Premium

Od dłuższego czasu dość nurtuje mnie otwieranie nowych okienek w Mój Komputer i Dokumenty zamiast w tym samym. Nie wyświetla się strzałka cofnij tylko w nowym oknie występuję !

Np. gdy w Mój Komputer otworze np. Dysk C to otwiera się w nowym oknie.

Zaznaczyłem już w opcji folderów by otwierał okna w tym samym ale dalej nie widać efektów.