Problem przy starcie XP


(Meteo17) #1

Jak mi sie włancza system XP włanczaja sie programy w autostarcie i zawsze mi sie włancza folder moje dokumenty jak zrobic zeby sie nie włanczał nie mam go w autostarcie


(boczi) #2

http://www.hijackthis.prv.pl daj loga.

Sprawdź czy wpis nie rezyduje w: Start |Programy |Autostart

ew. Start | Uruchom | msconfig.

Przeskanuj CWShredder i powiedz, czy coś wykryło.


(Meteo17) #3

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 10:39:41, on 2005-02-15

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe

C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe

C:\progra~1\scansoft\paperport\pptd40nt.exe

C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Config\Ereg\REMIND32.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\javaw.exe

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\Documents and Settings\MATEUSZ\Pulpit\c\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Witam Cie Mateusz

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 10.0.0.13:1550

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [KAVPersonal50] C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize

O4 - HKLM..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART

O4 - HKLM..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [PaperPort PTD] c:\progra~1\scansoft\paperport\pptd40nt.exe

O4 - HKLM..\Run: [PP7600USB] C:\PROGRA~1\ScanSoft\PaperPort\FBDirect.exe

O4 - HKCU..\Run: [svchost32] C:\WINDOWS\svchost32.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Azureus.lnk = C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe

O4 - Startup: reminder-ScanSoft Product Registration.lnk = C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Config\Ereg\REMIND32.EXE

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

tylko ja nie wiem jak te niepotrzebne wpisy usówac

CWShredder ok mam ten program a on dokładnie do czego jest cos tam skanuje


(Stachan) #4

:roll: wg mnie do usunięcia jest to:

C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe

C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O4 - HKLM..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"

O4 - HKCU..\Run: [svchost32] C:\WINDOWS\svchost32.exe

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -

zainstaluj SP

potem gruntowny skan tymi aplikacjami:

http://download.nai.com/products/mcafee ... tinger.exe

http://www.gdata.pl/kmdownload/download ... etit&id=60

http://support.f-secure.com/enu/home/ols.shtml

http://www.download.com/ETD-Security-Sc ... 29424.html

http://housecall.trendmicro.com/houseca ... t_corp.asp

potem zapodaj ponownie log.

A tutaj instrukcja obsługi do usuwania:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17728


(Meteo17) #5

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 12:09:21, on 2005-02-15

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\progra~1\scansoft\paperport\pptd40nt.exe

C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Config\Ereg\REMIND32.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\javaw.exe

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\MATEUSZ\Pulpit\szczepionki.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\MATEUSZ\Pulpit\c\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Witam Cie Mateusz

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 10.0.0.13:1550

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [KAVPersonal50] C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [PaperPort PTD] c:\progra~1\scansoft\paperport\pptd40nt.exe

O4 - HKLM..\Run: [PP7600USB] C:\PROGRA~1\ScanSoft\PaperPort\FBDirect.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ETD Security Scanner] "C:\Program Files\ETD Security Scanner\ETD Security Scanner.exe" /s

O4 - Startup: Azureus.lnk = C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe

O4 - Startup: reminder-ScanSoft Product Registration.lnk = C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\Config\Ereg\REMIND32.EXE

O4 - Global Startup: SpySubtract.lnk = C:\Program Files\interMute\SpySubtract\SpySub.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


(Stachan) #6

:roll: jeszcze to (sugeruję tryb awaryjny):

O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

Pamiętaj również o service pack x 2.


(Meteo17) #7

ale jak to usunac nie mam pojecia

a service pack dwa jak instaluje wyskkuje mi bład a to ponizej nie wiem jak usunac pomocy


(Musg) #8

wylaczasz kompa.Wlaczasz nasptepnie bedziesz miał na poczatku czarny ekran.Wtedy masz wcisnac f8 i wejdziesz w tryb awaryjny.Tam masz zrobic te usuniecia. A przywracanie systemu masz wylaczyc:>panel sterowania>system>zabezpieczenia> i tam wylaczasz.


(Meteo17) #9

nie rozumiem w jaki spoób to zrobic nigdy nie maiłęm stycznosci z tym poózcie


(Damian) #10

Jak wejść w tryb awaryjny??

Restartujesz komputer i czekasz aż wyświetli się ten czarny ekran z takimi informacjami jak to jaki masz procesor, dyski, grafe etc. i gdy on zniknie naciskasz szybko klawisz F8 i wchodzisz w tryb awaryjny. W nim wyłączasz tylko przywracanie systemu tak jak napisał musg:


(Kuz5) #11

Usuń jeszcze to :

Alexa

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

NeroCheck