Problem przy uruchamianiu IE7

Witam :slight_smile:

W dniu dziesiejszym chcąc ręcznie dokonać aktualizacji systemu Windows natrafiłem na nieprzyjemną niespodziankę.

Otóż po uruchomieniu IE7, wyskakuje taki komunikat:

1ix4.th.jpg

Po czym IE7 zamyka się.

Oto log z Hijack:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:39:55, on 2006-11-05

Platform: Windows 2003 SP1 (WinNT 5.02.3790)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\SolidDocuments\SolidConverterPDF\SCPDF\SolidPdfService.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe

C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://shdoclc.dll/softAdmin.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Solid Converter PDF - {259F616C-A300-44F5-B04A-ED001A26C85C} - C:\Program Files\SolidDocuments\SolidConverterPDF\SCPDF\ExploreExtPDF.dll

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {598F4775-6FB6-477B-9842-E0426824E077} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Solid Converter PDF - {259F616C-A300-44F5-B04A-ED001A26C85C} - C:\Program Files\SolidDocuments\SolidConverterPDF\SCPDF\ExploreExtPDF.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Export to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: (no name) - SolidConverterPDF - (no file) (HKCU)

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1162375143390

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2772C927-768A-4353-802E-CE3C78FE4460}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - C:\WINDOWS\SYSTEM32\dimsntfy.dll

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SolidPDFConverterReadSpool (ScReadSpool) - VoyagerSoft, LLC - C:\Program Files\SolidDocuments\SolidConverterPDF\SCPDF\SolidPdfService.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

Znalazłem podobny wątek na forum, lecz bez rozwiązania:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … ght=tgtbho

O co może w tym chodzić ?

PS. Tak korzystając z okazji, ktoś może się dokładniej przyjrzeć logowi i sprawdzić co ewentualnie można usunąć.

Edit.

Hmm… wyłączyłem tę wtyczkę i wszystko OK. Jednak jeśli ktoś mi wytłumaczy dlaczego z tą wtyczką IE7 nie działa to będę wdzięczny.

Usuń Hijackiem ten wpis:

Poza tym w logu czysto :slight_smile: