Problem w excelu

Wie ktoś możę jak za pomocą klawiatury zrobić, żeby wyrazy w komórce były zapisane jeden pod drugim, a nie jeden za drugim tak jak normalnie?

Ale niemoże być to zrobione za pomocą zawijania wierszy czy scalania komórek.

Piszesz pierwszy wyraz, naciskasz lewy ALT i ENTER, piszesz drugi wyraz itd.

Lewy ALT + ENTER przenosi do nowego wiersza w tej samej komórce.

wielkie dzięki