Problem w zadaniu domowym

Version:1.0 StartHTML:000000240 EndHTML:000018278 StartFragment:000002749 EndFragment:000018169 StartSelection:000002749 EndSelection:000018165 SourceURL:https://4programmers.net/Forum/Python/338793-problem_z_praca_domowa?p=1670131 Problem z pracą domową:: 4programmers.net iframe#_hjRemoteVarsFrame {display: none !important; width: 1px !important; height: 1px !important; opacity: 0 !important; pointer-events: none !important;}

Mam zadanie domowe.

Kod

  def setup():
    size(500, 400)
    textSize(70)
    background(0,0,255)

  def draw():

    if ((mouseX > 150) and (mouseX < 200) and
    (mouseY > 150) and (mouseY < 210)):
      fill(255,0,0)
    text("A", width/2-100, height/2)
    if keyPressed == True:
      fill(0,255,0)
    else:
      fill(255)
    text("S", width/2+100, height/2)

    s = createShape()
    s.beginShape()
    s.fill(255,0,0) 
    s.stroke(255,0,0)
    s.vertex(100, 70)
    s.vertex(60, 150)
    s.vertex(100, 220)
    s.vertex(200, 220)
    s.vertex(235, 150)
    s.vertex(200, 70)
    s.vertex(185, 70)
    s.vertex(220, 150)
    s.vertex(190, 205)
    s.vertex(110, 205)
    s.vertex(75, 150)
    s.vertex(115, 70)
    s.endShape(CLOSE) 
    shape(s, 25, 25)

    s = createShape()
    s.beginShape()
    s.fill(0,255,0)
    s.stroke(0,255,0)
    s.vertex(260, 205)
    s.vertex(260, 220)
    s.vertex(420, 220)
    s.vertex(420, 205)
    s.vertex(410, 185)
    s.vertex(400, 205)
    s.vertex(390, 185)
    s.vertex(380, 205)
    s.vertex(370, 185)
    s.vertex(360, 205)
    s.vertex(350, 185)
    s.vertex(340, 205)
    s.vertex(330, 185)
    s.vertex(320, 205)
    s.vertex(310, 185)
    s.vertex(300, 205)
    s.vertex(290, 185)
    s.vertex(280, 205)
    s.vertex(270, 185)
    s.endShape(CLOSE)
    shape(s, 25, 25)

Po najechaniu kursorem na A zmienia się kolor - zrobione
Po Wciscieniu czegokolwiek zmienia się kolor S - zrobione
Ale też zmienia się kolor A - a tego nie chcę.

Rozmumiem że muszę zakończyć pierwszego ifa, żeby działał tylko na litere S. myślałem że Break to zmieni, lecz niestety to nie to
Mógłby ktoś to przerobić + wytłumaczyć?

Dziękuje i pozdrawiam
Ktoś pomoże?

Keypressed nad samym “A” wszędzie.Bez tego masz,że zmienia kolor automatycznie po najechaniu.Wtedy będzie ci zmieniać kolor dopiero po naciśnięciu klawisza.Na początku programu masz od razu po najechaniu kursorem zaraz po def draw():