Problem winlogon.exe


(Wala Dzem) #1

Witam

Wklejam Loga z programu HijackThis. Proszę mi powiedzieć co mam zrobić z tym fantem żeby się tego pozbyć.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:34:17, on 2010-10-31

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

O4 - HKLM..\Run: [smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKCU..\Run: [api32] C:\DOCUME~1\maciek\USTAWI~1\Temp\apiqq.exe

O4 - HKCU..\Run: [king_mg] C:\DOCUME~1\maciek\USTAWI~1\Temp\mgking.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

--

End of file - 1152 bytes


(deFco247) #2

Po pierwsze to słowo "problem" w ogóle nam nie pomoże we wróżeniu na temat detali problemu. Opisz problem dokładnie i od początku.

Po drugie masz archaiczną, niewspieraną od dawna wersję systemu. Aktualnie jedyną wspieraną wersją XP jest SP3.

Przede wszystkim jednak HijackThis to narzędzie równie przestarzałe jak Twój system.

  • [*:1zgh543o]Pobierz OTL z jednego z tych linków:
    Mirror 1

(Kaka') #3

walaus ,

Rejestrując się na niniejszym forum zobowiązałeś się przestrzegać jego regulaminu. Niestety, w tym momencie łamiesz go nie tytułując poprawnie tematu. Proszę zapoznać się w pierwszej kolejności z regulaminem forum, a następnie z tym tematem. Po zapoznaniu się proszę poprawić tytuł tematu, używając przycisku zmien.gif

Ponadto proszę zapoznać się z tutejszymi zasadami wklejania logów: zasady-wklejania-logow-forum-t253052.html, a następnie dokonać stosownej korekty swoich logów.