Problem z about:blank


(Rat3141) #1

:cry: mam problem z about:blank pomóżcie bo ja jestem zielony :cry:

skanowałem to jakimś hijackthis i to zapisał pomyślałem że to jes podobne do tych waszych ale kompletnie niemam pojęcia co to jes i co z tym robić :cry: i nawet jak odłącze neta to strona startowa sie włancza to chyba znaczy że to niejest strona internetowa niemoge wchodzić na prawie żadne strony np mks bo mnie wywala na about:blank dlatego mówie że mnie prześladuje pomocy najlepiej by było gdy ktoś zkontaktował sie ze mną przez gg chyba że mnie niebędzie mój gg to 7187831 pomocy! !!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:29:32, on 2005-03-11

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

D:\WINDOWS\System32\Microsoft\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe

D:\PROGRA~1\Save\Save.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

D:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\gadu2\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\interMute\SpySubtract\SpySub.exe

D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_virw.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Documents and Settings\KAROL\Pulpit\hijackthis.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://D:\DOCUME~1\KAROL\USTAWI~1\Temp\se.dll/sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://D:\DOCUME~1\KAROL\USTAWI~1\Temp\se.dll/sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Własny tekst na belce IE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - D:\WINDOWS\nem220.dll (file missing)

O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - D:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O2 - BHO: (no name) - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - D:\PROGRA~1\SEARCH~2\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: InstaFinderK - {4E7BD74F-2B8D-469E-90F0-F66AB581A933} - D:\PROGRA~1\INSTAF~1\INSTAF~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {9F605B7F-D7E7-46FE-B662-C829990E07F2} - D:\WINDOWS\System32\bpnk.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\FLASHGET\JCCATCH.DLL

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: My Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - D:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [rwrmt] D:\WINDOWS\rwrmt.exe

O4 - HKLM..\Run: [internet Optimizer] "D:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM..\Run: [KAZAA] D:\Program Files\Kazaa\kazaa.exe /SYSTRAY

O4 - HKLM..\Run: [CMESys] "D:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WhenUSave] D:\PROGRA~1\Save\Save.exe

O4 - HKLM..\Run: [AltnetPointsManager] c:\program files\altnet\points manager\points manager.exe -s

O4 - HKLM..\Run: [NS] ns.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [ashMaiSv] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVGCtrl] D:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [sp] rundll32 D:\DOCUME~1\KAROL\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

O4 - HKLM..\RunServices: [NS] ns.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\gadu2\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: SpySubtract.lnk = C:\Program Files\interMute\SpySubtract\SpySub.exe

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = D:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: Download with Internet TOOLS - C:\PROGRA~1\marbit\tools\MBdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\FLASHGET\flashget.exe

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/Music ... dge-c5.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O18 - Filter: text/html - {912537EF-515E-4716-8715-5AE92EF67550} - D:\WINDOWS\System32\bpnk.dll

O18 - Filter: text/plain - {912537EF-515E-4716-8715-5AE92EF67550} - D:\WINDOWS\System32\bpnk.dll

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - D:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - D:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Network DDE DSDA (DDE) - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\Microsoft\svchost.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: NS (MSLLR) - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\ns.exe" -service (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: ZESOFT - Unknown owner - D:\WINDOWS\zeta.exe (file missing)


(Musg) #2

usun recznie z systemu

D:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe

D:\PROGRA~1\Save\Save.exe

a teraz za pomoca hijacka fix

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://D:\DOCUME~1\KAROL\USTAWI~1\Temp\se.dll/sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://D:\DOCUME~1\KAROL\USTAWI~1\Temp\se.dll/sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - D:\WINDOWS\nem220.dll (file missing)

O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - D:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O2 - BHO: (no name) - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - D:\PROGRA~1\SEARCH~2\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: InstaFinderK - {4E7BD74F-2B8D-469E-90F0-F66AB581A933} - D:\PROGRA~1\INSTAF~1\INSTAF~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {9F605B7F-D7E7-46FE-B662-C829990E07F2} - D:\WINDOWS\System32\bpnk.dll

O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - D:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O4 - HKLM..\Run: [internet Optimizer] "D:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM..\Run: [KAZAA] D:\Program Files\Kazaa\kazaa.exe /SYSTRAY

O4 - HKLM..\Run: [CMESys] "D:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WhenUSave] D:\PROGRA~1\Save\Save.exe

O4 - HKLM..\Run: [AltnetPointsManager] c:\program files\altnet\points manager\points manager.exe -s

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = D:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/Music ... dge-c5.cab

O23 - Service: ZESOFT - Unknown owner - D:\WINDOWS\zeta.exe (file missing)

O23 - Service: NS (MSLLR) - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\ns.exe" -service (file missing)

masz badziewia pelno

scan tymi programami

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17671

wszystkimi i dajesz raz jeszcze log


(Kuz5) #3

Usuń jeszcze:

Alexa

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O4 - HKLM..\Run: [sp] rundll32 D:\DOCUME~1\KAROL\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

O4 - HKLM..\Run: [NS] ns.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [NS] ns.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

winamp

NeroCheck

Możesz wyłączyć CTFMON.EXE: Panel sterowania => Opcje regionalne=> Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznaczasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe

Zainstaluj sp2


(boczi) #4

Po tych czynnościach skan programem CWShredder.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17671


(Rat3141) #5

niewiem jak usunąć pierwy pli pisze że plik jest chroniony albo coś takiego moge go przepieszczać wszędzie więc wstawiłem go na pulpit na dysku D prubowałem usunąć total komanderem terz nic może mam to jakoś inaczej zrobić pomocy :cry:


(Qbek50) #6

usuń go w trybie awaryjnym lub spod Dosa 8)


(Rat3141) #7

sorka ale klawiatura mi sie rozwala jeszcze raz

niewiem jak usunąć pierwszy plik pisze że plik jest chroniony albo coś takiego moge go przemieszczać wszędzie więc wstawiłem go na pulpit na dysku D prubowałem usunąć total komanderem terz nic może mam to jakoś inaczej zrobić pomocy


(Rat3141) #8

łał ale szybka odpowieć


(boczi) #9

Tym: CopyLock


(Rat3141) #10

jak usuwa sie z pod dosa bo tryb awaryjny mi sie rozwalił może pownienem sprubować na innym windowsie bo mam 2 na dysku 98 i xp


(boczi) #11

Spróbuj usunąć programem, który podałem wyżej.


(Musg) #12

jak to sie rozwalil?Jak wlaczasz kompa i masz jeszcze czarny ekran to wcisnij f8 i wtedy wejdziesz do trybu awaryjnego


(Damian) #13

Jak masz drugi to z niego bez problemu usuniesz.


(Rat3141) #14

no dziex usunołem z 98 a tryb awaryjny włancza sie ale przy ładowaniu ustawień osobistych restartuje kompa i jestem w punkcie wyjścia


(Musg) #15

zatem podaj log i ustalimy jak sobie poradziles


(Rat3141) #16

niemoge nigdzie znaleźć D:\PROGRA~1\Save\Save.exe niem nic takiego program o nazwie PROGRA~1 nieistnieje :cry: a ten program go znalazł dziwne i teraz mam sie tym zainteresować czy pujść dalej


(boczi) #17

W tr. awaryjnym:

Start->Wyszukaj-> Save.exe

I usuwasz, powinno Ci się udać.


(Rat3141) #18

Post 1

niema nigdzie PROGRA~1 więc jak mam usunąć tamtego save pomocy myślałem że teraz niebędzie jurz żadnych kłopotów :cry:

Post 2

hmm myślałem że napisałem to tylko raz


(boczi) #19

To jest nazwa folderów w formie "skróconej", że tak powiem.

Jak mówiłem, spróbuj wyszukać plik Save.exe :!:


(Rat3141) #20

no niema próbowałem w trybie normalnym i awaryjnym na 98 i normalnym na xp niema