Problem z aktualizacją Windowsa i wykryte wirusy

Witam!

Tym razem piszę, ponieważ od kilku dni nie mogę zainstalować aktualizacji Windows. Czekają na instalację a kiedy to chcę uczynić pojawia się komunikat że nie można ich zainstalować wraz ze spisem wszystkich aktualizacji które są do zainstalowania. Dodatkowo od mniej więcej tego czasu walczę z wirusami - trojanami amvo i takimi z końcówką onlinegames. Przedostały się do mnie przez pen drive - wiem bo moja siostra ma to samo u siebie, a u niej to się zaczęło. ArcaVir nic nie znajduje mi na kompie, wczoraj zrobiłam skanowanie online za pomocą skanera MKS_vir i znalazło mi kolejne 6 wirusów w tym trojany.

Czy problem z aktualizacją Windows może być związany z wirusami? Jak sprawdzić czy usunęłam już wszystkie wirusy?

Proszę o pomoc. Załączam log z hijackthis.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:46:26, on 2008-02-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AusLogics Visual Styler\themehelpersvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Documents and Settings\Norah\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\YouTube\Uploader\youtubeuploader.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\bin\httpd.exe

D:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

D:\Program Files\ArcaBit\ArcaUpdate\update.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

D:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysqld-nt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\FileMonSV.exe

D:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\bin\httpd.exe

D:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe

D:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

D:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\WapSter\AQQ\AQQ.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ArcaCheck] D:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ArcaCheck.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [ABRegmon] D:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\system32\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: YouTube Uploader.lnk = C:\Documents and Settings\Norah\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\YouTube\Uploader\youtubeuploader.exe

O8 - Extra context menu item: Dołącz do istniejącego pliku PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Konwertuj do Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do istniejącego pliku PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do istniejącego pliku PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do Adobe PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do istniejącego pliku PDF - res://D:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: TS_LogonListener - C:\WINDOWS\SYSTEM32\TS_LogonListener.dll

O23 - Service: ArcaBit FileMonitor (ABFileMon) - ArcaBit - D:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\FileMonSV.exe

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit - D:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe

O23 - Service: AusLogics Windows Themes Helper (ALThemeHelper) - Unknown owner - C:\Program Files\AusLogics Visual Styler\themehelpersvc.exe

O23 - Service: Apache2.2 - Apache Software Foundation - D:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\bin\httpd.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.Configurator - ArcaBit - D:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.LoggingService - ArcaBit - D:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

O23 - Service: ArcaBit.TaskScheduler - ArcaBit sp. z o.o. - D:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe

O23 - Service: ArcaBit Update Service (AVUpdate) - ArcaBit - D:\Program Files\ArcaBit\ArcaUpdate\update.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: MySQL - Unknown owner - D:\Program.exe (file missing)


--

End of file - 7344 bytes

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

Usuń Fixem…

1.Przeskanuj skanerem Online

2.Daj logi z combofix

Usunęłam, przeskanowałam mks_vir’em online (nie znalazł żadnych wirusów), uruchomiłam kompa od nowa. Aktualizacje w dalszym ciągu nie chcą się instalować (w załączniku zamieściłam pojawiający się komunikat). Windows jest oczywiście oryginalny.

Log z ComboFix znajduje się tutaj: http://wklej.org/id/cbafd57cb6

Proszę o pomoc.

post-51912-1385653381541_thumb.jpg

http://www.searchengines.pl/Nie-moge-za … 98858.html

Albo poszukaj w google i zainstaluj ręcznie :slight_smile:

Ok, spróbuję tym sposobem, dziękuję za wskazówki.

Mam jeszcze pytanie dotyczące logów (szczególnie ten z ComboFix) - czy są ok (czyli wolne od wirusów)?