Problem z aktualizacjami

Witam wszystkich, mam oryginalnego windowsa Xp Home pl i problem, pobiera automatycznie aktualizacje ale nie może ich zainstalować, nie moge też zainstalować IE7 gdyż nie wgrywa wszystkich plików i kończy proces instalacji. jestem zielony w te klocki, dlatego daje log i proszę bardzo o sprawdzenie, pozdro

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:18:50, on 2007-07-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Common Files\NMSAccessU.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\VisualTooltip\VisualToolTip.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\LClock\lclock.exe

C:\Program Files\UberIcon\UberIcon Manager.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe

C:\Program Files\Thoosje Sidebar V2.0\Thoosje Sidebar .exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\user\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.co.uk/0SEENWW/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.idg.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.idg.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.co.uk/0SEENWW/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: H - {8FB29334-4C02-47f0-9CA3-4DC307398F9C} - dffvvvvvv.dll (file missing)

O3 - Toolbar: QT TabBar - {d2bf470e-ed1c-487f-a333-2bd8835eb6ce} - mscoree.dll (file missing)

O3 - Toolbar: QT Tab Standard Buttons - {D2BF470E-ED1C-487F-A666-2BD8835EB6CE} - mscoree.dll (file missing)

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [VisualTooltip] C:\Program Files\VisualTooltip\VisualToolTip.exe

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe”

O4 - HKCU…\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\lclock.exe

O4 - HKCU…\Run: [uberIcon] “C:\Program Files\UberIcon\UberIcon Manager.exe”

O4 - HKCU…\Run: [NBJ] “C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: PopTray.lnk = C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe

O4 - Startup: Thoosje Sidebar .lnk = C:\Program Files\Thoosje Sidebar V2.0\Thoosje Sidebar .exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Ň×ȤąşÎď - {DE60714F-AC17-427e-861A-FD60CBDF119A} - http://click2.ad4all.net/url2/urlmanage/url.asp?id=1 (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Ň×ȤąşÎď - {DE60714F-AC17-427e-861A-FD60CBDF119A} - http://click2.ad4all.net/url2/urlmanage/url.asp?id=1 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.idg.pl

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://asp02.photoprintit.de/microsite/ … loader.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{69DA0294-4AE1-44C7-9D93-A74A72400D85}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\NMSAccessU.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

“Silent Runners.vbs”, revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by “{++}”

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“LClock” = “C:\Program Files\LClock\lclock.exe” [null data]

“UberIcon” = ““C:\Program Files\UberIcon\UberIcon Manager.exe”” [null data]

“NBJ” = ““C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe”” [“Ahead Software AG”]

“ctfmon.exe” = “C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

“avast!” = “C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [“ALWIL Software”]

“NeroFilterCheck” = “C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe” [“Ahead Software Gmbh”]

“NvCplDaemon” = “RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup” [MS]

“Resume copy” = “copyfstq.exe /startup” [null data]

“RemoteControl” = ““C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”” [“Cyberlink Corp.”]

“nwiz” = “nwiz.exe /install” [“NVIDIA Corporation”]

“VisualTooltip” = “C:\Program Files\VisualTooltip\VisualToolTip.exe” [“Christian Salmon”]

“RTHDCPL” = “RTHDCPL.EXE” [“Realtek Semiconductor Corp.”]

“Alcmtr” = “ALCMTR.EXE” [“Realtek Semiconductor Corp.”]

“NvMediaCenter” = “RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit” [MS]

“SunJavaUpdateSched” = ““C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe”” [“Sun Microsystems, Inc.”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “AcroIEHlprObj Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll” [“Adobe Systems Incorporated”]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “SSVHelper Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll” [“Sun Microsystems, Inc.”]

{8FB29334-4C02-47f0-9CA3-4DC307398F9C}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM…CLSID} = “H”

\InProcServer32(Default) = “dffvvvvvv.dll” [file not found]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

-> {HKLM…CLSID} = “Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania”

\InProcServer32(Default) = “deskpan.dll” [file not found]

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” = “Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

-> {HKLM…CLSID} = “HyperTerminal Icon Ext”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\hticons.dll” [“Hilgraeve, Inc.”]

“{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}” = “Historia”

-> {HKCU…CLSID} = “History”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll” [MS]

“{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}” = “Internet”

-> {HKCU…CLSID} = “Internet”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll” [MS]

“{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}” = “Folder pamięci podręcznej ActiveX”

-> {HKCU…CLSID} = “ActiveX Cache Folder”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\occache.dll” [MS]

“{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}” = “Folder subskrypcji”

-> {HKCU…CLSID} = “Subscription Folder”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll” [MS]

“{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}” = “NvCpl DesktopContext Class”

-> {HKLM…CLSID} = “DesktopContext Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll” [“NVIDIA Corporation”]

“{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}” = “Desktop Explorer”

-> {HKLM…CLSID} = “Desktop Explorer”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll” [“NVIDIA Corporation”]

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}” = “Desktop Explorer Menu”

-> {HKLM…CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll” [“NVIDIA Corporation”]

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}” = “nView Desktop Context Menu”

-> {HKLM…CLSID} = “nView Desktop Context Menu”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll” [“NVIDIA Corporation”]

“{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}” = “Microsoft Outlook Custom Icon Handler”

-> {HKLM…CLSID} = “Rozszerzenie ikon plików programu Outlook”

\InProcServer32(Default) = “C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL” [MS]

“{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}” = “avast”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

“{A4D78B20-6E05-1069-8758-4E73FD83DEAD}” = “QCopy”

-> {HKLM…CLSID} = “QCopy”

\InProcServer32(Default) = “dropcpyr.dll” [null data]

“{19F500E0-9964-11cf-B63D-08002B317C03}” = “Desktop Icon Layout”

-> {HKLM…CLSID} = “Desktop Icon Layout”

\InProcServer32(Default) = “Layout.dll” [“Microsoft”]

“{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}” = “Play on my TV helper”

-> {HKLM…CLSID} = “NVIDIA CPL Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll” [“NVIDIA Corporation”]

“{A5110426-177D-4e08-AB3F-785F10B4439C}” = “My Phones”

-> {HKLM…CLSID} = “My Phones”

\InProcServer32(Default) = “E:\Program files ( E )\Sony-Ericsson\File Manager\fmgrgui.dll” [“Sony Ericsson Mobile Communications AB”]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\

“WPDShServiceObj” = “{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}”

-> {HKLM…CLSID} = “WPDShServiceObj Class”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll” [MS]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}(Default) = “PDF Column Info”

-> {HKLM…CLSID} = “PDF Shell Extension”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll” [“Adobe Systems, Inc.”]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = “{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}”

-> {HKLM…CLSID} = “avast”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll” [“ALWIL Software”]

IconLayout(Default) = “{19F500E0-9964-11cf-B63D-08002B317C03}”

-> {HKLM…CLSID} = “Desktop Icon Layout”

\InProcServer32(Default) = “Layout.dll” [“Microsoft”]

Group Policies {policy setting}:


Note: detected settings may not have any effect.

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\

“NoActiveDesktop” = (REG_BINARY) hex:00 00 00 00

{Disable Active Desktop}

“NoSaveSettings” = (REG_BINARY) hex:00 00 00 00

{Don’t save settings at exit}

“ClearRecentDocsOnExit” = (REG_BINARY) hex:00 00 00 00

{unrecognized setting}

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\

“NoCDBurning” = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

“shutdownwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

“undockwithoutlogon” = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Devices: Allow undock without having to log on}

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

“Wallpaper” = “C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp”

Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

“Wallpaper” = “C:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp”

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

“SCRNSAVE.EXE” = “C:\WINDOWS\system32\bubbles.scr” [MS]

DESKTOP.INI DLL launch in local fixed drive directories:


C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Historia\DESKTOP.INI

[.ShellClassInfo]

CLSID={FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

-> {HKCU…CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll” [MS]

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\DESKTOP.INI

[.ShellClassInfo]

CLSID={FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

-> {HKCU…CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll” [MS]

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\DESKTOP.INI

[.ShellClassInfo]

CLSID={88C6C381-2E85-11d0-94DE-444553540000}

-> {HKCU…CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\occache.dll” [MS]

C:\Documents and Settings\Default User\Ustawienia lokalne\Historia\DESKTOP.INI

[.ShellClassInfo]

CLSID={FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

-> {HKCU…CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll” [MS]

C:\Documents and Settings\Default User\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\DESKTOP.INI

[.ShellClassInfo]

CLSID={FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

-> {HKCU…CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll” [MS]

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\DESKTOP.INI

[.ShellClassInfo]

CLSID={FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

-> {HKCU…CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll” [MS]

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Historia\DESKTOP.INI

[.ShellClassInfo]

CLSID={FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

-> {HKCU…CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll” [MS]

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\DESKTOP.INI

[.ShellClassInfo]

CLSID={FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

-> {HKCU…CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll” [MS]

C:\Documents and Settings\user\Ustawienia lokalne\Historia\DESKTOP.INI

[.ShellClassInfo]

CLSID={FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

-> {HKCU…CLSID}\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll” [MS]

Startup items in “user” & “All Users” startup folders:


C:\Documents and Settings\user\Menu Start\Programy\Autostart

“PopTray” -> shortcut to: “C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe” [“Renier Crause”]

"Thoosje Sidebar " -> shortcut to: “C:\Program Files\Thoosje Sidebar V2.0\Thoosje Sidebar .exe” [null data]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

“DSLMON” -> shortcut to: “C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe” [empty string]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

000000000002\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\winrnr.dll” [MS]

000000000003\LibraryPath = “%SystemRoot%\System32\mswsock.dll” [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 04, 07 - 16

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 05 - 06

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Toolbars

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

“{4D5C8C2A-D075-11D0-B416-00C04FB90376}”

-> {HKLM…CLSID} = “Pasek poleceń Microsoft”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\browseui.dll” [MS]

“{F2CF5485-4E02-4F68-819C-B92DE9277049}”

-> {HKLM…CLSID} = “&Links”

\InProcServer32(Default) = “C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll” [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

“{D2BF470E-ED1C-487F-A333-2BD8835EB6CE}” = “QTTabBar”

-> {HKLM…CLSID} = “QT TabBar”

\InProcServer32(Default) = “mscoree.dll” [MS]

“{D2BF470E-ED1C-487F-A666-2BD8835EB6CE}” = “QTButtonBar”

-> {HKLM…CLSID} = “QT Tab Standard Buttons”

\InProcServer32(Default) = “mscoree.dll” [MS]

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

“MenuText” = “Sun Java Console”

“CLSIDExtension” = “{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBC}”

-> {HKCU…CLSID} = “Java Plug-in 1.6.0_02”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll” [“Sun Microsystems, Inc.”]

-> {HKLM…CLSID} = “Java Plug-in 1.6.0_02”

\InProcServer32(Default) = “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll” [“Sun Microsystems, Inc.”]

{DE60714F-AC17-427E-861A-FD60CBDF119A}\

“ButtonText” = “Ň×ȤąşÎď”

“MenuText” = “Ň×ȤąşÎď”

“Exec” = “http://click2.ad4all.net/url2/urlmanage/url.asp?id=1” [file not found]

{E2E2DD38-D088-4134-82B7-F2BA38496583}\

“MenuText” = “@xpsp3res.dll,-20001”

“Exec” = “%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe” [MS]

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

“ButtonText” = “Messenger”

“MenuText” = “Windows Messenger”

Miscellaneous IE Hijack Points


C:\WINDOWS\INF\IERESET.INF (used to “Reset Web Settings”)

Added lines (compared with English-language version):

Missing lines (compared with English-language version):

strings: 1 line

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs\

<> “PostNotCached” = “res://ieframe.dll/repost.htm” [MS]

<> “NoAdd-ons” = “res://ieframe.dll/noaddon.htm” [MS]

<> “NoAdd-onsInfo” = “res://ieframe.dll/noaddoninfo.htm” [MS]

<> “SecurityRisk” = “res://ieframe.dll/securityatrisk.htm” [MS]

<> “Tabs” = “res://ieframe.dll/tabswelcome.htm” [MS]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe”” [“ALWIL Software”]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe”” [“ALWIL Software”]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe” /service” [“ALWIL Software”]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ““C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe” /service” [“ALWIL Software”]

LexBce Server, LexBceS, “C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE” [“Lexmark International, Inc.”]

NMSAccessU, NMSAccessU, “C:\Program Files\Common Files\NMSAccessU.exe” [null data]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, “C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe” [“NVIDIA Corporation”]

Print Monitors:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Lexmark Network Port\Driver = “LEXLMPM.DLL” [file not found]


<>: Suspicious data at a browser hijack point.

  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

took 32 seconds.

---------- (total run time: 104 seconds)

Usuń w HJT.

Przeczyść rejestr > jv16 PowerTools 2006 1.5.2.350

Daj po tym log z ComboFix.

ok. daje loga z ComboFix

“user” - 2007-07-25 0:29:31 - ComboFix 07-07-23.6 - Dodatek Service Pack 2 FAT32

Command switches used :: C:\Documents and Settings\user\Pulpit\log ComboFix-Do.txt

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-06-24 to 2007-07-24 )))))))))))))))))))))))))))))))

2007-07-25 00:21 51,200 --a------ C:\WINDOWS\nircmd.exe

2007-07-24 21:55

2007-07-24 21:23

2007-07-22 15:22

2007-07-22 15:06 5,767,168 --a------ C:\DOCUME~1\user\ntuser.dat

2007-07-22 14:21

2007-07-21 22:36

2007-07-19 07:31

2007-07-17 21:35

2007-07-17 20:41

2007-07-17 09:58

2007-07-16 18:15 1,156 --a------ C:\WINDOWS\mozver.dat

2007-07-15 22:43 202 --a------ C:\WINDOWS\crtl32.dll

2007-07-15 22:29

2007-07-15 14:03

2007-07-15 13:53

2007-07-15 13:53

2007-07-14 21:51 2,368 --a------ C:\WINDOWS\system32\SVKP.sys

2007-07-14 14:27

2007-07-14 14:22 95,424 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slnthal.sys

2007-07-14 14:22 870,784 --------- C:\WINDOWS\system32\ati3d1ag.dll

2007-07-14 14:22 86,016 --------- C:\WINDOWS\system32\mdmxsdk.dll

2007-07-14 14:22 78,464 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbvideo.sys

2007-07-14 14:22 73,832 --------- C:\WINDOWS\system32\slcoinst.dll

2007-07-14 14:22 73,796 --------- C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

2007-07-14 14:22 73,216 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atintuxx.sys

2007-07-14 14:22 701,440 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtag.sys

2007-07-14 14:22 685,056 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hsfcxts2.sys

2007-07-14 14:22 63,663 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1rvxx.sys

2007-07-14 14:22 63,488 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinxsxx.sys

2007-07-14 14:22 6,016 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\smbali.sys

2007-07-14 14:22 59,648 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\rfcomm.sys

2007-07-14 14:22 57,856 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinbtxx.sys

2007-07-14 14:22 56,623 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1btxx.sys

2007-07-14 14:22 52,224 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinraxx.sys

2007-07-14 14:22 516,768 --------- C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll

2007-07-14 14:22 452,736 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mtxparhm.sys

2007-07-14 14:22 404,990 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slntamr.sys

2007-07-14 14:22 4,255 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv01nt5.dll

2007-07-14 14:22 397,056 --------- C:\WINDOWS\system32\s3gnb.dll

2007-07-14 14:22 38,016 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthmodem.sys

2007-07-14 14:22 377,984 --------- C:\WINDOWS\system32\ati2dvaa.dll

2007-07-14 14:22 36,463 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1tuxx.sys

2007-07-14 14:22 35,456 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthprint.sys

2007-07-14 14:22 34,735 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1xsxx.sys

2007-07-14 14:22 327,040 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtaa.sys

2007-07-14 14:22 32,866 --------- C:\WINDOWS\system32\slrundll.exe

2007-07-14 14:22 32,866 --------- C:\WINDOWS\slrundll.exe

2007-07-14 14:22 32,768 --------- C:\WINDOWS\system32\ativtmxx.dll

2007-07-14 14:22 32,285 --------- C:\WINDOWS\system32\hsfcisp2.dll

2007-07-14 14:22 31,744 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinxbxx.sys

2007-07-14 14:22 30,671 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1raxx.sys

2007-07-14 14:22 30,080 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\rndismpx.sys

2007-07-14 14:22 3,967 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv02nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,901 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\siint5.dll

2007-07-14 14:22 3,775 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv11nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,711 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv09nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,647 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv07nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,615 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv05nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,135 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv08nt5.dll

2007-07-14 14:22 29,455 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1xbxx.sys

2007-07-14 14:22 286,792 --------- C:\WINDOWS\system32\slextspk.dll

2007-07-14 14:22 28,672 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinsnxx.sys

2007-07-14 14:22 275,200 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthport.sys

2007-07-14 14:22 26,367 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1snxx.sys

2007-07-14 14:22 25,728 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hidbth.sys

2007-07-14 14:22 25,471 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\watv10nt.sys

2007-07-14 14:22 25,471 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv04nt5.dll

2007-07-14 14:22 229,376 --------- C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll

2007-07-14 14:22 220,032 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hsfbs2s2.sys

2007-07-14 14:22 22,271 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\watv06nt.sys

2007-07-14 14:22 21,343 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1ttxx.sys

2007-07-14 14:22 21,183 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv01nt5.dll

2007-07-14 14:22 201,728 --------- C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll

2007-07-14 14:22 188,508 --------- C:\WINDOWS\system32\slgen.dll

2007-07-14 14:22 180,360 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ntmtlfax.sys

2007-07-14 14:22 18,944 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthusb.sys

2007-07-14 14:22 17,279 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv10nt5.dll

2007-07-14 14:22 17,024 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthenum.sys

2007-07-14 14:22 166,912 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\s3gnbm.sys

2007-07-14 14:22 15,423 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ch7xxnt5.dll

2007-07-14 14:22 15,104 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hidir.sys

2007-07-14 14:22 14,336 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinpdxx.sys

2007-07-14 14:22 14,143 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv06nt5.dll

2007-07-14 14:22 13,824 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinttxx.sys

2007-07-14 14:22 13,824 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinmdxx.sys

2007-07-14 14:22 13,776 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\recagent.sys

2007-07-14 14:22 13,568 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wacompen.sys

2007-07-14 14:22 13,240 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slwdmsup.sys

2007-07-14 14:22 129,535 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slnt7554.sys

2007-07-14 14:22 126,686 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mtlmnt5.sys

2007-07-14 14:22 12,672 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\usb8023x.sys

2007-07-14 14:22 12,672 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mutohpen.sys

2007-07-14 14:22 12,047 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1pdxx.sys

2007-07-14 14:22 11,935 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv11nt.sys

2007-07-14 14:22 11,871 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv09nt.sys

2007-07-14 14:22 11,868 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mdmxsdk.sys

2007-07-14 14:22 11,807 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv07nt.sys

2007-07-14 14:22 11,615 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1mdxx.sys

2007-07-14 14:22 11,359 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv02nt5.dll

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2007-07-24 19:53:26 41,678 ----a-w C:\WINDOWS\unins000.dat

2007-07-24 18:03:26 230 —h–w C:\Program Files\desktop.ini

2007-07-24 16:34:18 230 —ha-w C:\Program Files\desktop-alt.ini

2007-07-15 22:19:08 80,866 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat

2007-07-15 22:19:08 482,088 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat

2007-07-11 10:34:14 23 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\adidsl.cfg

2007-07-11 09:32:20 23,016 ----a-w C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat

2007-07-07 18:10:52 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\vorbisenc.dll

2007-07-07 18:10:52 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\vorbis.dll

2007-07-07 18:10:52 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\OggDS.dll

2007-07-07 18:10:52 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ogg.dll

2007-07-07 18:10:48 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\xvidcore.dll

2007-07-07 18:10:48 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\DivX.dll

2007-06-17 09:58:48 -------- d-----w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\Reallusion

2007-06-17 09:58:24 -------- d-----w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\MusicIP

2007-06-14 11:54:22 -------- d-----w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\SopCast

2007-06-14 11:19:52 -------- d-----w C:\Program Files\Winamp

2007-05-31 17:30:22 266,088 ----a-w C:\WINDOWS\system32\xactengine2_8.dll

2007-05-31 17:29:42 18,280 ----a-w C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_2.dll

2007-05-16 14:45:16 443,752 ----a-w C:\WINDOWS\system32\d3dx10_34.dll

2007-05-16 14:45:16 3,497,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\d3dx9_34.dll

2007-05-16 14:45:16 1,124,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_34.dll

2007-05-03 20:25:04 28 ----a-w C:\WINDOWS\mscpt.dat

2007-04-30 15:46:10 745,600 ----a-w C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2007-03-11 20:00:06 73,728 —ha-w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\RBRegEx550.dll

2007-03-11 20:00:06 38,912 —ha-w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\RBShell550.dll

2007-03-11 20:00:06 29,184 —ha-w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\RBInternetEncodings550.dll

2007-03-11 20:00:06 1,166,772 —ha-w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\RBXML550.dll

2007-01-25 01:52:26 65,536 ----a-w C:\Program Files\Common Files\NMSAccessU.exe

2006-08-22 09:04:44 3,350 --sha-w C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys

2006-08-22 09:04:42 88 --sh–r C:\WINDOWS\system32\FE66C6EF12.sys

2006-10-28 19:10:12 5 --sha-w C:\WINDOWS\system32\afccbdd1_s.dll

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“avast!”=“C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [2007-04-30 17:42]

“Resume copy”=“copyfstq.exe” [2006-08-16 21:13 C:\WINDOWS\copyfstq.exe]

“RemoteControl”=“C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe” [2005-01-12 03:01]

“nwiz”=“nwiz.exe” [2007-04-19 13:26 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

“VisualTooltip”=“C:\Program Files\VisualTooltip\VisualToolTip.exe” [2007-04-25 09:45]

“RTHDCPL”=“RTHDCPL.EXE” [2006-04-17 09:34 C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE]

“SunJavaUpdateSched”=“C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe” [2007-07-12 04:00]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“LClock”=“C:\Program Files\LClock\lclock.exe” [2004-09-19 19:27]

“UberIcon”=“C:\Program Files\UberIcon\UberIcon Manager.exe” [2006-07-17 23:16]

“NBJ”=“C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe” [2005-08-09 14:28]

“ctfmon.exe”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [2004-08-04 12:00]

[HKEY_USERS.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]

“DWQueuedReporting”=“C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe” -t

C:\Documents and Settings\user\Menu Start\Programy\Autostart\

PopTray.lnk - C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe [2005-01-03 03:10:00]

Thoosje Sidebar .lnk - C:\Program Files\Thoosje Sidebar V2.0\Thoosje Sidebar .exe [2007-06-19 15:24:52]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

DSLMON.lnk - C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe [2007-07-11 12:34:03]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

“NoSaveSettings”=00000000

“ClearRecentDocsOnExit”=00000000

R1 AmdK8;Sterownik procesora AMD;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AmdK8.sys

R1 cdrbsdrv;cdrbsdrv;C:\WINDOWS\system32\drivers\cdrbsdrv.sys

R1 oreans32;oreans32;??\C:\WINDOWS\system32\drivers\oreans32.sys

R2 NMSAccessU;NMSAccessU;C:\Program Files\Common Files\NMSAccessU.exe

R2 SVKP;SVKP;??\C:\WINDOWS\system32\SVKP.sys

R3 adiusbaw;USB ADSL WAN Adapter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\adiusbaw.sys

S2 ADILOADER;General Purpose USB Driver (adildr.sys);C:\WINDOWS\system32\Drivers\adildr.sys

S3 firewall;firewall;??\C:\Program Files\Foxie Suite\firewall.sys

S3 GMSIPCI;GMSIPCI;??\D:\INSTALL\GMSIPCI.SYS

S3 idsvc;Windows CardSpace;“C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe”

S3 irsir;Sterownik portu szeregowego podczerwieni Microsoft;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irsir.sys

S3 ms_mpu401;Sterownik portu MIDI UART Microsoft MPU-401;C:\WINDOWS\system32\drivers\msmpu401.sys

S3 SER120;OTI Serial port driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SER120.sys

S4 NetTcpPortSharing;Net.Tcp Port Sharing Service;“C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe”

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{10d69b26-6cb8-11db-9d72-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{388d38a4-52b0-11db-9d03-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{4c2bc236-52f1-11db-9d05-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{50d4fd5e-6195-11db-9d40-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{7d144ff8-61d8-11db-9d43-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{7d144ff9-61d8-11db-9d43-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{7d144ffa-61d8-11db-9d43-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{7d144ffb-61d8-11db-9d43-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{7d144ffc-61d8-11db-9d43-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{b647c267-61a3-11db-9d41-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

*Newly Created Service* - CATCHME

**************************************************************************

catchme 0.3.1061 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-07-25 00:30:22

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 FAT NTAPI

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

Completion time: 2007-07-25 0:30:46

C:\ComboFix-quarantined-files.txt … 2007-07-25 00:30

C:\ComboFix2.txt … 2007-07-25 00:24

— E O F —

Złączono Posta : 25.07.2007 (Sro) 0:38

ok. daje loga z ComboFix

“user” - 2007-07-25 0:29:31 - ComboFix 07-07-23.6 - Dodatek Service Pack 2 FAT32

Command switches used :: C:\Documents and Settings\user\Pulpit\log ComboFix-Do.txt

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-06-24 to 2007-07-24 )))))))))))))))))))))))))))))))

2007-07-25 00:21 51,200 --a------ C:\WINDOWS\nircmd.exe

2007-07-24 21:55

2007-07-24 21:23

2007-07-22 15:22

2007-07-22 15:06 5,767,168 --a------ C:\DOCUME~1\user\ntuser.dat

2007-07-22 14:21

2007-07-21 22:36

2007-07-19 07:31

2007-07-17 21:35

2007-07-17 20:41

2007-07-17 09:58

2007-07-16 18:15 1,156 --a------ C:\WINDOWS\mozver.dat

2007-07-15 22:43 202 --a------ C:\WINDOWS\crtl32.dll

2007-07-15 22:29

2007-07-15 14:03

2007-07-15 13:53

2007-07-15 13:53

2007-07-14 21:51 2,368 --a------ C:\WINDOWS\system32\SVKP.sys

2007-07-14 14:27

2007-07-14 14:22 95,424 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slnthal.sys

2007-07-14 14:22 870,784 --------- C:\WINDOWS\system32\ati3d1ag.dll

2007-07-14 14:22 86,016 --------- C:\WINDOWS\system32\mdmxsdk.dll

2007-07-14 14:22 78,464 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbvideo.sys

2007-07-14 14:22 73,832 --------- C:\WINDOWS\system32\slcoinst.dll

2007-07-14 14:22 73,796 --------- C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

2007-07-14 14:22 73,216 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atintuxx.sys

2007-07-14 14:22 701,440 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtag.sys

2007-07-14 14:22 685,056 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hsfcxts2.sys

2007-07-14 14:22 63,663 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1rvxx.sys

2007-07-14 14:22 63,488 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinxsxx.sys

2007-07-14 14:22 6,016 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\smbali.sys

2007-07-14 14:22 59,648 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\rfcomm.sys

2007-07-14 14:22 57,856 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinbtxx.sys

2007-07-14 14:22 56,623 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1btxx.sys

2007-07-14 14:22 52,224 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinraxx.sys

2007-07-14 14:22 516,768 --------- C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll

2007-07-14 14:22 452,736 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mtxparhm.sys

2007-07-14 14:22 404,990 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slntamr.sys

2007-07-14 14:22 4,255 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv01nt5.dll

2007-07-14 14:22 397,056 --------- C:\WINDOWS\system32\s3gnb.dll

2007-07-14 14:22 38,016 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthmodem.sys

2007-07-14 14:22 377,984 --------- C:\WINDOWS\system32\ati2dvaa.dll

2007-07-14 14:22 36,463 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1tuxx.sys

2007-07-14 14:22 35,456 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthprint.sys

2007-07-14 14:22 34,735 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1xsxx.sys

2007-07-14 14:22 327,040 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtaa.sys

2007-07-14 14:22 32,866 --------- C:\WINDOWS\system32\slrundll.exe

2007-07-14 14:22 32,866 --------- C:\WINDOWS\slrundll.exe

2007-07-14 14:22 32,768 --------- C:\WINDOWS\system32\ativtmxx.dll

2007-07-14 14:22 32,285 --------- C:\WINDOWS\system32\hsfcisp2.dll

2007-07-14 14:22 31,744 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinxbxx.sys

2007-07-14 14:22 30,671 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1raxx.sys

2007-07-14 14:22 30,080 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\rndismpx.sys

2007-07-14 14:22 3,967 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv02nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,901 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\siint5.dll

2007-07-14 14:22 3,775 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv11nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,711 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv09nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,647 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv07nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,615 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv05nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,135 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv08nt5.dll

2007-07-14 14:22 29,455 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1xbxx.sys

2007-07-14 14:22 286,792 --------- C:\WINDOWS\system32\slextspk.dll

2007-07-14 14:22 28,672 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinsnxx.sys

2007-07-14 14:22 275,200 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthport.sys

2007-07-14 14:22 26,367 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1snxx.sys

2007-07-14 14:22 25,728 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hidbth.sys

2007-07-14 14:22 25,471 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\watv10nt.sys

2007-07-14 14:22 25,471 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv04nt5.dll

2007-07-14 14:22 229,376 --------- C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll

2007-07-14 14:22 220,032 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hsfbs2s2.sys

2007-07-14 14:22 22,271 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\watv06nt.sys

2007-07-14 14:22 21,343 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1ttxx.sys

2007-07-14 14:22 21,183 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv01nt5.dll

2007-07-14 14:22 201,728 --------- C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll

2007-07-14 14:22 188,508 --------- C:\WINDOWS\system32\slgen.dll

2007-07-14 14:22 180,360 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ntmtlfax.sys

2007-07-14 14:22 18,944 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthusb.sys

2007-07-14 14:22 17,279 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv10nt5.dll

2007-07-14 14:22 17,024 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthenum.sys

2007-07-14 14:22 166,912 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\s3gnbm.sys

2007-07-14 14:22 15,423 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ch7xxnt5.dll

2007-07-14 14:22 15,104 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hidir.sys

2007-07-14 14:22 14,336 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinpdxx.sys

2007-07-14 14:22 14,143 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv06nt5.dll

2007-07-14 14:22 13,824 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinttxx.sys

2007-07-14 14:22 13,824 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinmdxx.sys

2007-07-14 14:22 13,776 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\recagent.sys

2007-07-14 14:22 13,568 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wacompen.sys

2007-07-14 14:22 13,240 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slwdmsup.sys

2007-07-14 14:22 129,535 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slnt7554.sys

2007-07-14 14:22 126,686 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mtlmnt5.sys

2007-07-14 14:22 12,672 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\usb8023x.sys

2007-07-14 14:22 12,672 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mutohpen.sys

2007-07-14 14:22 12,047 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1pdxx.sys

2007-07-14 14:22 11,935 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv11nt.sys

2007-07-14 14:22 11,871 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv09nt.sys

2007-07-14 14:22 11,868 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mdmxsdk.sys

2007-07-14 14:22 11,807 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv07nt.sys

2007-07-14 14:22 11,615 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1mdxx.sys

2007-07-14 14:22 11,359 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv02nt5.dll

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2007-07-24 19:53:26 41,678 ----a-w C:\WINDOWS\unins000.dat

2007-07-24 18:03:26 230 —h–w C:\Program Files\desktop.ini

2007-07-24 16:34:18 230 —ha-w C:\Program Files\desktop-alt.ini

2007-07-15 22:19:08 80,866 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat

2007-07-15 22:19:08 482,088 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat

2007-07-11 10:34:14 23 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\adidsl.cfg

2007-07-11 09:32:20 23,016 ----a-w C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat

2007-07-07 18:10:52 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\vorbisenc.dll

2007-07-07 18:10:52 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\vorbis.dll

2007-07-07 18:10:52 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\OggDS.dll

2007-07-07 18:10:52 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ogg.dll

2007-07-07 18:10:48 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\xvidcore.dll

2007-07-07 18:10:48 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\DivX.dll

2007-06-17 09:58:48 -------- d-----w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\Reallusion

2007-06-17 09:58:24 -------- d-----w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\MusicIP

2007-06-14 11:54:22 -------- d-----w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\SopCast

2007-06-14 11:19:52 -------- d-----w C:\Program Files\Winamp

2007-05-31 17:30:22 266,088 ----a-w C:\WINDOWS\system32\xactengine2_8.dll

2007-05-31 17:29:42 18,280 ----a-w C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_2.dll

2007-05-16 14:45:16 443,752 ----a-w C:\WINDOWS\system32\d3dx10_34.dll

2007-05-16 14:45:16 3,497,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\d3dx9_34.dll

2007-05-16 14:45:16 1,124,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_34.dll

2007-05-03 20:25:04 28 ----a-w C:\WINDOWS\mscpt.dat

2007-04-30 15:46:10 745,600 ----a-w C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2007-03-11 20:00:06 73,728 —ha-w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\RBRegEx550.dll

2007-03-11 20:00:06 38,912 —ha-w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\RBShell550.dll

2007-03-11 20:00:06 29,184 —ha-w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\RBInternetEncodings550.dll

2007-03-11 20:00:06 1,166,772 —ha-w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\RBXML550.dll

2007-01-25 01:52:26 65,536 ----a-w C:\Program Files\Common Files\NMSAccessU.exe

2006-08-22 09:04:44 3,350 --sha-w C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys

2006-08-22 09:04:42 88 --sh–r C:\WINDOWS\system32\FE66C6EF12.sys

2006-10-28 19:10:12 5 --sha-w C:\WINDOWS\system32\afccbdd1_s.dll

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“avast!”=“C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [2007-04-30 17:42]

“Resume copy”=“copyfstq.exe” [2006-08-16 21:13 C:\WINDOWS\copyfstq.exe]

“RemoteControl”=“C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe” [2005-01-12 03:01]

“nwiz”=“nwiz.exe” [2007-04-19 13:26 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

“VisualTooltip”=“C:\Program Files\VisualTooltip\VisualToolTip.exe” [2007-04-25 09:45]

“RTHDCPL”=“RTHDCPL.EXE” [2006-04-17 09:34 C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE]

“SunJavaUpdateSched”=“C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe” [2007-07-12 04:00]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“LClock”=“C:\Program Files\LClock\lclock.exe” [2004-09-19 19:27]

“UberIcon”=“C:\Program Files\UberIcon\UberIcon Manager.exe” [2006-07-17 23:16]

“NBJ”=“C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe” [2005-08-09 14:28]

“ctfmon.exe”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [2004-08-04 12:00]

[HKEY_USERS.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]

“DWQueuedReporting”=“C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe” -t

C:\Documents and Settings\user\Menu Start\Programy\Autostart\

PopTray.lnk - C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe [2005-01-03 03:10:00]

Thoosje Sidebar .lnk - C:\Program Files\Thoosje Sidebar V2.0\Thoosje Sidebar .exe [2007-06-19 15:24:52]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

DSLMON.lnk - C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe [2007-07-11 12:34:03]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

“NoSaveSettings”=00000000

“ClearRecentDocsOnExit”=00000000

R1 AmdK8;Sterownik procesora AMD;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AmdK8.sys

R1 cdrbsdrv;cdrbsdrv;C:\WINDOWS\system32\drivers\cdrbsdrv.sys

R1 oreans32;oreans32;??\C:\WINDOWS\system32\drivers\oreans32.sys

R2 NMSAccessU;NMSAccessU;C:\Program Files\Common Files\NMSAccessU.exe

R2 SVKP;SVKP;??\C:\WINDOWS\system32\SVKP.sys

R3 adiusbaw;USB ADSL WAN Adapter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\adiusbaw.sys

S2 ADILOADER;General Purpose USB Driver (adildr.sys);C:\WINDOWS\system32\Drivers\adildr.sys

S3 firewall;firewall;??\C:\Program Files\Foxie Suite\firewall.sys

S3 GMSIPCI;GMSIPCI;??\D:\INSTALL\GMSIPCI.SYS

S3 idsvc;Windows CardSpace;“C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe”

S3 irsir;Sterownik portu szeregowego podczerwieni Microsoft;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irsir.sys

S3 ms_mpu401;Sterownik portu MIDI UART Microsoft MPU-401;C:\WINDOWS\system32\drivers\msmpu401.sys

S3 SER120;OTI Serial port driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SER120.sys

S4 NetTcpPortSharing;Net.Tcp Port Sharing Service;“C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe”

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{10d69b26-6cb8-11db-9d72-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{388d38a4-52b0-11db-9d03-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{4c2bc236-52f1-11db-9d05-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{50d4fd5e-6195-11db-9d40-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{7d144ff8-61d8-11db-9d43-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{7d144ff9-61d8-11db-9d43-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{7d144ffa-61d8-11db-9d43-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{7d144ffb-61d8-11db-9d43-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{7d144ffc-61d8-11db-9d43-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{b647c267-61a3-11db-9d41-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

*Newly Created Service* - CATCHME

**************************************************************************

catchme 0.3.1061 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-07-25 00:30:22

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 FAT NTAPI

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

Completion time: 2007-07-25 0:30:46

C:\ComboFix-quarantined-files.txt … 2007-07-25 00:30

C:\ComboFix2.txt … 2007-07-25 00:24

— E O F —

Złączono Posta : 25.07.2007 (Sro) 0:39

ok. daje loga z ComboFix

“user” - 2007-07-25 0:29:31 - ComboFix 07-07-23.6 - Dodatek Service Pack 2 FAT32

Command switches used :: C:\Documents and Settings\user\Pulpit\log ComboFix-Do.txt

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-06-24 to 2007-07-24 )))))))))))))))))))))))))))))))

2007-07-25 00:21 51,200 --a------ C:\WINDOWS\nircmd.exe

2007-07-24 21:55

2007-07-24 21:23

2007-07-22 15:22

2007-07-22 15:06 5,767,168 --a------ C:\DOCUME~1\user\ntuser.dat

2007-07-22 14:21

2007-07-21 22:36

2007-07-19 07:31

2007-07-17 21:35

2007-07-17 20:41

2007-07-17 09:58

2007-07-16 18:15 1,156 --a------ C:\WINDOWS\mozver.dat

2007-07-15 22:43 202 --a------ C:\WINDOWS\crtl32.dll

2007-07-15 22:29

2007-07-15 14:03

2007-07-15 13:53

2007-07-15 13:53

2007-07-14 21:51 2,368 --a------ C:\WINDOWS\system32\SVKP.sys

2007-07-14 14:27

2007-07-14 14:22 95,424 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slnthal.sys

2007-07-14 14:22 870,784 --------- C:\WINDOWS\system32\ati3d1ag.dll

2007-07-14 14:22 86,016 --------- C:\WINDOWS\system32\mdmxsdk.dll

2007-07-14 14:22 78,464 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbvideo.sys

2007-07-14 14:22 73,832 --------- C:\WINDOWS\system32\slcoinst.dll

2007-07-14 14:22 73,796 --------- C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

2007-07-14 14:22 73,216 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atintuxx.sys

2007-07-14 14:22 701,440 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtag.sys

2007-07-14 14:22 685,056 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hsfcxts2.sys

2007-07-14 14:22 63,663 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1rvxx.sys

2007-07-14 14:22 63,488 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinxsxx.sys

2007-07-14 14:22 6,016 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\smbali.sys

2007-07-14 14:22 59,648 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\rfcomm.sys

2007-07-14 14:22 57,856 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinbtxx.sys

2007-07-14 14:22 56,623 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1btxx.sys

2007-07-14 14:22 52,224 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinraxx.sys

2007-07-14 14:22 516,768 --------- C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll

2007-07-14 14:22 452,736 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mtxparhm.sys

2007-07-14 14:22 404,990 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slntamr.sys

2007-07-14 14:22 4,255 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv01nt5.dll

2007-07-14 14:22 397,056 --------- C:\WINDOWS\system32\s3gnb.dll

2007-07-14 14:22 38,016 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthmodem.sys

2007-07-14 14:22 377,984 --------- C:\WINDOWS\system32\ati2dvaa.dll

2007-07-14 14:22 36,463 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1tuxx.sys

2007-07-14 14:22 35,456 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthprint.sys

2007-07-14 14:22 34,735 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1xsxx.sys

2007-07-14 14:22 327,040 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtaa.sys

2007-07-14 14:22 32,866 --------- C:\WINDOWS\system32\slrundll.exe

2007-07-14 14:22 32,866 --------- C:\WINDOWS\slrundll.exe

2007-07-14 14:22 32,768 --------- C:\WINDOWS\system32\ativtmxx.dll

2007-07-14 14:22 32,285 --------- C:\WINDOWS\system32\hsfcisp2.dll

2007-07-14 14:22 31,744 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinxbxx.sys

2007-07-14 14:22 30,671 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1raxx.sys

2007-07-14 14:22 30,080 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\rndismpx.sys

2007-07-14 14:22 3,967 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv02nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,901 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\siint5.dll

2007-07-14 14:22 3,775 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv11nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,711 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv09nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,647 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv07nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,615 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv05nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,135 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv08nt5.dll

2007-07-14 14:22 29,455 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1xbxx.sys

2007-07-14 14:22 286,792 --------- C:\WINDOWS\system32\slextspk.dll

2007-07-14 14:22 28,672 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinsnxx.sys

2007-07-14 14:22 275,200 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthport.sys

2007-07-14 14:22 26,367 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1snxx.sys

2007-07-14 14:22 25,728 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hidbth.sys

2007-07-14 14:22 25,471 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\watv10nt.sys

2007-07-14 14:22 25,471 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv04nt5.dll

2007-07-14 14:22 229,376 --------- C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll

2007-07-14 14:22 220,032 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hsfbs2s2.sys

2007-07-14 14:22 22,271 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\watv06nt.sys

2007-07-14 14:22 21,343 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1ttxx.sys

2007-07-14 14:22 21,183 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv01nt5.dll

2007-07-14 14:22 201,728 --------- C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll

2007-07-14 14:22 188,508 --------- C:\WINDOWS\system32\slgen.dll

2007-07-14 14:22 180,360 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ntmtlfax.sys

2007-07-14 14:22 18,944 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthusb.sys

2007-07-14 14:22 17,279 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv10nt5.dll

2007-07-14 14:22 17,024 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthenum.sys

2007-07-14 14:22 166,912 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\s3gnbm.sys

2007-07-14 14:22 15,423 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ch7xxnt5.dll

2007-07-14 14:22 15,104 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hidir.sys

2007-07-14 14:22 14,336 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinpdxx.sys

2007-07-14 14:22 14,143 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv06nt5.dll

2007-07-14 14:22 13,824 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinttxx.sys

2007-07-14 14:22 13,824 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinmdxx.sys

2007-07-14 14:22 13,776 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\recagent.sys

2007-07-14 14:22 13,568 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wacompen.sys

2007-07-14 14:22 13,240 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slwdmsup.sys

2007-07-14 14:22 129,535 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slnt7554.sys

2007-07-14 14:22 126,686 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mtlmnt5.sys

2007-07-14 14:22 12,672 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\usb8023x.sys

2007-07-14 14:22 12,672 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mutohpen.sys

2007-07-14 14:22 12,047 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1pdxx.sys

2007-07-14 14:22 11,935 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv11nt.sys

2007-07-14 14:22 11,871 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv09nt.sys

2007-07-14 14:22 11,868 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mdmxsdk.sys

2007-07-14 14:22 11,807 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv07nt.sys

2007-07-14 14:22 11,615 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1mdxx.sys

2007-07-14 14:22 11,359 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv02nt5.dll

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2007-07-24 19:53:26 41,678 ----a-w C:\WINDOWS\unins000.dat

2007-07-24 18:03:26 230 —h–w C:\Program Files\desktop.ini

2007-07-24 16:34:18 230 —ha-w C:\Program Files\desktop-alt.ini

2007-07-15 22:19:08 80,866 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat

2007-07-15 22:19:08 482,088 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat

2007-07-11 10:34:14 23 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\adidsl.cfg

2007-07-11 09:32:20 23,016 ----a-w C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat

2007-07-07 18:10:52 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\vorbisenc.dll

2007-07-07 18:10:52 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\vorbis.dll

2007-07-07 18:10:52 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\OggDS.dll

2007-07-07 18:10:52 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ogg.dll

2007-07-07 18:10:48 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\xvidcore.dll

2007-07-07 18:10:48 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\DivX.dll

2007-06-17 09:58:48 -------- d-----w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\Reallusion

2007-06-17 09:58:24 -------- d-----w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\MusicIP

2007-06-14 11:54:22 -------- d-----w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\SopCast

2007-06-14 11:19:52 -------- d-----w C:\Program Files\Winamp

2007-05-31 17:30:22 266,088 ----a-w C:\WINDOWS\system32\xactengine2_8.dll

2007-05-31 17:29:42 18,280 ----a-w C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_2.dll

2007-05-16 14:45:16 443,752 ----a-w C:\WINDOWS\system32\d3dx10_34.dll

2007-05-16 14:45:16 3,497,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\d3dx9_34.dll

2007-05-16 14:45:16 1,124,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_34.dll

2007-05-03 20:25:04 28 ----a-w C:\WINDOWS\mscpt.dat

2007-04-30 15:46:10 745,600 ----a-w C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2007-03-11 20:00:06 73,728 —ha-w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\RBRegEx550.dll

2007-03-11 20:00:06 38,912 —ha-w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\RBShell550.dll

2007-03-11 20:00:06 29,184 —ha-w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\RBInternetEncodings550.dll

2007-03-11 20:00:06 1,166,772 —ha-w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\RBXML550.dll

2007-01-25 01:52:26 65,536 ----a-w C:\Program Files\Common Files\NMSAccessU.exe

2006-08-22 09:04:44 3,350 --sha-w C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys

2006-08-22 09:04:42 88 --sh–r C:\WINDOWS\system32\FE66C6EF12.sys

2006-10-28 19:10:12 5 --sha-w C:\WINDOWS\system32\afccbdd1_s.dll

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“avast!”=“C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [2007-04-30 17:42]

“Resume copy”=“copyfstq.exe” [2006-08-16 21:13 C:\WINDOWS\copyfstq.exe]

“RemoteControl”=“C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe” [2005-01-12 03:01]

“nwiz”=“nwiz.exe” [2007-04-19 13:26 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

“VisualTooltip”=“C:\Program Files\VisualTooltip\VisualToolTip.exe” [2007-04-25 09:45]

“RTHDCPL”=“RTHDCPL.EXE” [2006-04-17 09:34 C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE]

“SunJavaUpdateSched”=“C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe” [2007-07-12 04:00]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“LClock”=“C:\Program Files\LClock\lclock.exe” [2004-09-19 19:27]

“UberIcon”=“C:\Program Files\UberIcon\UberIcon Manager.exe” [2006-07-17 23:16]

“NBJ”=“C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe” [2005-08-09 14:28]

“ctfmon.exe”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [2004-08-04 12:00]

[HKEY_USERS.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]

“DWQueuedReporting”=“C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe” -t

C:\Documents and Settings\user\Menu Start\Programy\Autostart\

PopTray.lnk - C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe [2005-01-03 03:10:00]

Thoosje Sidebar .lnk - C:\Program Files\Thoosje Sidebar V2.0\Thoosje Sidebar .exe [2007-06-19 15:24:52]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

DSLMON.lnk - C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe [2007-07-11 12:34:03]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

“NoSaveSettings”=00000000

“ClearRecentDocsOnExit”=00000000

R1 AmdK8;Sterownik procesora AMD;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AmdK8.sys

R1 cdrbsdrv;cdrbsdrv;C:\WINDOWS\system32\drivers\cdrbsdrv.sys

R1 oreans32;oreans32;??\C:\WINDOWS\system32\drivers\oreans32.sys

R2 NMSAccessU;NMSAccessU;C:\Program Files\Common Files\NMSAccessU.exe

R2 SVKP;SVKP;??\C:\WINDOWS\system32\SVKP.sys

R3 adiusbaw;USB ADSL WAN Adapter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\adiusbaw.sys

S2 ADILOADER;General Purpose USB Driver (adildr.sys);C:\WINDOWS\system32\Drivers\adildr.sys

S3 firewall;firewall;??\C:\Program Files\Foxie Suite\firewall.sys

S3 GMSIPCI;GMSIPCI;??\D:\INSTALL\GMSIPCI.SYS

S3 idsvc;Windows CardSpace;“C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe”

S3 irsir;Sterownik portu szeregowego podczerwieni Microsoft;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irsir.sys

S3 ms_mpu401;Sterownik portu MIDI UART Microsoft MPU-401;C:\WINDOWS\system32\drivers\msmpu401.sys

S3 SER120;OTI Serial port driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SER120.sys

S4 NetTcpPortSharing;Net.Tcp Port Sharing Service;“C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe”

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{10d69b26-6cb8-11db-9d72-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{388d38a4-52b0-11db-9d03-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{4c2bc236-52f1-11db-9d05-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{50d4fd5e-6195-11db-9d40-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{7d144ff8-61d8-11db-9d43-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{7d144ff9-61d8-11db-9d43-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{7d144ffa-61d8-11db-9d43-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{7d144ffb-61d8-11db-9d43-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{7d144ffc-61d8-11db-9d43-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{b647c267-61a3-11db-9d41-4d6564696130}]

1\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

2\Command- .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

AutoRun\command- C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL .\RECYCLER\RECYCLER\autorun.exe

*Newly Created Service* - CATCHME

**************************************************************************

catchme 0.3.1061 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-07-25 00:30:22

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 FAT NTAPI

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

Completion time: 2007-07-25 0:30:46

C:\ComboFix-quarantined-files.txt … 2007-07-25 00:30

C:\ComboFix2.txt … 2007-07-25 00:24

— E O F —

Proszę zastosować się do tego Tematu i edytować własne

posty z użyciem funkcji icon_edit.gif

wymogów. Chodzi zmianę tytułu na konkretny oraz ujęcie

wszystkich logów w tagi

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update + raport :wink:

przeskanuj plik na http://virusscan.jotti.org/

ok. w notatniku wkleiłem plik i został przyjęty do rejestru, natomiast co do aktualizacji to pokazuje sie w trayu ikonka, że aktualizacje są gotowe do zainstalowania, klikam na zainstaluj i po chwili wyskakuje okienko, że " nie można zainstalować aktualizacj dla systemu windows xp " w dalszym ciągu nie mogę też zainstalować IE7

Złączono Posta : 25.07.2007 (Sro) 14:45

Po ponownej próbie zainstalowania pobranych automatycznie aktualizacji pojawił sie napis " Instalator nie może zweryfikować integralności pliku Update.inf " Kod błędu 0x80070002

Co do błędu Update.inf - http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=804

Jak nie to - http://www.searchengines.pl/phpbb203/Pr … 16873.html

Zrobiłem wszystko i dalej nic, acha usługi kryptograficzne ustawione na automatic

Nowy log z Combofix-a

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

C:\DOCUME~1\user\Pulpit\internet.lnk

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-06-27 to 2007-07-27 )))))))))))))))))))))))))))))))

2007-07-27 08:56

2007-07-27 08:54

2007-07-27 08:52

2007-07-25 00:21 51,200 --a------ C:\WINDOWS\nircmd.exe

2007-07-24 21:55

2007-07-24 21:23

2007-07-22 15:22

2007-07-22 15:06 5,767,168 --a------ C:\DOCUME~1\user\ntuser.dat

2007-07-22 14:21

2007-07-21 22:36

2007-07-19 07:31

2007-07-17 21:35

2007-07-17 20:41

2007-07-17 09:58

2007-07-16 18:15 1,156 --a------ C:\WINDOWS\mozver.dat

2007-07-15 22:43 202 --a------ C:\WINDOWS\crtl32.dll

2007-07-15 22:29

2007-07-15 14:03

2007-07-15 13:53

2007-07-15 13:53

2007-07-14 21:51 2,368 --a------ C:\WINDOWS\system32\SVKP.sys

2007-07-14 14:22 95,424 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slnthal.sys

2007-07-14 14:22 870,784 --------- C:\WINDOWS\system32\ati3d1ag.dll

2007-07-14 14:22 86,016 --------- C:\WINDOWS\system32\mdmxsdk.dll

2007-07-14 14:22 78,464 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbvideo.sys

2007-07-14 14:22 73,832 --------- C:\WINDOWS\system32\slcoinst.dll

2007-07-14 14:22 73,796 --------- C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

2007-07-14 14:22 73,216 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atintuxx.sys

2007-07-14 14:22 701,440 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtag.sys

2007-07-14 14:22 685,056 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hsfcxts2.sys

2007-07-14 14:22 63,663 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1rvxx.sys

2007-07-14 14:22 63,488 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinxsxx.sys

2007-07-14 14:22 6,016 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\smbali.sys

2007-07-14 14:22 59,648 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\rfcomm.sys

2007-07-14 14:22 57,856 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinbtxx.sys

2007-07-14 14:22 56,623 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1btxx.sys

2007-07-14 14:22 52,224 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinraxx.sys

2007-07-14 14:22 516,768 --------- C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll

2007-07-14 14:22 452,736 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mtxparhm.sys

2007-07-14 14:22 404,990 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slntamr.sys

2007-07-14 14:22 4,255 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv01nt5.dll

2007-07-14 14:22 397,056 --------- C:\WINDOWS\system32\s3gnb.dll

2007-07-14 14:22 38,016 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthmodem.sys

2007-07-14 14:22 377,984 --------- C:\WINDOWS\system32\ati2dvaa.dll

2007-07-14 14:22 36,463 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1tuxx.sys

2007-07-14 14:22 35,456 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthprint.sys

2007-07-14 14:22 34,735 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1xsxx.sys

2007-07-14 14:22 327,040 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtaa.sys

2007-07-14 14:22 32,866 --------- C:\WINDOWS\system32\slrundll.exe

2007-07-14 14:22 32,866 --------- C:\WINDOWS\slrundll.exe

2007-07-14 14:22 32,768 --------- C:\WINDOWS\system32\ativtmxx.dll

2007-07-14 14:22 32,285 --------- C:\WINDOWS\system32\hsfcisp2.dll

2007-07-14 14:22 31,744 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinxbxx.sys

2007-07-14 14:22 30,671 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1raxx.sys

2007-07-14 14:22 30,080 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\rndismpx.sys

2007-07-14 14:22 3,967 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv02nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,901 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\siint5.dll

2007-07-14 14:22 3,775 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv11nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,711 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv09nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,647 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv07nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,615 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv05nt5.dll

2007-07-14 14:22 3,135 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\adv08nt5.dll

2007-07-14 14:22 29,455 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1xbxx.sys

2007-07-14 14:22 286,792 --------- C:\WINDOWS\system32\slextspk.dll

2007-07-14 14:22 28,672 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinsnxx.sys

2007-07-14 14:22 275,200 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthport.sys

2007-07-14 14:22 26,367 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1snxx.sys

2007-07-14 14:22 25,728 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hidbth.sys

2007-07-14 14:22 25,471 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\watv10nt.sys

2007-07-14 14:22 25,471 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv04nt5.dll

2007-07-14 14:22 229,376 --------- C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll

2007-07-14 14:22 220,032 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hsfbs2s2.sys

2007-07-14 14:22 22,271 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\watv06nt.sys

2007-07-14 14:22 21,343 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1ttxx.sys

2007-07-14 14:22 21,183 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv01nt5.dll

2007-07-14 14:22 201,728 --------- C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll

2007-07-14 14:22 188,508 --------- C:\WINDOWS\system32\slgen.dll

2007-07-14 14:22 180,360 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ntmtlfax.sys

2007-07-14 14:22 18,944 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthusb.sys

2007-07-14 14:22 17,279 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv10nt5.dll

2007-07-14 14:22 17,024 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\bthenum.sys

2007-07-14 14:22 166,912 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\s3gnbm.sys

2007-07-14 14:22 15,423 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ch7xxnt5.dll

2007-07-14 14:22 15,104 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\hidir.sys

2007-07-14 14:22 14,336 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinpdxx.sys

2007-07-14 14:22 14,143 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atv06nt5.dll

2007-07-14 14:22 13,824 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinttxx.sys

2007-07-14 14:22 13,824 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\atinmdxx.sys

2007-07-14 14:22 13,776 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\recagent.sys

2007-07-14 14:22 13,568 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wacompen.sys

2007-07-14 14:22 13,240 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slwdmsup.sys

2007-07-14 14:22 129,535 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\slnt7554.sys

2007-07-14 14:22 126,686 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mtlmnt5.sys

2007-07-14 14:22 12,672 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\usb8023x.sys

2007-07-14 14:22 12,672 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mutohpen.sys

2007-07-14 14:22 12,047 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\ati1pdxx.sys

2007-07-14 14:22 11,935 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv11nt.sys

2007-07-14 14:22 11,871 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv09nt.sys

2007-07-14 14:22 11,868 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\mdmxsdk.sys

2007-07-14 14:22 11,807 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\wadv07nt.sys

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2007-07-25 10:43:16 43,540 ----a-w C:\WINDOWS\unins000.dat

2007-07-24 18:03:26 230 —h–w C:\Program Files\desktop.ini

2007-07-24 16:34:18 230 —ha-w C:\Program Files\desktop-alt.ini

2007-07-15 22:19:08 80,866 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat

2007-07-15 22:19:08 482,088 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat

2007-07-11 10:34:14 23 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\adidsl.cfg

2007-07-11 09:32:20 23,016 ----a-w C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat

2007-07-07 18:10:52 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\vorbisenc.dll

2007-07-07 18:10:52 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\vorbis.dll

2007-07-07 18:10:52 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\OggDS.dll

2007-07-07 18:10:52 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ogg.dll

2007-07-07 18:10:48 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\xvidcore.dll

2007-07-07 18:10:48 234 ----a-w C:\WINDOWS\system32\DivX.dll

2007-06-17 09:58:48 -------- d-----w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\Reallusion

2007-06-17 09:58:24 -------- d-----w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\MusicIP

2007-06-14 11:54:22 -------- d-----w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\SopCast

2007-06-14 11:19:52 -------- d-----w C:\Program Files\Winamp

2007-05-31 17:30:22 266,088 ----a-w C:\WINDOWS\system32\xactengine2_8.dll

2007-05-31 17:29:42 18,280 ----a-w C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_2.dll

2007-05-16 14:45:16 443,752 ----a-w C:\WINDOWS\system32\d3dx10_34.dll

2007-05-16 14:45:16 3,497,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\d3dx9_34.dll

2007-05-16 14:45:16 1,124,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_34.dll

2007-05-03 20:25:04 28 ----a-w C:\WINDOWS\mscpt.dat

2007-04-30 15:46:10 745,600 ----a-w C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2007-03-11 20:00:06 73,728 —ha-w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\RBRegEx550.dll

2007-03-11 20:00:06 38,912 —ha-w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\RBShell550.dll

2007-03-11 20:00:06 29,184 —ha-w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\RBInternetEncodings550.dll

2007-03-11 20:00:06 1,166,772 —ha-w C:\DOCUME~1\user\DANEAP~1\RBXML550.dll

2007-01-25 01:52:26 65,536 ----a-w C:\Program Files\Common Files\NMSAccessU.exe

2006-08-22 09:04:44 3,350 --sha-w C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys

2006-08-22 09:04:42 88 --sh–r C:\WINDOWS\system32\FE66C6EF12.sys

2006-10-28 19:10:12 5 --sha-w C:\WINDOWS\system32\afccbdd1_s.dll

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“avast!”=“C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [2007-04-30 17:42]

“Resume copy”=“copyfstq.exe” [2006-08-16 21:13 C:\WINDOWS\copyfstq.exe]

“RemoteControl”=“C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe” [2005-01-12 03:01]

“nwiz”=“nwiz.exe” [2007-04-19 13:26 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

“VisualTooltip”=“C:\Program Files\VisualTooltip\VisualToolTip.exe” [2007-04-25 09:45]

“RTHDCPL”=“RTHDCPL.EXE” [2006-04-17 09:34 C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE]

“SunJavaUpdateSched”=“C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe” [2007-07-12 04:00]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“LClock”=“C:\Program Files\LClock\lclock.exe” [2004-09-19 19:27]

“UberIcon”=“C:\Program Files\UberIcon\UberIcon Manager.exe” [2006-07-17 23:16]

“NBJ”=“C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe” [2005-08-09 14:28]

“ctfmon.exe”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [2004-08-04 12:00]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\runonce]

“KB926239”=rundll32.exe apphelp.dll,ShimFlushCache

[HKEY_USERS.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]

“DWQueuedReporting”=“C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe” -t

C:\Documents and Settings\user\Menu Start\Programy\Autostart\

PopTray.lnk - C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe [2005-01-03 03:10:00]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

DSLMON.lnk - C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe [2007-07-11 12:34:03]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

“NoSaveSettings”=00000000

“ClearRecentDocsOnExit”=00000000

R1 AmdK8;Sterownik procesora AMD;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AmdK8.sys

R1 cdrbsdrv;cdrbsdrv;C:\WINDOWS\system32\drivers\cdrbsdrv.sys

R1 oreans32;oreans32;??\C:\WINDOWS\system32\drivers\oreans32.sys

R2 NMSAccessU;NMSAccessU;C:\Program Files\Common Files\NMSAccessU.exe

R2 SVKP;SVKP;??\C:\WINDOWS\system32\SVKP.sys

R3 adiusbaw;USB ADSL WAN Adapter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\adiusbaw.sys

S2 ADILOADER;General Purpose USB Driver (adildr.sys);C:\WINDOWS\system32\Drivers\adildr.sys

S2 spupdsvc;Windows Service Pack Installer update service;C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe

S3 firewall;firewall;??\C:\Program Files\Foxie Suite\firewall.sys

S3 GMSIPCI;GMSIPCI;??\D:\INSTALL\GMSIPCI.SYS

S3 idsvc;Windows CardSpace;“C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe”

S3 irsir;Sterownik portu szeregowego podczerwieni Microsoft;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irsir.sys

S3 ms_mpu401;Sterownik portu MIDI UART Microsoft MPU-401;C:\WINDOWS\system32\drivers\msmpu401.sys

S3 SER120;OTI Serial port driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SER120.sys

S4 NetTcpPortSharing;Net.Tcp Port Sharing Service;“C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe”

**************************************************************************

catchme 0.3.1061 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-07-27 09:29:47

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 FAT NTAPI

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

Completion time: 2007-07-27 9:30:23

C:\ComboFix-quarantined-files.txt … 2007-07-27 09:30

— E O F —

Złączono Posta : 27.07.2007 (Pią) 9:53

OK. przepraszam, źle to zrobiłem, zaraz dam poprawny log

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Zobacz - http://support.microsoft.com/kb/910336/pl

Zobacz - http://www.searchengines.pl/index.php?s … =49204&hl=

wszystko przeczytałem, zrobiłem jak było napisane i nadal nic

http://support.microsoft.com/kb/822798/pl

Jak nie pomoże to:

start > uruchom > eventvwr > zakładka system i aplikacje > wpisy dokładnie z czasu kiedy kończy się proces nieudanej instalacji > dwuklik > to co jest w opisie zaznacz > ctrl + c i do posta wklej ctrl + v.

ok, nie rozumiem " wpisy dokładnie z czasu kiedy kończy się proces nieudanej instalacji " tych wpisów jest bardzo dużo czy z każdego wpisu ?

wszystkie o czasie pokrywającym się z próbą instalacji, oznaczone na czerwono

ok, zaraz uruchomię automatyczne pobieranie i wkleje wpisy

Złączono Posta : 30.07.2007 (Pon) 14:58

Nie można załadować następujących sterowników startu rozruchowego lub systemowego:

sp_rsdrv2

Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Nie można załadować następujących sterowników startu rozruchowego lub systemowego:

sp_rsdrv2

Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Model DCOM odebrał błąd „Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia. ” podczas próby uruchomienia usługi upnphost z argumentami „” w celu uruchomienia serwera:

{204810B9-73B2-11D4-BF42-00B0D0118B56}

Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Model DCOM odebrał błąd „Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia. ” podczas próby uruchomienia usługi upnphost z argumentami „” w celu uruchomienia serwera:

{204810B9-73B2-11D4-BF42-00B0D0118B56}

Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Model DCOM odebrał błąd „Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia. ” podczas próby uruchomienia usługi upnphost z argumentami „” w celu uruchomienia serwera:

{204810B9-73B2-11D4-BF42-00B0D0118B56}

Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Nie można załadować następujących sterowników startu rozruchowego lub systemowego:

sp_rsdrv2

Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Nie można uruchomić usługi General Purpose USB Driver (adildr.sys) z powodu następującego błędu:

Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.

Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Złączono Posta : 30.07.2007 (Pon) 15:03

Nie można uruchomić usługi General Purpose USB Driver (adildr.sys) z powodu następującego błędu:

Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.

Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Jest to sterownik po Spyware Terminator -uchwyt patrz Posted By:EP_X0FF

http://forum.sysinternals.com/printer_f … p?TID=9535

oraz

http://www.fbmsoftware.com/spyware-net/ … _sys/3357/

Jeżeli ja to dobrze rozumie, to po odinstalowaniu tego Spyware Terminatora coś pozostało i blokuje, a druga sprawa to jest taka, że ja nie rozumie nic po angielsku i nie mogę nic przeczytać, proszę o wytłumaczenie mi co mam zrobić

Zostało.Do tego potrzebny jest log z Gmera patrz

http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in … topic=21.0

jest tam opis jak zrobić loga - wklej na forum i czekaj na znających jego.

Ja nie czuję się w tym temacie aby udzielać porad - przepraszam.

to jest związane z

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa926489.aspx

ok. daje loga z Gmera

Złączono Posta : 02.08.2007 (Czw) 0:13

czy naprawdę nikt nie jest w stanie udzielić pomocy związanej z tematem, :frowning:

no to trudno, czas zamknąć temat

Złączono Posta : 08.08.2007 (Sro) 19:57

Ok. Dziś dostałem cenną poradę po której wszystko zaczęło działać normalnie. Wielkie dzięki i pozdro dla tych , którzy próbowali mi pomóc. Zamykam temat.