Problem z amvo.exe


(Blaesus) #1

Witam, dopiszę się do tego tematu, bo mam podobny problem, a nie chcę zaśmiecać forum. Ze względu, iż jest mi bliżej do laika niż do profesjonalisty, to przeczytałem co nie co o swoim problemie w postaci amvo.exe i zainstalowałem combofixa, a następnie go zapuściłem.

O to mój log:

ComboFix 08-04-10.4 - Blaesus 2008-04-11 1:12:20.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.1582 [GMT 2:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Blaesus\Pulpit\ComboFix.exe

* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\Autorun.inf

C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

C:\WINDOWS\system32\amvo0.dll

D:\Autorun.inf

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-03-10 to 2008-04-10 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-04-11 01:07 . 2008-04-11 01:07

2008-04-11 00:42 . 2008-04-11 00:42

2008-04-11 00:42 . 2008-04-11 00:43

2008-04-11 00:42 . 2008-04-11 00:42 10,880 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\pxark.sys

2008-04-10 23:39 . 2008-04-10 23:39

2008-04-10 23:35 . 2008-03-29 19:31 75,856 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys

2008-04-10 23:35 . 2008-03-29 19:35 20,560 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2008-04-10 23:25 . 2008-04-10 23:26 1,003,008 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmvdmoe2.dll

2008-04-10 15:44 . 2008-03-28 11:13 104,310 -r-hs---- C:\tknn6.bat

2008-04-08 14:48 . 2008-04-08 14:48

2008-04-03 20:31 . 2008-04-03 20:31 54,156 --ah----- C:\WINDOWS\QTFont.qfn

2008-04-03 20:31 . 2008-04-03 20:31 1,409 --a------ C:\WINDOWS\QTFont.for

2008-03-26 11:52 . 2008-03-26 11:52 215 --a------ C:\WINDOWS\RomeTW.ini

2008-03-16 19:52 . 2008-03-16 19:52

2008-03-12 12:58 . 2008-03-12 12:59

2008-03-12 12:42 . 2008-03-12 12:42

2008-03-12 10:40 . 2008-04-09 11:01

2008-03-11 12:45 . 2008-03-11 12:45

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-04-10 21:35 624,128 ----a-w C:\WINDOWS\system32\autoconv.exe

2008-04-10 20:10 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Blaesus\Dane aplikacji\OpenOffice.org2

2008-04-08 12:48 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-04-08 12:48 --------- d-----w C:\Program Files\TOSHIBA

2008-03-29 22:11 --------- d-----w C:\Program Files\ArmyBuilder

2008-03-29 17:45 1,146,232 ----a-w C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2008-03-29 17:35 94,544 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2008-03-29 17:29 23,152 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys

2008-03-29 17:27 42,912 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2008-03-29 17:26 26,944 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

2008-03-29 17:23 95,608 ----a-w C:\WINDOWS\system32\AvastSS.scr

2008-03-09 19:46 --------- d-----w C:\Program Files\Realtek

2008-03-08 10:51 --------- d-----w C:\Program Files\Java

2008-03-05 16:11 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Blaesus\Dane aplikacji\Media Player Classic

2008-03-05 10:45 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Blaesus\Dane aplikacji\Winamp

2008-03-05 10:03 --------- d-----w C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3

2008-03-05 10:03 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Java

2008-03-02 18:13 --------- d-----w C:\Program Files\WapSter

2008-03-02 17:35 278,984 ------w C:\WINDOWS\system32\drivers\atksgt.sys

2008-03-02 17:35 25,416 ------w C:\WINDOWS\system32\drivers\lirsgt.sys

2008-03-02 14:48 --------- d-----w C:\Program Files\Winamp

2008-03-02 14:33 --------- d-----w C:\Program Files\QuickTime

2008-03-02 14:33 --------- d-----w C:\Program Files\Apple Software Update

2008-03-02 14:33 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Apple Computer

2008-03-02 14:33 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Apple

2008-03-02 14:32 --------- d-----w C:\Program Files\K-Lite Codec Pack

2008-03-02 14:14 --------- d-----w C:\Program Files\Synaptics

2008-03-02 14:14 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield

2008-03-02 14:08 315,392 ------w C:\WINDOWS\HideWin.exe

2008-03-02 14:03 --------- d-----w C:\Program Files\DIFX

2008-03-02 14:01 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\XP

2008-03-02 14:00 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Vista64

2008-03-02 13:56 --------- d-----w C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba

2008-03-02 13:52 --------- d-----w C:\Program Files\Intel

2008-03-02 13:52 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Blaesus\Dane aplikacji\InstallShield

2008-03-02 13:50 --------- d-----w C:\Program Files\Alwil Software

2008-03-02 13:33 --------- d-----w C:\Program Files\microsoft frontpage

2008-03-02 13:32 --------- d-----w C:\Program Files\Usługi online

2008-01-10 12:16 159,839 ------w C:\WINDOWS\system32\xvidvfw.dll

2008-01-10 12:15 755,027 ------w C:\WINDOWS\system32\xvidcore.dll

2006-12-12 10:13 32,768 ------w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\EBLib.dll

2006-07-28 15:25 19,456 ------w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\LPCFilter.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 00:44 15360]

"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 18:24 1694208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"nwiz"="nwiz.exe" [2006-02-16 19:34 1519616 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2006-02-16 19:34 7557120]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-03-29 19:37 79224]

"HWSetup"="C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\HWSetup.exe" [2004-05-01 14:45 28672]

"Camera Assistant Software"="C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe" [2007-05-22 11:50 413696]

"TCtryIOHook"="TCtrlIOHook.exe" [2007-06-30 09:18 28672 C:\WINDOWS\system32\TCtrlIOHook.exe]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2007-08-10 16:21 16384000 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2007-07-25 19:19 888832]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" [2008-02-01 00:13 385024]

"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2008-01-16 00:54 37376]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 05:25 144784]

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 23:16 39792]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 00:44 15360]

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"C:\Program Files\WapSter\AQQ\AQQ.exe"=

"C:\kav\kav7.0\english\setup.exe"=

R0 pxark;pxark;C:\WINDOWS\system32\drivers\pxark.sys [2008-04-11 00:42]

R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2008-03-29 19:31]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-03-29 19:35]

R2 CSIScanner;CSIScanner;"C:\Program Files\PrevxCSI\PrevxCSI.exe" /service []

R3 UVCFTR;UVCFTR;C:\WINDOWS\system32\Drivers\UVCFTR_S.SYS [2007-04-16 11:19]

*Newly Created Service* - CATCHME

*Newly Created Service* - CSISCANNER

*Newly Created Service* - PXARK

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

"2008-03-05 14:20:04 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"

  • C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1351 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-04-11 01:13:35

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-04-11 1:14:19

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-04-10 23:13:54

Pre-Run: 10,615,373,824 bajtów wolnych

Post-Run: 10,642,341,888 bajtów wolnych

.

2008-03-14 00:37:17 --- E O F ---

Proszę o pomoc i pozdrawiam


(Gutek) #2

Nie podczepiaj się pod cudzy temat!

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

Wklej do Notatnika:

File::

C:\tknn6.bat

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo


(Blaesus) #3

Dziękuję za pomoc i przepraszam za bałagan :stuck_out_tongue:


(huber2t) #4

Daj log z Combofix