Problem z apt-get update Ubuntu 13.04


(Mateusz Zakaszewski) #1

Witam mam problem z repozytoriami. Wynik po komendzie apt-get update to:

ts/restricted/binary-i386/Packages  404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-backports/universe/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-backports/multiverse/binary-i386/Packages 404  Not Found

E: Nie udało się pobrać niektórych plików indeksu, zostały one zignorowane lub użyto ich starszej wersji.
root@mateusz-MS-7260:/home/mateusz# ^C
root@mateusz-MS-7260:/home/mateusz# sudo apt-get install -f
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności       
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
root@mateusz-MS-7260:/home/mateusz# sudo apt-get upgrade
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności       
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
root@mateusz-MS-7260:/home/mateusz# sudo apt-get dist-upgrade
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności       
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Obliczanie aktualizacji...Gotowe
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
root@mateusz-MS-7260:/home/mateusz# sudo apt-get update
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring Release.gpg
Stary http://ppa.launchpad.net raring Release.gpg                              
Ign.  http://extras.ubuntu.com raring Release.gpg                              
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security Release.gpg                   
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates Release.gpg                  
Stary http://ppa.launchpad.net raring Release                                  
Ign.  http://extras.ubuntu.com raring Release                                  
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports Release.gpg                
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security Release                       
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring Release                              
Stary http://ppa.launchpad.net raring/main i386 Packages                       
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates Release                      
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports Release                    
Ign.  http://ppa.launchpad.net raring/main Translation-pl_PL                   
Ign.  http://ppa.launchpad.net raring/main Translation-pl                      
Ign.  http://ppa.launchpad.net raring/main Translation-en                      
Błąd  http://extras.ubuntu.com raring/main Sources                             
  404  Not Found [IP: 91.189.92.152 80]
Błąd  http://extras.ubuntu.com raring/main i386 Packages                       
  404  Not Found [IP: 91.189.92.152 80]
Ign.  http://extras.ubuntu.com raring/main Translation-pl_PL
Ign.  http://extras.ubuntu.com raring/main Translation-pl  
Ign.  http://extras.ubuntu.com raring/main Translation-en  
Błąd  http://security.ubuntu.com raring-security/main Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Błąd  http://security.ubuntu.com raring-security/restricted Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Błąd  http://security.ubuntu.com raring-security/universe Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Błąd  http://security.ubuntu.com raring-security/multiverse Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Błąd  http://security.ubuntu.com raring-security/main i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Błąd  http://security.ubuntu.com raring-security/restricted i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Błąd  http://security.ubuntu.com raring-security/universe i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Błąd  http://security.ubuntu.com raring-security/multiverse i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/main Translation-pl_PL
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/main Translation-pl
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/main Translation-en
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/multiverse Translation-pl_PL
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/multiverse Translation-pl
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/multiverse Translation-en
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/restricted Translation-pl_PL
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/restricted Translation-pl
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/restricted Translation-en
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/universe Translation-pl_PL
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/universe Translation-pl
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/universe Translation-en
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring/main Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring/restricted Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring/universe Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring/multiverse Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring/main i386 Packages
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring/restricted i386 Packages
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring/universe i386 Packages
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring/multiverse i386 Packages
  404  Not Found
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/main Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/main Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/main Translation-en
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/multiverse Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/multiverse Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/multiverse Translation-en
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/restricted Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/restricted Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/restricted Translation-en
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/universe Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/universe Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/universe Translation-en
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/main Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/restricted Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/universe Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/multiverse Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/main i386 Packages
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/restricted i386 Packages
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/universe i386 Packages
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/multiverse i386 Packages
  404  Not Found
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/main Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/main Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/main Translation-en
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/multiverse Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/multiverse Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/multiverse Translation-en
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/restricted Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/restricted Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/restricted Translation-en
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/universe Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/universe Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/universe Translation-en
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/main Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/restricted Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/universe Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/multiverse Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/main i386 Packages
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/restricted i386 Packages
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/universe i386 Packages
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/multiverse i386 Packages
  404  Not Found
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/main Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/main Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/main Translation-en
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/multiverse Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/multiverse Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/multiverse Translation-en
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/restricted Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/restricted Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/restricted Translation-en
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/universe Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/universe Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/universe Translation-en
W: Nie udało się pobrać http://extras.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/main/source/Sources 404  Not Found [IP: 91.189.92.152 80]

W: Nie udało się pobrać http://extras.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/main/binary-i386/Packages 404  Not Found [IP: 91.189.92.152 80]

W: Nie udało się pobrać http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/main/source/Sources 404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Nie udało się pobrać http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/restricted/source/Sources 404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Nie udało się pobrać http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/universe/source/Sources 404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Nie udało się pobrać http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/multiverse/source/Sources 404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Nie udało się pobrać http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/main/binary-i386/Packages 404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Nie udało się pobrać http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/restricted/binary-i386/Packages 404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Nie udało się pobrać http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/universe/binary-i386/Packages 404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Nie udało się pobrać http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/multiverse/binary-i386/Packages 404  Not Found [IP: 91.189.88.149 80]

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/main/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/restricted/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/universe/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/multiverse/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/main/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/restricted/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/universe/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/multiverse/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/main/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/restricted/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/universe/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/multiverse/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/main/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/restricted/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/universe/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/multiverse/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-backports/main/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-backports/restricted/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-backports/universe/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-backports/multiverse/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-backports/main/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-backports/restricted/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-backports/universe/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-backports/multiverse/binary-i386/Packages 404  Not Found

E: Nie udało się pobrać niektórych plików indeksu, zostały one zignorowane lub użyto ich starszej wersji.
root@mateusz-MS-7260:/home/mateusz# sudo aptitude update && sudo full-upgrade-y
sudo: aptitude: command not found
root@mateusz-MS-7260:/home/mateusz# clear

root@mateusz-MS-7260:/home/mateusz# apt-get update
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring Release.gpg
Stary http://ppa.launchpad.net raring Release.gpg                                             
Ign.  http://extras.ubuntu.com raring Release.gpg                                             
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates Release.gpg                                 
Stary http://ppa.launchpad.net raring Release                                                 
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports Release.gpg                        
Ign.  http://extras.ubuntu.com raring Release                                                 
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring Release                                             
Stary http://ppa.launchpad.net raring/main i386 Packages                               
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates Release                              
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security Release.gpg                           
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports Release                            
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security Release                               
Ign.  http://ppa.launchpad.net raring/main Translation-pl_PL                                  
Ign.  http://ppa.launchpad.net raring/main Translation-pl                                     
Ign.  http://ppa.launchpad.net raring/main Translation-en                                     
Błąd  http://extras.ubuntu.com raring/main Sources                                            
  404  Not Found [IP: 91.189.92.152 80]
Błąd  http://extras.ubuntu.com raring/main i386 Packages                               
  404  Not Found [IP: 91.189.92.152 80]
Ign.  http://extras.ubuntu.com raring/main Translation-pl_PL
Ign.  http://extras.ubuntu.com raring/main Translation-pl  
Ign.  http://extras.ubuntu.com raring/main Translation-en  
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring/main Sources                               
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring/restricted Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring/universe Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring/multiverse Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring/main i386 Packages
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring/restricted i386 Packages
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring/universe i386 Packages
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring/multiverse i386 Packages
  404  Not Found
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/main Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/main Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/main Translation-en
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/multiverse Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/multiverse Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/multiverse Translation-en
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/restricted Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/restricted Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/restricted Translation-en
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/universe Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/universe Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring/universe Translation-en
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/main Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/restricted Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/universe Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/multiverse Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/main i386 Packages
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/restricted i386 Packages
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/universe i386 Packages
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/multiverse i386 Packages
  404  Not Found
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/main Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/main Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/main Translation-en
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/multiverse Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/multiverse Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/multiverse Translation-en
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/restricted Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/restricted Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/restricted Translation-en
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/universe Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/universe Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-updates/universe Translation-en
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/main Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/restricted Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/universe Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/multiverse Sources
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/main i386 Packages
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/restricted i386 Packages
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/universe i386 Packages
  404  Not Found
Błąd  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/multiverse i386 Packages
  404  Not Found
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/main Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/main Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/main Translation-en
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/multiverse Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/multiverse Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/multiverse Translation-en
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/restricted Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/restricted Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/restricted Translation-en
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/universe Translation-pl_PL
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/universe Translation-pl
Ign.  http://pl.archive.ubuntu.com raring-backports/universe Translation-en
Błąd  http://security.ubuntu.com raring-security/main Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.91.26 80]
Błąd  http://security.ubuntu.com raring-security/restricted Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.91.26 80]
Błąd  http://security.ubuntu.com raring-security/universe Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.91.26 80]
Błąd  http://security.ubuntu.com raring-security/multiverse Sources
  404  Not Found [IP: 91.189.91.26 80]
Błąd  http://security.ubuntu.com raring-security/main i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.26 80]
Błąd  http://security.ubuntu.com raring-security/restricted i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.26 80]
Błąd  http://security.ubuntu.com raring-security/universe i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.26 80]
Błąd  http://security.ubuntu.com raring-security/multiverse i386 Packages
  404  Not Found [IP: 91.189.91.26 80]
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/main Translation-pl_PL
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/main Translation-pl
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/main Translation-en
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/multiverse Translation-pl_PL
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/multiverse Translation-pl
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/multiverse Translation-en
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/restricted Translation-pl_PL
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/restricted Translation-pl
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/restricted Translation-en
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/universe Translation-pl_PL
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/universe Translation-pl
Ign.  http://security.ubuntu.com raring-security/universe Translation-en
W: Nie udało się pobrać http://extras.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/main/source/Sources 404  Not Found [IP: 91.189.92.152 80]

W: Nie udało się pobrać http://extras.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/main/binary-i386/Packages 404  Not Found [IP: 91.189.92.152 80]

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/main/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/restricted/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/universe/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/multiverse/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/main/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/restricted/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/universe/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring/multiverse/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/main/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/restricted/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/universe/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/multiverse/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/main/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/restricted/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/universe/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-updates/multiverse/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-backports/main/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-backports/restricted/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-backports/universe/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-backports/multiverse/source/Sources 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-backports/main/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-backports/restricted/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-backports/universe/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-backports/multiverse/binary-i386/Packages 404  Not Found

W: Nie udało się pobrać http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/main/source/Sources 404  Not Found [IP: 91.189.91.26 80]

W: Nie udało się pobrać http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/restricted/source/Sources 404  Not Found [IP: 91.189.91.26 80]

W: Nie udało się pobrać http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/universe/source/Sources 404  Not Found [IP: 91.189.91.26 80]

W: Nie udało się pobrać http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/multiverse/source/Sources 404  Not Found [IP: 91.189.91.26 80]

W: Nie udało się pobrać http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/main/binary-i386/Packages 404  Not Found [IP: 91.189.91.26 80]

W: Nie udało się pobrać http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/restricted/binary-i386/Packages 404  Not Found [IP: 91.189.91.26 80]

W: Nie udało się pobrać http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/universe/binary-i386/Packages 404  Not Found [IP: 91.189.91.26 80]

W: Nie udało się pobrać http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/raring-security/multiverse/binary-i386/Packages 404  Not Found [IP: 91.189.91.26 80]

E: Nie udało się pobrać niektórych plików indeksu, zostały one zignorowane lub użyto ich starszej wersji.

 

Jeśli chodzi o sudo gedit /etc/apt/sources.list to wynik mam taki:

deb cdrom:[Ubuntu 13.04 _Raring Ringtail_ - Release i386 (20130424)]/ raring main restricted

See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to

# newer versions of the distribution.
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring main restricted
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring main restricted

Major bug fix updates produced after the final release of the

## distribution.
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates main restricted
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates main restricted

N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu

## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring universe
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring universe
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates universe
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates universe

N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu

## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring multiverse
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates multiverse

N.B. software from this repository may not have been tested as

## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-backports main restricted universe multiverse

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security multiverse

Uncomment the following two lines to add software from Canonical's

## 'partner' repository.
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the
## respective vendors as a service to Ubuntu users.
# deb http://archive.canonical.com/ubuntu raring partner
# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu raring partner

This software is not part of Ubuntu, but is offered by third-party

## developers who want to ship their latest software.
deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu raring main
deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu raring main

 

Jak rozwiązać problem? Używam ubuntu 13.04 w wersji 64bit.

Z góry dziękuję.


#2

Znaleźć działające repozytoria, ale do tego wydania może być z tym problem.


(Mateusz Zakaszewski) #3

Rozumiem. Dzięki. Jaka wersja ubuntu z gotowymi repozytoriami będzie lepsza? Jaki link polecasz do pobrania?


(pulka103) #4

Niestety, ta wersja Ubuntu jest już niewspierana. 

Polecam Ci przejście na wersję o długoterminowym wsparciu (LTS) 16.04 albo starsze 14.04. 

Jeśli jednak wolisz coś nowszego - 16.10 czeka. 

Pozdro! 


(Mateusz Zakaszewski) #5

Przyda się wiadomość. Problem z repozytoriami zażegnam, taką mam nadzieje.

Pozdrawiam :wink: