Problem z autonumerowaniem - access


(8radek8) #1

Ustawiłem w tabeli "typ danych" na autonumerowanie. I zaczęło numerować od 22. Dlaczego tak, i jak to zmienić ??


(Tomek Matz) #2

Sprawdź we właściwościach tego typu danych, czy dla właściwości o nazwie Nowe wartości nie masz przypadkiem ustawione Losowy.


(8radek8) #3

Mam ustawione na przyrostowy, i zawsze jak tworze tabelę w arkuszu danych, później w projekcie daje autonumerowanie i zaczyna się nie od 1 ale od 22.