Problem z autostarem Explorer.exe


(system) #1

Witam, od pewnego czasu po włączeniu systemu muszę własnoręcznie uruchamiać Explorer.exe z Menedżera zadań. Po prostu się nie włącza po uruchomieniu systemu tylko muszę go sam włączyć. Prosiłbym o pomoc.


(Łukash) #2

Sprawdź klucz rejestru :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

czy jest poprawna wartość Shell :

Shell = Explorer.exe