Problem z avr-gcc w linuksie


(Marcin50k) #1

Przy próbie kompilacji programu na µC Atmega 32 na wsadowy wyskakuje błąd:

/usr/lib/gcc/avr/4.8.1/../../../avr/lib/avr5/crtm32.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'

 

 


(enedil) #2

Nie masz funkcji main.


(nintyfan) #3

Musisz dodać przełącznik -c przed nazwami plików do kompilacji.