Problem z bannerem meetic.pl w internet explorer


(Kklaudi) #1

Nie wiem co się dzieje, ale od kilku dni w przeglądarce internet explorer na górze strony ładuje się banner meetic.pl. Zauważyłem go również na stronie szukania programu bearshare. Wersja Bearshare jest na 100% bez reklam, używam go już 2 miesiące i nic sie nie działo. Znajomy namówił mnie na wypróbowanie edonkey, myślę, że opisany problem pojawił się po jego zainstalowaniu. Oczywiście odinastalowałem ten program, ale problem pozostał. Nadmieniam, że w Operze banner się nie pojawia. Aha jeszcze jeden dziwny objaw - dotychczas zegar systemu pokazywał czas w formie np 23:03, teraz pomimo, ze jest ustawiony tak by tak pokazywał to pokazuje 11:03 i avast ciągle wykrywa jakieś trojany.

Proszę o pomoc bo nie jestem bardzo dobrze doświadczonym internautą i informatykiem, a oddanie kompa do serwisu kosztuje.

Pozdrawiam Wszyskich


(sdar) #2

Zmień tytuł na konkretniej opisujący Twój problem.

Wklej tutaj log z programów HijackThis oraz Silent Runners.

Informację jak to zrobić znajdziesz TUTAJ


(Kklaudi) #3

Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 04:17, on 2006-05-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\AXVenore\AXVenore.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

C:\Program Files\FCAdvice\FCAdvice.exe

H:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\DOCUME~1\Klaudi\USTAWI~1\Temp_tc\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.allegro.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 62.75.224.159 home.edonkey2000.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 home.edonkey.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 home.edonkey2000.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 home.edonkey.com

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.0 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [Anti Trojan Elite] C:\Program Files\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe :NO

O4 - HKLM..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - HKCU..\Run: [iNetBooster] C:\Program Files\OSS\Internet Booster\ISpBos.exe

O4 - HKCU..\Run: [AXVenore] "C:\Program Files\AXVenore\AXVenore.exe"

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: KODAK Software Updater.lnk = C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2AF5BD25-90C5-4EEC-88C5-B44DC2905D8B} (DownloadManager Control) - http://dlmanager.akamaitools.com.edgesu ... .0.3.5.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{26765F65-ABF9-427C-AB38-E5E2699598AD}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.125.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{4B0EF506-1F60-4F29-B7E2-25B1057DE5AB}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.125.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{26765F65-ABF9-427C-AB38-E5E2699598AD}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.125.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{26765F65-ABF9-427C-AB38-E5E2699598AD}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.125.34

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip..{26765F65-ABF9-427C-AB38-E5E2699598AD}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.125.34

O18 - Filter: text/html - {994D478A-45D0-4DB4-AE77-288B1E346E99} - C:\Program Files\FCAdvice\FCAdvice.dll

O20 - AppInit_DLLs: Runner.dll,kogccpmh.dll,Runner.dll,pnillnda.dll,Runner.dll

O20 - Winlogon Notify: st3 - C:\WINDOWS\q759734.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: MSSQL$PINNACLESYS - Unknown owner - H:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe" -sPINNACLESYS (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pinnacle Systems Media Service (PinnacleSys.MediaServer) - Pinnacle Systems - h:\pinnacle\shared files\programs\mediaserver\pmshost.exe

O23 - Service: SQLAgent$PINNACLESYS - Unknown owner - H:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlagent.EXE" -i PINNACLESYS (file missing),

a to drugi:

"Silent Runners.vbs", revision 45, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"PowerBar" = (empty string)

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["sms-express.com"]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"eMuleAutoStart" = "C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart" [file not found]

"INetBooster" = "C:\Program Files\OSS\Internet Booster\ISpBos.exe" [file not found]

"AXVenore" = ""C:\Program Files\AXVenore\AXVenore.exe"" [null data]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"Odkurzacz-MCD" = "C:\Program Files\Odkurzacz 10.0 Pro\odk_mcd.exe" ["FranmoSoft"]

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

"Anti Trojan Elite" = "C:\Program Files\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe :NO" [file not found]

"PinnacleDriverCheck" = "C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg" [empty string]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

\InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

-> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

-> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

-> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

-> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{46E22146-59C0-4136-9233-52E412E2B428}" = "EzCddax extension"

-> {HKLM...CLSID} = "EzCddax Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Easy CD-DA Extractor 8\ezcddax8.dll" [null data]

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"

-> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx"

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

-> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

-> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{79BC0345-1015-11D2-A299-006008312725}" = "blue.shell"

-> {HKLM...CLSID} = "Studio.Project"

\InProcServer32(Default) = "h:\Pinnacle\Studio 10\programs\BlueShellExt.dll" [null data]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

-> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{acb4a560-3606-11d3-aef4-00104bd0f92d}" = "KodakShellExtension"

-> {HKLM...CLSID} = "KodakShellExtension"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Kodak\ifscore\KodakShX.dll" ["Eastman Kodak Company"]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

-> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

-> {HKLM...CLSID} = "avast"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

INFECTION WARNING! "AppInit_DLLs" = "Runner.dll,kogccpmh.dll,Runner.dll,pnillnda.dll,Runner.dll" [file not found]

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\

INFECTION WARNING! "BootExecute" = "autocheck autochk * SsiEfr.e" [file not found], [MS], [file not found], [file not found]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! st3\DLLName = "C:\WINDOWS\q759734.dll" [file not found]

INFECTION WARNING! WgaLogon\DLLName = "WgaLogon.dll" [file not found]

INFECTION WARNING! WRNotifier\DLLName = "WRLogonNTF.dll" [file not found]

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

INFECTION WARNING! text/html\CLSID = "{994D478A-45D0-4DB4-AE77-288B1E346E99}"

-> {HKLM...CLSID} = "FCEngine Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\FCAdvice\FCAdvice.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

-> {HKLM...CLSID} = "avast"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

EzCddax(Default) = "{46E22146-59C0-4136-9233-52E412E2B428}"

-> {HKLM...CLSID} = "EzCddax Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Easy CD-DA Extractor 8\ezcddax8.dll" [null data]

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

-> {HKLM...CLSID} = "avast"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\ACD Wallpaper.bmp"

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]

Startup items in "Klaudi" & "All Users" startup folders:


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Kodak EasyShare software" -> shortcut to: "C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe -hx" [null data]

"KODAK Software Updater" -> shortcut to: "C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe" [null data]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE -b -l" [MS]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 04, 07 - 20

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 05 - 06

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]

HOSTS file


C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\HOSTS

maps: 5 domain names to IP addresses,

4 of the IP addresses are *not* localhost!

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

MSSQL$PINNACLESYS, MSSQL$PINNACLESYS, ""H:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe" -sPINNACLESYS" [MS]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]

Print Monitors:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Monitor języka PJL\Driver = "PJLMON.DLL" [MS]


  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 23 seconds, including 8 seconds for message boxes)

NIewiele z tego wiem, proszę o pomoc