Problem z batch'em


(Voltinus) #1

Witam,

napisałem skrypt w batch'u, który wygląda tak:

@echo off


set 'bg' = 'a'


set 1a1=%bg%

set 1a2=%bg%

set 1a3=%bg%

set 1a4=%bg%

set 1a5=%bg%


echo 0%1a1%%1a2%%1a3%%1a4%%1a5%0


pause>nul

Chciałbym, żeby wyszło to:

0aaaaa0

A wychodzi to:

0a1%1a2%1a3%1a4%1a5"C:\Users\Michał\Desktop\new.bat"

Ktoś wie dlaczego?


(Agatonster) #2

Voltinus ,

Proszę zapoznaj się z tematem i popraw tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.


(Rolek0) #3

Ustawiasz zmienną 'bg' (ze spacją na końcu) o wartości a (ze spacją przed a). Wartość tej zmiennej uzyskasz przez %'bg' %, jeśli chesz %bg% równe a (bez spacji) to powinieneś napisać

set bg=a

Nazwy zmiennych nie powinny zaczynać się od cyfr, %1 jest interpretowane jako pierwszy argument, który w tym przypadku jest pusty, %0 to nazwa skryptu.

Podstawy batcha:

:slight_smile: