Problem z bibioteką libSDL-1.2 przy uruchamianiu gry UT2004


(tomi001) #1

Mam takie problem przy uruchamianiu Linuksowej wersji UT2004 wychodzi, że brakuje bibioteki  libSDL-1.2.so.0, a większość bibiotek z libsdl mam zainstalowane jak np. bibliotekę libsdl1.2-dev, libsdl1.2debian, libsdl-mixer1.2, libsdl-image1.2, libsdl-mixer1.2-dev, libsdl-image1.2-dev.


(flecht) #2

Rozumiem, że sami mamy się domyśleć, na jakim systemie operacyjnym pracujesz?

 

Debian, Ubuntu, czy inna pochodna? Wersja? Architektura?

 

https://askubuntu.com/questions/201202/error-while-loading-shared-libraries-libsdl-1-2-so-0

^ Pierwszy wynik serwowany przez googla. Quake, czy inny UT mają prawdopodobnie podobne problemy z bibliotekami.


(tomi001) #3

Zapomniałem dopisać, że kubuntu 15.04


(flecht) #4

x86, czy x86_64/amd64?


(tomi001) #5

64 bitowy.


(nintyfan) #6

Otwórz właściwości skrótu(w KDE możesz edytować menu, jeżeli Ci to pomoże), skopiuj katalog roboczy, polecenie i wydaj w terminalu:

cd katalog_roboczy
ldd polecenie

 

Wynik wklej w kolejnym poście.


(tomi001) #7
linux-gate.so.1 => (0xf76ec000)
    libdl.so.2 => /lib/i386-linux-gnu/libdl.so.2 (0xf76bb000)
    libpthread.so.0 => /lib/i386-linux-gnu/libpthread.so.0 (0xf769e000)
    ./libSDL-1.2.so.0 => not found
    libstdc++.so.5 => not found
    libm.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libm.so.6 (0xf7650000)
    libgcc_s.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0xf7633000)
    libc.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6 (0xf7478000)
    /lib/ld-linux.so.2 (0xf76ed000)

(flecht) #8

apt-file powie ci w których pakietach siedzą wymagane zależności:

apt-file update
apt-file find libSDL-1.2.so.0
apt-file find libstdc++.so.5

(tomi001) #9

 

Napisał, że mam zainstalować ten pakiet

libsdl1.2debian a ten pakiet jest zainstalowany i nadal mam ten błąd.

./ut2004-bin: error while loading shared libraries: ./libSDL-1.2.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory


(flecht) #10

Próbowałeś patentów z mojego linku?


(tomi001) #11

Próbowałem zainstalować pod architekturę i386, ale bez rezultatu, odziwo Quake 3 działa dobrze.


(nintyfan) #12
file plik_wykonywalny_UT

LIBSDL jest wymagany, by był w katalogu z którego uruchamiasz grę. Powinien być jakiś launcher do uruchomienia gry, a ty uruchamiasz bezpośrednio binarskę. Skopiuj jakąś bibliotekę /usr/lib/libSDL-1.2.so*, gdzie gwiazdka jest dalszą częścią nazwy, ale o najdłuższej nazwie do katalogu z grą i rozwiąż jeszcze problem z brakiem tej drugiej biblioteki(po prawej stronie jest napisane not found). Grę uruchamiasz przechodząc poprzednio do katalogu z grą. Nie wiem, kto mógł tak skompilować grę. LIZBSDL jest w katalogu z grą i jest plik do uruchamiania gry, albo ktoś popełnił błąd.


(tomi001) #13

Szukałem w katalogu /usr/lib i niema tam żadnej biblioteki libSDL to jest dziwne.


(flecht) #14
find /usr/ -name libSDL-1.2.so*

Jeżeli faktycznie nie ma, to spróbuj przeinstalować pakiet, który go dostarcza.


(nintyfan) #15

Gościu ma system 64-bitowy, a więc w /usr/lib64. Mój błąd.


(saturno) #16

Podawanie losowych lokalizacji bez sprawdzania mija się z celem!

W przypadku Debiana jest fajna wyszukiwarka: https://packages.debian.org/search?suite=jessie&arch=any&mode=path&searchon=contents&keywords=libSDL-1.2.so.0

Być może podobna istnieje dla Kubuntu?


(flecht) #17

Myślisz, że internetowa wyszukiwarka będzie lepsza niż uruchomiony lokalnie find? :expressionless:


(nintyfan) #18

Ja myślę, że apt-file może pomóc, ale z Debianopochodnych od dawna nie korzystałem.