Problem z blue screen memory management


(JNJN) #21

Wszystko masz napisane,