Problem z bootowalnym pendrive

Witam.

Postaram się w tym problemie opisać wszystko, abyście mogli mi pomóc.

A więc chodzi o bootowalny pendrive xp. Windowsa zbootowałem za pomocą programy WinToFlash. Wszystko przebiegło pomyślnie ale dalsza część już nie, gdy na laptopie odpaliłem USB HARD DISK to wyskoczywszy w górnym lewym rogu “J_” i nic nie mogę zrobić. Robiłem też poradniki inne typu z cmd itp. to wyskakiwało Usuń nośnik lub ….

Jeżeli o czym zapomniałem napisać to piszcie w postach liczę na waszą pomoc.

Spróbuj innymi programami. Jeżeli będzie to samo, nic z tym nie zrobisz, bo najprawdopodobniej mobo tego lapka nie obsługuje bootu z pena. Są właśnie takie płyty, że niby w biosie jest możliwość odpalenia instalatora z pena, ale mimo to instalator nie chce ruszyć. U mnie właśnie tak było, nagrałem sobie instalkę 7 na pena przy użyciu chyba 4 czy 5 programów i efekt był taki, że nie dałem rady. Czy ten laptop czasami nie ma partycji recovery? Zajrzyj do instrukcji, może akurat laptop ma partycję recovery, może akurat da się z niej zabootować i załadować system. Jeżeli laptop nie posiada takiej partycji, możesz wyjąć HDD, iść do kogoś kto ma stacjonarny komputer, podłączyć dysk i wtedy poprzez easus partition master, odebrać systemowej partycji 2GB miejsca i wyrzucić je przed nią(czyli musisz tak przesunąć partycję, żeby w okienku unallocated space before pokazało się 2048 MB), utworzyć partycję typu primary, ustawić jako aktywną, zainstalować na niej bootloader i skopiować na nią pliki instalatora. Następnie wracasz do domu, wpinasz HDD do lapka, wchodzisz w BIOS, ustawiasz boot z dysku twardego i instalujesz. Nie sprecyzowałeś jakiego systemu tyczy się problem. Jeżeli chodzi o Windows 7, możesz to zrobić w ten sposób: http://www.techit.pl/Artykuly/Instalacj … ,3908.html. Poradnik jest stworzony z myślą o penie, ale na zwykłym dysku też zadziała, bo próbowałem i system zainstalował się bez żadnego problemu.

Dodane mniej niż minutę temu

Jeżeli nie dasz rady ogarnąć tego programu, tutaj masz poradnik: http://www.komputerswiat.pl/nowosci/pro … darmo.aspx

Dodane mniej niż minutę temu

Poradnik dla XP: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic982811.html

Dodatkowe parametry:

Dodatkowe parametry: 


Winnt32 


Instaluje system Windows XP lub uaktualnia do tego systemu. Program winnt32 można uruchamiać za pomocą wiersza polecenia na komputerze z systemem Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000 lub Windows XP. 


Składnia 


winnt32 [/checkupgradeonly] [/cmd] [/cmdcons] [/copydir] [/copysource] [/debug[poziom]:[nazwa_pliku]] [/dudisable] [ 

/[beeep]repare:nazwa_ścieżki] [/dushare] [/m] [/makelocalsource] [/noreboot] [/s] [/syspart] [/tempdrive] [/udf]] [/unattend[liczba]:[plik_odpowiedzi]] 


Parametry 


/checkupgradeonly 


Sprawdza komputer pod kątem zgodności z uaktualnieniem za pomocą systemu Windows XP. 

Jeśli ta opcja jest używana wraz z parametrem /unattend, nie jest wymagane wprowadzanie danych przez użytkownika. W przeciwnym wypadku wyniki są wyświetlane na ekranie i można je zapisać pod określoną nazwą pliku. Plikiem domyślnym jest Upgrade.txt znajdujący się w folderze katalog_glówny_systemu. 


/cmd:wiersz_polecenia 


Instruuje Instalatora, aby wykonał określone polecenie przed końcową fazą instalacji. Ta operacja zostanie wykonana po ponownym uruchomieniu komputera i skompletowaniu przez Instalatora niezbędnych informacji konfiguracyjnych, ale przed ukończeniem instalacji. 


/cmdcons 


Instaluje Konsolę odzyskiwania jako opcję uruchamiania na działającym komputerze. Konsola odzyskiwania jest interfejsem wiersza polecenia, z którego można wykonywać takie zadania, jak uruchamianie i zatrzymywanie usług oraz uzyskiwanie dostępu do dysku lokalnego (w tym dysków sformatowanych w systemie plików NTFS). Opcji /cmdcons można używać tylko po zakończeniu instalacji standardowej. 


/copydir:i386\nazwa_folderu 


Tworzy dodatkowy folder wewnątrz folderu, w którym są instalowane pliki systemu Windows XP. 

Nazwa_folderu dotyczy folderu utworzonego w celu przechowywania modyfikacji dotyczących tylko danej witryny. Na przykład można utworzyć folder o nazwie Sterowniki_prywatne w folderze i386 źródłowego folderu instalacji i umieścić w tym folderze pliki sterowników. Następnie można wpisać polecenie/copydir:i386\Sterowniki_prywatne, aby Instalator skopiował ten folder na nowo zainstalowany komputer, tworząc tymczasową lokalizację katalog_główny_systemu\Sterowniki_prywatne. Parametru /copydir można używać do utworzenia dowolnej liczby dodatkowych folderów. 


/copysource:nazwa_folderu 


Tworzy dodatkowy folder tymczasowy wewnątrz folderu, w którym instalowane są pliki systemu Windows XP. 

Nazwa_folderu dotyczy folderu utworzonego w celu przechowywania modyfikacji dotyczących tylko danej witryny. Na przykład można utworzyć folder o nazwie Sterowniki_prywatne w źródłowym folderze instalacji i umieścić w tym folderze pliki sterowników. Następnie można wpisać polecenie /copysource:Sterowniki_prywatne, aby Instalator skopiował ten folder na nowo zainstalowany komputer i używał jego plików podczas instalacji, tworząc tymczasową lokalizację katalog_główny_systemu\Sterowniki_prywatne. Parametru /copysource można używać do tworzenia dowolnej liczby dodatkowych folderów. W odróżnieniu od parametru /copydir, foldery utworzone za pomocą parametru /copysource są usuwane po zakończeniu instalacji. 


/debug[poziom]:[nazwa_pliku] 


Tworzy dziennik debugowania na określonym poziomie, na przykład /debug4:Debug.log. Domyślnym plikiem dziennika jest C:\katalog_główny_systemu\Winnt32.log, a domyślnym poziomem debugowania jest 2. Poziomy rejestrowania są następujące: 0 reprezentuje poważne błędy, 1 reprezentuje błędy, 2 reprezentuje ostrzeżenia, 3 reprezentuje informacje, a 4 reprezentuje szczegółowe informacje dotyczące debugowania. Poszczególne poziomy zawierają niższe poziomy. 


/dudisable 


Uniemożliwia uruchomienie Aktualizacji dynamicznej. Bez Aktualizacji dynamicznej, instalacja jest przeprowadzana tylko za pomocą oryginalnych plików Instalatora. Ta opcja wyłączy Aktualizację dynamiczną, nawet jeśli jest używany plik odpowiedzi, w którym określono opcje Aktualizacji dynamicznej. 


/[beeep]repare:nazwa_ścieżki 


Przygotowuje udział instalacyjny do pobrania plików Aktualizacji dynamicznej z witryny Windows Update w sieci Web. Udział ten może być używany w celu instalacji systemu Windows XP dla wielu klientów. 


/dushare:nazwa_ścieżki 


Określa udział, do którego uprzednio pobrano pliki Aktualizacji dynamicznej (zaktualizowane pliki używane przez Instalatora) z witryny Windows Update w sieci Web, a który został uprzednio przygotowany za pomocą parametru /[beeep]repare:nazwa_ścieżki. Przy uruchomianiu na kliencie, określa, że instalacja klienta będzie używać zaktualizowanych plików w udziale określonym przez parametr nazwa_ścieżki. 


/m:nazwa_folderu 


Określa, że Instalator będzie kopiował pliki zastępcze z alternatywnej lokalizacji. Instruuje Instalatora, aby najpierw poszukiwał plików w alternatywnej lokalizacji i używał odnalezionych plików zamiast plików z domyślnej lokalizacji. 


/makelocalsource 


Instruuje Instalatora, aby kopiował wszystkie instalacyjne pliki źródłowe na lokalny dysk twardy. Użyj parametru /makelocalsource, jeśli instalacja jest przeprowadzana z dysku CD, który w dalszym etapie instalacji może być niedostępny. 


/noreboot 


Instruuje Instalatora, aby po ukończeniu fazy kopiowania plików nie uruchamiał ponownie komputera, umożliwiając tym samym wykonanie dodatkowego polecenia. 


/s:ścieżka_źródłowa 


Określa źródłową lokalizację plików systemu Windows XP. Aby kopiować pliki z wielu serwerów jednocześnie, wpisz opcję /s:ścieżka_źródłowa wiele razy (maksymalnie osiem). Jeśli opcja zostanie wpisana wielokrotnie, to pierwszy z określonych serwerów musi być dostępny, ponieważ w przeciwnym przypadku instalacja nie powiedzie się. 


/syspart:litera_dysku 


Określa, że można skopiować pliki startowe Instalatora na dysk twardy, oznaczyć dysk jako aktywny, a następnie zainstalować dysk w innym komputerze. Po uruchomieniu tego komputera kolejna faza instalacji rozpocznie się automatycznie. Parametru /syspart należy zawsze używać wraz z parametrem /tempdrive. 

Program Winnt32 można uruchamiać z opcją /syspart na komputerze z zainstalowanym systemem Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP. Komputer nie może być uruchomiony w systemie Windows 95, Windows 98 lub Windows Me. 


/tempdrive:litera_dysku 


Nakazuje instalatorowi umieszczenie plików tymczasowych na określonej partycji. W przypadku nowej instalacji, system Windows XP będzie również instalowany na określonej partycji. W przypadku uaktualnienia opcja /tempdrive dotyczy tylko lokalizacji plików tymczasowych. Uaktualnienie systemu operacyjnego będzie przeprowadzane z partycji, z której uruchomiony został program winnt32. 


/udf:id [,plik_UDB] 


Wskazuje identyfikator (id) używany przez Instalatora do określenia, w jaki sposób plik bazy danych Uniqueness Database (UDB) modyfikuje plik odpowiedzi (zobacz opis opcji / 

unattend). 

Baza danych UDB nadpisuje wartości w pliku odpowiedzi, a identyfikator określa, które wartości z pliku UDB są używane. Na przykład polecenie / 

udf:Użytkownik_RAS,Nasza_firma.udb zastępuje ustawienia określone dla identyfikatora Użytkownik_RAS w pliku Nasza_firma.udb. Jeśli nie określono żadnego pliku_UDB, Instalator będzie monitował użytkownika o włożenie dyskietki zawierającej plik $Unique$.udb. 


/unattend 


Uaktualnia poprzednią wersję systemu Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0 lub Windows 2000 w trybie instalacji bezobsługowej. Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną przeniesione z poprzedniej instalacji, dzięki czemu podczas instalacji nie jest konieczna żadna interwencja użytkownika. 


/unattend[liczba]:[plik_odpowiedzi] 


Przeprowadza nową instalację w trybie instalacji bezobsługowej. Określony plik_odpowiedzi umożliwia instalację z użyciem ustawień niestandardowych. 

Parametr liczba to czas w sekundach, który musi upłynąć od momentu zakończenia kopiowania plików przez Instalatora do ponownego uruchomienia komputera. Parametru liczba można używać na każdym komputerze z zainstalowanym systemem Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000 lub Windows XP. 


Użycie opcji wiersza polecenia /unattend do zautomatyzowania instalacji jest jednoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem Umowy Licencyjnej firmy Microsoft dla systemu Windows XP. Przed użyciem tej opcji wiersza polecenia do zainstalowania systemu Windows XP w imieniu organizacji innej niż własna, trzeba potwierdzić, że użytkownik końcowy (niezależnie od tego, czy będzie to pojedyncza osoba, czy inny podmiot) otrzymał, przeczytał i zaakceptował warunki Umowy Licencyjnej firmy Microsoft dla systemu Windows XP. Producenci sprzętu (OEM) mogą nie określać tego klucza dla komputerów sprzedawanych użytkownikom końcowym.

Chodzi o windows xp.

Raz za pomocą jakiegoś programu już nie pamiętam to wyskoczyło mi instalowanie windows xp wszystko normalnie ale jak dotarło do wyboru partycji była tylko partycja pendrive. Jeszcze wtedy wszedłem w konsole i też tam nic nie działało.

Bardziej bym wolał odpalić z bootowaniem pendrive niż cudować z wyjmowaniem dysku.

Jak uważasz. Wydaje mi się, że szybciej rozkminisz instalację z HDD, niż pena. Jak się tak upierasz na tego pena, Twoja sprawa.

Znaczy z tą instalacją HDD, to z innym kompem nie ma problemu bo mam swój drugi. Ale sprawa jest, że ja tego za bardzo nie rozkminiam, bardziej do głowy wpina mi się ten bootowalny pendrive. Masz może jakiś poradnik do tego?

Przcież podawałem, tutaj parę postów niżej masz ładnie opisane co i jak: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic982811.html

Robiłem według poradnika multi_boot6 ale wyskakuje mi taki bład.

J: has not FAT FAT32 or NTFS Format and is NOT Valid

i nie rozumiem o co chodzi…

Tu masz program do sprawdzania możliwości bootowania z napędów USB lub CD/DVD wewnątrz Windows: http://www.cdrinfo.pl/download/9360170902

Tam też jest mowa o artykule o bootowalnym pendrivie - możesz poczytać i wykorzystać.

Piotr92 - obecnie można bootować z nośników USB na każdej płycie, za pomocą programu PLOP: http://www.plop.at/ - który pełni rolę bootmanagera i nie ważne czy płyta obsługuje bootowanie z USB.

Pozdrawiam.

qnsops ,

Zapoznaj się z tematem i popraw tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.