Problem z c:\progra~1\common~1\system\syspla~2.dll - aż 3 okienka z błędem


(Mlotek 15) #1

Witam serdecznie mam problem i bardzo prosiłabym o rade,   pomoc .... od dwóch dni, wyskakują mi przy uruchamianiu komputera aż 3 okienka z błędem  c:\progra~1\common~1\system\syspla~2.dll i nie wiem jak sobie z tym poradzić . W załączniku wyniki scanu z FRSTa. Proszę o pomoc.

Addition.txt

FRST.txt


(Acorus) #2

Odinstaluj Search App by Ask.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: C:\WINDOWS\Tasks\DTReg.job = C:\Documents and Settings\magda\Dane aplikacji\defaulttab\defaulttab\DTReg.exe ==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\ROC_JAN2013_TB_rmv.job = C:\Program Files\AVG Secure Search\PostInstall\ROC.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\SPMupdate1.job = C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SYSPLA~2.DLL ==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\SPMupdate2.job = C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SYSPLA~2.DLL ==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\SPMupdate3.job = C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SYSPLA~2.DLL ==== ATTENTION
HKLM\...\Run: [Adobe ARM] = C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [959904 2014-05-08] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM\...\Run: [ApnTBMon] = C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe [1949592 2015-02-14] (APN)
HKU\S-1-5-21-1715567821-1647877149-839522115-1004\...\Run: [AVG-Secure-Search-Update_1213b] = C:\Documents and Settings\magda\Dane aplikacji\AVG 1213b Campaign\AVG-Secure-Search-Update-1213b.exe /PROMPT /mid=59924428cd8047d1b9cdbd2b2b0f1d05-c6fc824b03d1da963ac99bf24ae1c7f322a925e8 /CMPID=1213b
HKU\S-1-5-21-1715567821-1647877149-839522115-1004\...\MountPoints2: {1f9701cb-b804-11e2-a334-6c626debf4f6} - F:\LGAutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-1715567821-1647877149-839522115-1004\...\MountPoints2: {41a45e43-a370-11e1-9dca-6c626debf4f6} - F:\MediaManager.exe
HKU\S-1-5-21-1715567821-1647877149-839522115-1004\...\MountPoints2: {4d03a46a-b22f-11e0-9c9d-806d6172696f} - D:\DVDSetup.exe
HKU\S-1-5-21-1715567821-1647877149-839522115-1004\...\MountPoints2: {71bf3178-e472-11e0-9a94-6c626debf4f6} - G:\urDrive.exe
HKU\S-1-5-21-1715567821-1647877149-839522115-1004\...\MountPoints2: {ac583e8c-c571-11e3-a7f1-6c626debf4f6} - F:\Startme.exe
HKU\S-1-5-21-1715567821-1647877149-839522115-1004\...\MountPoints2: {f4a9aba4-34f9-11e4-a978-6c626debf4f6} - F:\LG_PC_Programs.exe
HKU\S-1-5-21-1715567821-1647877149-839522115-1004\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.search.ask.com/?tpid=ORJ-SPEo=APN11406pf=V7trgb=IEp2=%5EBBE%5EOSJ000%5EYY%5EPLgct=hpapn_ptnrs=BBEapn_dtid=%5EOSJ000%5EYY%5EPLapn_dbr=ieapn_uid=5DAAE8E3-F825-4DC7-98FF-2B43B666DD6Ditbv=12.21.0.114doi=2014-12-14psv=pt=tb
HKU\S-1-5-21-1715567821-1647877149-839522115-1004\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.v9.com/?utm_source=butm_medium=opcfrom=opcuid=ST3500413AS_Z2A56ZMX ____ Z2A56ZMXts=1350566446
URLSearchHook: HKU\S-1-5-21-1715567821-1647877149-839522115-1004 - SearchHook Class - {D8278076-BC68-4484-9233-6E7F1628B56C} - C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\searchhook.dll (APN LLC.)
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} URL = http://us.yhs.search.yahoo.com/avg/search?fr=yhs-avg-chrometype=yahoo_avg_hs2-tb-web_chrome_usp={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1715567821-1647877149-839522115-1004 - {0D609C87-7699-4C40-9082-8848986D76AE} URL = http://www.search.ask.com/web?tpid=ORJ-SPEo=APN11406pf=V7p2=^BBE^OSJ000^YY^PLgct=sbitbv=12.21.0.114apn_uid=5DAAE8E3-F825-4DC7-98FF-2B43B666DD6Dapn_ptnrs=BBEapn_dtid=^OSJ000^YY^PLapn_dbr=iedoi=2014-12-14trgb=IEq={searchTerms}psv=pt=tb
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1715567821-1647877149-839522115-1004 - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://search.v9.com/web/?q={searchTerms}
BHO: Search App by Ask - {4F524A2D-5350-4500-76A7-7A786E7484D7} - C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\ORJ-SPE\Passport.dll [2015-01-31] (APN LLC.)
BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\14.0.3.14\AVG Secure Search_toolbar.dll No File
Toolbar: HKLM - AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\14.0.3.14\AVG Secure Search_toolbar.dll No File
Toolbar: HKLM - Search App by Ask - {4F524A2D-5350-4500-76A7-7A786E7484D7} - C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\ORJ-SPE\Passport.dll [2015-01-31] (APN LLC.)
Toolbar: HKU\S-1-5-21-1715567821-1647877149-839522115-1004 - No Name - {E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} - No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-1715567821-1647877149-839522115-1004 - No Name - {C55BBCD6-41AD-48AD-9953-3609C48EACC7} - No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-1715567821-1647877149-839522115-1004 - Search App by Ask - {4F524A2D-5350-4500-76A7-7A786E7484D7} - C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\ORJ-SPE\Passport.dll [2015-01-31] (APN LLC.)
DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.8.0/jinstall-1_8_0_25-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0018-0000-0025-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.8.0/jinstall-1_8_0_25-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.8.0/jinstall-1_8_0_25-windows-i586.cab
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [avg@toolbar] - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\AVG Secure Search\FireFoxExt\14.0.3.14
FF Extension: AVG Security Toolbar - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\AVG Secure Search\FireFoxExt\14.0.3.14 [2013-01-31]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof] - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\AVG Secure Search\ChromeExt\14.1.0.10\avg.crx [Not Found]
R2 APNMCP; C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe [177560 2015-01-31] (APN LLC.)
S4 Update DiVapton; C:\Program Files\DiVapton\updateDiVapton.exe [80152 2014-02-05] ()
S4 Util DiVapton; C:\Program Files\DiVapton\bin\utilDiVapton.exe [80152 2014-02-11] ()
S4 vToolbarUpdater14.1.7; C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.1.7\ToolbarUpdater.exe [X]
S3 AndNetDiag; system32\DRIVERS\lgandnetdiag.sys [X]
S3 ANDNetModem; system32\DRIVERS\lgandnetmodem.sys [X]
S4 IntelIde; No ImagePath
U1 WS2IFSL; No ImagePath
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Mlotek 15) #3

Bardzo dziękuję za tak szybką odpowiedź i rozwiązanie mojego problemu :slight_smile: Zrobiłam wszystko zgodnie ze wskazówkami i błędy zniknęły. Dziękuję