Problem z C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe


(Mario71 1971) #1

Witam a więc próbowałem to usunąć coś tam pousuwałem lecz dowiedziałem sie że moge mieć problem z netam z tego powodu użyłem SDFixa w Hijacku mam teraz taki wpis-

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll' missing

Nie wiem co teraz robić. zapodam logi może

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:04:15, on 2008-04-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

D:\ściągnięte\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - Startup: CamTrack.lnk = C:\Program Files\DigitalPeers\CamTrack\camtrack.exe

O4 - Global Startup: PalTalk.lnk = C:\Program Files\Paltalk Messenger\paltalk.exe

O9 - Extra button: PalTalk - {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE} - C:\Program Files\Paltalk Messenger\Paltalk.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll' missing

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

SDFix: Version 1.118


Run by Admin Morfik on 2008-04-23 at 20:40


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


No Trojan Files Found


Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


catchme 0.3.1262.1 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-04-23 20:46:00

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS


scanning hidden processes ...


IPC error: 2 Nie można odnaleźć określonego pliku.

scanning hidden services & system hive ...


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg]

"s1"=dword:a34c9a9f

"s2"=dword:99dc0b01

"s0"=dword:7d1608b2

"h0"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04]

"p0"="C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\"

"h0"=dword:00000000

"ujdew"=hex:03,6c,6c,50,e0,db,f4,b6,b3,df,1a,58,80,b3,e5,c9,bf,4f,a0,80,2c,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04]

"p0"="C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\"

"h0"=dword:00000000

"ujdew"=hex:03,6c,6c,50,e0,db,f4,b6,b3,df,1a,58,80,b3,e5,c9,bf,4f,a0,80,2c,..


scanning hidden registry entries ...


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Favorites\A\1\5\1c]

"Order"=hex:08,00,00,00,02,00,00,00,b8,01,00,00,01,00,00,00,04,00,00,00,8c,..

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\{745F4213-AFC3-E9C6-35D4-FF401164D177}]

"ableochbdhcfpapbmgpkhdgnegfkponfmb"=hex:67,61,6b,65,68,6a,62,6e,6c,6b,6b,67,62,66,00,00

"bbleochbdhcfpapbmgclekhcoclcnmninolc"=hex:62,61,6f,6f,00,6a


scanning hidden files ...


C:\WINDOWS\Temp\_av_proI.tm~a03008


scan completed successfully

hidden processes: 0

hidden services: 0

hidden files: 1Remaining Services:

------------------
Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"C:\\Program Files\\uTorrent\\utorrent.exe"="C:\\Program Files\\uTorrent\\utorrent.exe:*:Enabled:µTorrent"

"C:\\Program Files\\IVT Corporation\\BlueSoleil\\BlueSoleil.exe"="C:\\Program Files\\IVT Corporation\\BlueSoleil\\BlueSoleil.exe:*:Enabled:BlueSoleil"

"C:\\Program Files\\YouTube Video Downloader\\YoutubeDownloader.exe"="C:\\Program Files\\YouTube Video Downloader\\YoutubeDownloader.exe:*:Enabled:YouTube Video Downloader"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]


Remaining Files:

---------------Files with Hidden Attributes:


Sun 30 Mar 2008 88 ..SHR --- "C:\WINDOWS\system32\5FBCD344E1.sys"

Sun 30 Mar 2008 2,828 A.SH. --- "C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys"

Fri 2 Nov 2007 4,348 ..SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\DRMv1.bak"


Finished!

(Piecia110) #2

zainstaluj jeszcze raz Framework v2.0 oraz avasta bo pousuwałes pliki od tych programów niby masz czyste logi ale dla pewnosci przeskanuj skanerem wtedy bedziesz miał pewnosc


(Mario71 1971) #3

a potrzebny mi ten- Framework v2.0 jest to niezbędne? bo nawet niewiem po co mi to


(huber2t) #4

Bez niego nie pouruchamiasz nie których aplikacji


(Mario71 1971) #5

Framework v2.0 znajde zainstaluje ale czy musze coś odinstalować wcześniej? a avasta aktualizowałem to chyba wystarczy?


(Piecia110) #6

pokaz teraz logi jeszcze raz zobaczymy czy wszystko jest na swoim miejscu przeskanuj najlepiej kompa tym skanerem co ci podałem bo jak miałes awasta walnietego to moze jakis syf ci sie wkradł


(mysz 1) #7

Jest to plik Apple , QuickTime , Acrobat ,


(Mario71 1971) #8

na tej stronie niema tego skanera a oto log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:51:28, on 2008-04-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

\?\C:\WINDOWS\system32\WBEM\WMIADAP.EXE

D:\ściągnięte\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - Startup: CamTrack.lnk = C:\Program Files\DigitalPeers\CamTrack\camtrack.exe

O4 - Global Startup: PalTalk.lnk = C:\Program Files\Paltalk Messenger\paltalk.exe

O9 - Extra button: PalTalk - {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE} - C:\Program Files\Paltalk Messenger\Paltalk.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll' missing

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

(huber2t) #9

Log jest Ok

Przeskanuj komputer tym (uruchom przez IE) http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum


(Mario71 1971) #10

Heh przeskanowałem no i znalazł mi ale tam niema opcji żeby podjąć jakąś akcje

oto log


KASPERSKY ONLINE SCANNER REPORT

 29 kwiecień 2008 19:59:51

 System operacyjny: Microsoft Windows XP Professional, Dodatek Service Pack 2 (Build 2600)

 Kaspersky Online Scanner wersja: 5.0.98.0

 Ostatnia aktualizacja Kaspersky Anti-Virus29/04/2008

 Liczba wpisów w bazie danych Kaspersky Anti-Virus731075

-------------------------------------------------------------------------------


Ustawienia skanowania:

	Skanowanie przy użyciu następujących baz danych: rozszerzone

	Skanuj archiwa: tak

	Skanuj pocztowe bazy danych: tak


Obszar skanowania - Mój komputer:

	A:\

	C:\

	D:\

	E:\

	F:\


Statystyki skanowania:

	Liczba skanowanych obiektów: 68079

	Liczba wykrytych wirusów: 1

	Liczba zainfekowanych obiektów: 1

	Liczba podejrzanych obiektów: 0

	Czas trwania skanowania: 01:04:03


Nazwa zainfekowanego obiektu / Nazwa wirusa / Ostatnie działanie

C:\Documents and Settings\Admin Morfik\Cookies\index.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Admin Morfik\NTUSER.DAT	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Admin Morfik\ntuser.dat.LOG	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Admin Morfik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Admin Morfik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Admin Morfik\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Admin Morfik\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\AntiPhishing\B3BB5BBA-E7D5-40AB-A041-A5B1C0B26C8F.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Admin Morfik\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Cookies\index.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat.LOG	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.dat.LOG	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\logs\starwind.2008-04-29.16-35-43.log	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\aswResp.dat	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\Avast4.db	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\AshWebSv.ws	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\aswMaiSv.log	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\nshield.log	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\report\Osłona rezydentna.txt	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\logs\debug.log	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\logs\debug.log.idx	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\logs\error.log	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\logs\error.log.idx	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\logs\hips.log	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\logs\hips.log.idx	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\logs\ids.log	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\logs\ids.log.idx	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\logs\network.log	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\logs\network.log.idx	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\logs\system.log	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\logs\system.log.idx	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\logs\warning.log	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\logs\warning.log.idx	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\logs\web.log	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\logs\web.log.idx	Object is locked	pominięty

C:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase	Object is locked	pominięty

C:\System Volume Information\_restore{D4CF84A4-DE07-4DF3-97B4-FB488E7F1853}\RP45\change.log	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\Debug\PASSWD.LOG	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\Sti_Trace.log	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\tmp.edb	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\Antivirus.Evt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\default	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\Internet.evt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\software	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\system	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd3469.sys	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\vaxscsi.sys	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\h323log.txt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING2.MAP	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\Tasks\SCHEDLGU.TXT	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_734.dat	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\Temp\_avast4_\Webshlock.txt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\wiadebug.log	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\wiaservc.log	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log	Object is locked	pominięty

D:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase	Object is locked	pominięty

D:\System Volume Information\_restore{D4CF84A4-DE07-4DF3-97B4-FB488E7F1853}\RP36\A0016869.exe	Zainfekowanych: not-a-virus:Downloader.Win32.WinFixer.fs	pominięty


Proces skanowania został zakończony.

(Leon$) #11

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

pobierz LSP-Fix http://www.searchengines.pl/index.php?showtopic=87200 i usuń plik mdnsnsp.dll

:slight_smile:


(Mario71 1971) #12

Witam dzięki za pomoc przeczytałem to zrobiłem jak tam opisane ale tam pisze że po tej akcji reset kompa i plik można skasować ale ja niewiem gdzie on jest jak go skasować z dysku?


(system) #13

W logu HijackThis jest podana ścieżka do pliku:

Ponieważ HijackThis informuje równocześnie, że brak tego pliku (missing), więc plik mógł zostać już skasowany.


(Mario71 1971) #14

jeszcze raz podam loga ze skanera i hijackthis

KASPERSKY ONLINE SCANNER REPORT

 1 maj 2008 11:51:07

 System operacyjny: Microsoft Windows XP Professional, Dodatek Service Pack 2 (Build 2600)

 Kaspersky Online Scanner wersja: 5.0.98.0

 Ostatnia aktualizacja Kaspersky Anti-Virus 1/05/2008

 Liczba wpisów w bazie danych Kaspersky Anti-Virus733657

-------------------------------------------------------------------------------


Ustawienia skanowania:

	Skanowanie przy użyciu następujących baz danych: rozszerzone

	Skanuj archiwa: tak

	Skanuj pocztowe bazy danych: tak


Obszar skanowania - Mój komputer:

	A:\

	C:\

	D:\

	E:\

	F:\


Statystyki skanowania:

	Liczba skanowanych obiektów: 62555

	Liczba wykrytych wirusów: 0

	Liczba zainfekowanych obiektów: 0

	Liczba podejrzanych obiektów: 0

	Czas trwania skanowania: 01:00:55


Nazwa zainfekowanego obiektu / Nazwa wirusa / Ostatnie działanie

C:\Documents and Settings\Admin Morfik\Cookies\index.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Admin Morfik\NTUSER.DAT	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Admin Morfik\ntuser.dat.LOG	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Admin Morfik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Admin Morfik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Admin Morfik\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Admin Morfik\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\AntiPhishing\B3BB5BBA-E7D5-40AB-A041-A5B1C0B26C8F.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\Admin Morfik\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Cookies\index.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat.LOG	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.dat.LOG	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat	Object is locked	pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\logs\starwind.2008-05-01.10-16-40.log	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\aswResp.dat	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\Avast4.db	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\AshWebSv.ws	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\aswMaiSv.log	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\nshield.log	Object is locked	pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\report\Osłona rezydentna.txt	Object is locked	pominięty

C:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase	Object is locked	pominięty

C:\System Volume Information\_restore{D4CF84A4-DE07-4DF3-97B4-FB488E7F1853}\RP46\change.log	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\Debug\PASSWD.LOG	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\Sti_Trace.log	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\tmp.edb	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\Antivirus.Evt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\default	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\Internet.evt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\software	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\system	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd3469.sys	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\vaxscsi.sys	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\h323log.txt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING2.MAP	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\Tasks\SCHEDLGU.TXT	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_734.dat	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\Temp\_avast4_\Webshlock.txt	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\wiadebug.log	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\wiaservc.log	Object is locked	pominięty

C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log	Object is locked	pominięty

D:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase	Object is locked	pominięty


Proces skanowania został zakończony.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:59:14, on 2008-05-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\ściągnięte\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\RunOnce: [DAP Cleanup] "C:\DOCUME~1\ADMINM~1\USTAWI~1\Temp\DAPREMOVE.EXE" /CLEANUP /DIR="C:\PROGRA~1\DAP"

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - Startup: CamTrack.lnk = C:\Program Files\DigitalPeers\CamTrack\camtrack.exe

O4 - Global Startup: PalTalk.lnk = C:\Program Files\Paltalk Messenger\paltalk.exe

O9 - Extra button: PalTalk - {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE} - C:\Program Files\Paltalk Messenger\Paltalk.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

(Leon$) #15

Jak pewnie zauważyłeś skan Kasperskiego nie wykazał wirusów a w logu HijackThis nie ma już tego wpisu 010

wpis

usuń HijackThisem >> Fix checked

poza tym czysto

:slight_smile:


(Mario71 1971) #16

tylko że teraz mi Photoshop cosik nie działa hmm ale dzięki

W dniu 01.05.2008 , o godzinie 17:30 został dopisany post przez mario710[


(system) #17

Nie wiem, czy używałeś ComboFix?

Ale i tak poczytaj.


(Leon$) #18

Bonjour instaluje się z photoshopem cs3 może po usunięciu tego masz problem z photoshopem

do usuwania bonjour służy TurnOffBonjour.exe _http://download.gizmo5.com/jasmine/TurnOffBonjour.exe_

:slight_smile: