Problem z content.ie5


(Agunia 92) #1

czy to możliwe żebym nie miała tego pliku? nie wiem może go skasowałam przez przypadek #-o jeśli tak czy mogę coś z tym zrobić?


(Krzysieek88) #2

http://forum.idg.pl/index.php?setskin=1&skinid=3&showtopic=37925

Przeczytaj ten temat, jest tam zawarta odpowiedz na Twoje pytanie.