Problem z d347bus i FOPN

Coś powoduje mi awarie i podglądzie zdarzeń w zakładce system w źródle Service Control Manager pisze że Nie można załadować następujących sterowników startu rozruchowego lub systemowego:

d347bus

FOPN Jak to można naprawić???

To jest syf > sterownik od “programu” win antivirus pro2006. Masz coś takiego?

A to od Deamon Toolsa, przeinstaluj.

Poproszę o logi z HJT i Silenta > http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Kiedyś to przez przypadek zaczeło mi się ściągać ale zainstalowane nie było.Odpaliłem Spy Bota i wykryło coś o nazwie win antivirus pro2006 i pomyślnie usuneło.

To loga z HJT

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:31:00, on 2007-01-22

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

G:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\PLANET\WL-8303\RtlWake.exe

G:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

G:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

G:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

G:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Sebastian\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Flashget Catch Url Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools] “C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe” -lang 1045

O4 - HKLM…\Run: [bearShare] “C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe” /pause

O4 - HKLM…\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [avast!] G:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\RunOnce: [spybotSnD] “C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe” /autocheck

O4 - HKCU…\Run: [XP Tools] C:\Program Files\XP Tools\xptools.exe /min

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: PLANET WL-8303.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet’a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet’a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\npjpi150_09.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\npjpi150_09.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{2088B3BF-FDD8-456D-A164-9C6BA496ADCD}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - G:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - G:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - G:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - G:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag 2000 (OOD2000) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\OOD2000.exe

Zainstaluj SP 2:

:arrow: http://www.microsoft.com/poland/windows … fault.mspx

I IE:

:arrow: http://www.microsoft.com/poland/windows/ie/default.mspx

Pobierz lepiej Bear Share w wersji LITE lub inny program. Ten zawiera syf.

Start -> Uruchom -> msconfig -> zakłądka uruchamianie - odznacz według Ceibie nie ptorzebne programy.

Ja mam zainstalowany Lite

Złączono Posty : 22.01.2007 (Pon) 15:39

A SP2 nie instaluje bo dużo słyszałem że po tej instalacji jest dużo kłopotów z różnymi aplikacjami :slight_smile:

Po instalacji poprawia się bezpieczeństwo w systemie. Radzę również zainstalwaoć IE 7.

To dobrze. :wink:

P.S. W logu nic nie widzę, ale poczekaj na specialistę. :smiley:

OK

Potwierdzam log ok ale daj dla pewności Silenta i zrób skan AVG AntySpyware 7.5 po update, wklej raport. :slight_smile: