Problem z diskeeper 9 home full

co mam zrobić ? :slight_smile: mój angielski jest …

diskeeper 9 nie chce mi wystartować - oczywiście oryginalny

wyskakuje:The defragment operation youre requested failed to start on volume C. for more information plaese refer to diskeeper help and event log

czy to coś pomoże ?

Right-click the Windows My Computer desktop icon and select Manage on the menu that appears.

When the Computer Management Console is displayed, select System Tools, and then Event Viewer.

Expand the Event Viewer and select Application.

Next, click the Action menu item and then click Properties.

Set the Maximum log size to 2048 KB.

Enable the Overwrite events as needed option.

Click OK.

dzięki za pomoc

Tłumasz angielsko-polski 2 :

Kliknij prawym przyciskiem myszy Windows Moją Komputera ikonę pulpitu i wybrany Zarządź na menu tamto ukazuje się {wydaje się}.

Kiedy Komputera Zarządzania {Kierownictwa} Konsola jest pokazana, wybierają Systemu Narzędzia, i wtedy Zdarzenia Przeglądarka {Oglądający}.

Rozszerz Zdarzenia Przeglądarkę {Oglądający} i wybierz Aplikację {Stosowanie}.

Następny, mlaszczą element menu Działania i wtedy mlaszczą Własności.

Umieść Maksymalną wielkość kloca do 2048 KB.

Umożliw zdarzeniom {zawodom} Zapisu kasującego jak jest potrzebne opcję.

Klikaj w porządku.

:slight_smile:

Prawoklik na ikonkę Mój komputer -> Zarządzaj. Kiedy okno Zarządzaj komputerem wyświetli się, wybierz: Narzędzia systemowe -> Podgląd zdarzeń.

Rozwiń drzewo Podgląd zdarzeń i wybierz podmenu Aplikacja.

Następnie, kliknij na polecenie Akcja i następnie właściwosci.

Ustaw maksymalny rozmiar loga do 2048 KB.

Włącz nadpisywanie zdarzeń i wybierz OK.

dzięki :slight_smile: jesteście błyskawiczni

zrobiłem to ale , diskeeper 9 dale nie chce zadziałać :cry:

Reinstalowałeś program?

Jeśli nie, zrób to…

reinstalka ,nic nie daje niestety