Problem z dostępem do poczty WP i czasami Gmail przez WWW


(Ideolog) #1

Witam serdecznie :slight_smile:

Od jakiegoś czasu mam problem z działaniem poczty WP i Gmail przez WWW. W przypadku poczty od WP po wpisaniu adresu http://www.poczta.wp.pl wyświetla się biała strona bez niczego. Co ciekawe problem nie występuje jeśli odwiedzę tą stronę przez proxy np z Opery Turbo. wtedy ta strona działa normalnie, wszystko się wyświetla jak trzeba. Czasami po wpisaniu adresu http://www.mail.google.com wyświetla się strona http://www.tibia.com, mimo, że na pasku nadal jest adres poczty od Google. Załączam loga z OTL:

created on: 2010-02-02 01:02:57 - Run 1

OTL by OldTimer - Version 3.1.27.1 Folder = C:\Documents and Settings\Damian\Pulpit

Windows XP Home Edition Dodatek Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 8.0.6001.18702)

Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd


2,00 Gb Total Physical Memory | 1,00 Gb Available Physical Memory | 55,00% Memory free

4,00 Gb Paging File | 3,00 Gb Available in Paging File | 76,00% Paging File free

Paging file location(s): C:\pagefile.sys 2046 2048 [binary data]


%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files

Drive C: | 34,99 Gb Total Space | 9,09 Gb Free Space | 25,97% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 48,00 Gb Total Space | 7,97 Gb Free Space | 16,60% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive E: | 7,00 Gb Total Space | 6,82 Gb Free Space | 97,35% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive F: | 75,00 Gb Total Space | 31,71 Gb Free Space | 42,28% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive G: | 40,00 Gb Total Space | 0,07 Gb Free Space | 0,18% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive H: | 95,00 Gb Total Space | 28,37 Gb Free Space | 29,86% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive I: | 20,00 Gb Total Space | 2,39 Gb Free Space | 11,94% Space Free | Partition Type: NTFS


Computer Name: DOM-262D5CE0CF7

Current User Name: Damian

Logged in as Administrator.


Current Boot Mode: Normal

Scan Mode: Current user

Company Name Whitelist: On

Skip Microsoft Files: Off

File Age = 30 Days

Output = Standard


[color=#E56717]========== Processes (SafeList) ==========[/color]


PRC - [2010-02-02 00:58:14 | 000,548,864 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\Damian\Pulpit\OTL.exe

PRC - [2010-01-22 23:06:02 | 000,910,296 | ---- | M] (Mozilla Corporation) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

PRC - [2010-01-11 00:11:51 | 000,723,632 | ---- | M] (COMODO) -- C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe

PRC - [2010-01-02 02:49:12 | 001,800,464 | ---- | M] (COMODO) -- C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe

PRC - [2009-12-22 23:46:51 | 000,030,192 | ---- | M] (Google) -- C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

PRC - [2009-12-20 00:00:00 | 006,095,504 | ---- | M] (MySQL AB) -- C:\xampp\mysql\bin\mysqld.exe

PRC - [2009-12-20 00:00:00 | 000,029,416 | ---- | M] (Apache Software Foundation) -- C:\xampp\apache\bin\httpd.exe

PRC - [2009-12-17 00:02:30 | 000,039,424 | ---- | M] (Nullsoft) -- C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

PRC - [2009-11-16 21:00:09 | 011,539,048 | ---- | M] (GG Network S.A.) -- C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

PRC - [2009-11-01 10:25:18 | 000,136,176 | ---- | M] (Google Inc.) -- C:\Program Files\Google\Update\1.2.183.13\GoogleCrashHandler.exe

PRC - [2009-10-28 12:43:06 | 000,077,824 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

PRC - [2009-08-22 07:32:54 | 000,117,640 | R--- | M] (Symantec Corporation) -- C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\16.8.0.41\ccSvcHst.exe

PRC - [2009-07-31 14:23:19 | 000,153,376 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

PRC - [2009-06-30 13:12:58 | 001,032,192 | ---- | M] (Nokia) -- C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe

PRC - [2009-05-24 14:01:17 | 000,107,832 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

PRC - [2009-05-24 14:01:00 | 000,066,872 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

PRC - [2009-05-12 14:23:40 | 002,457,600 | ---- | M] (SEC) -- C:\Program Files\MagicTune Premium\MagicTune.exe

PRC - [2009-03-30 15:28:36 | 001,533,808 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

PRC - [2009-03-30 15:28:36 | 000,183,152 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE

PRC - [2009-01-31 02:45:14 | 003,399,727 | ---- | M] (FreeDownloadManager.ORG) -- C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe

PRC - [2008-05-16 13:01:00 | 000,159,812 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) -- C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

PRC - [2008-04-14 18:21:16 | 001,035,264 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\explorer.exe

PRC - [2007-12-27 14:39:30 | 000,166,520 | ---- | M] () -- C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

PRC - [2007-12-27 14:39:20 | 000,051,816 | ---- | M] () -- C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\StartSkysolSvc.exe

PRC - [2007-08-23 15:05:00 | 000,045,056 | ---- | M] () -- C:\Program Files\MagicTune Premium\MagicTuneEngine.exe

PRC - [2007-05-28 17:57:54 | 000,275,968 | ---- | M] (Rocket Division Software) -- C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe

PRC - [2007-04-16 14:28:22 | 000,577,536 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:\WINDOWS\soundman.exe

PRC - [2007-01-15 16:18:00 | 000,036,864 | ---- | M] () -- C:\Program Files\MagicTune Premium\GammaTray.exe

PRC - [2006-04-03 14:22:20 | 000,032,768 | ---- | M] () -- C:\Program Files\ZyDAS Technology Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\ZyDummyZD11B-BG.exe

PRC - [2005-11-11 14:46:58 | 000,495,616 | ---- | M] () -- C:\Program Files\ZyDAS Technology Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\ZDWlan.exe

PRC - [2005-08-11 16:30:30 | 000,081,920 | ---- | M] (Macrovision Corporation) -- C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

PRC - [2005-07-19 17:32:18 | 000,221,184 | ---- | M] (Logitech Inc.) -- C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

PRC - [2004-05-12 14:18:56 | 000,241,664 | ---- | M] (Hewlett-Packard Company) -- C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

PRC - [2004-03-15 19:47:52 | 000,520,192 | ---- | M] (Hewlett-Packard Co.) -- C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

PRC - [2003-04-18 18:06:26 | 000,008,192 | ---- | M] () -- C:\Program Files\ZyDAS Technology Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\srvany.exe[color=#E56717]========== Modules (SafeList) ==========[/color]


MOD - [2010-02-02 00:58:14 | 000,548,864 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\Damian\Pulpit\OTL.exe

MOD - [2010-01-11 00:12:09 | 000,171,552 | ---- | M] (COMODO) -- C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

MOD - [2009-12-30 01:27:13 | 000,011,264 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\system32\sknc.dll[color=#E56717]========== Win32 Services (SafeList) ==========[/color]


SRV - [2010-01-11 00:11:51 | 000,723,632 | ---- | M] (COMODO) [Auto | Running] -- C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe -- (cmdAgent)

SRV - [2009-12-22 23:46:51 | 000,030,192 | ---- | M] (Google) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe -- (GoogleDesktopManager-110309-193829)

SRV - [2009-12-20 00:00:00 | 006,095,504 | ---- | M] (MySQL AB) [Auto | Running] -- C:\xampp\mysql\bin\mysqld.exe -- (MySQL)

SRV - [2009-12-20 00:00:00 | 000,029,416 | ---- | M] (Apache Software Foundation) [Auto | Running] -- C:\xampp\apache\bin\httpd.exe -- (Apache2.2)

SRV - [2009-08-22 07:32:54 | 000,117,640 | R--- | M] (Symantec Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\16.8.0.41\ccSvcHst.exe -- (Norton AntiVirus)

SRV - [2009-07-31 14:23:19 | 000,153,376 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe -- (JavaQuickStarterService)

SRV - [2009-07-19 23:06:11 | 000,133,104 | ---- | M] (Google Inc.) [Auto | Stopped] -- C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe -- (gupdate1ca08bd31312168) Usługa Google Update (gupdate1ca08bd31312168)

SRV - [2009-07-19 23:04:58 | 000,190,448 | ---- | M] (Google) [Auto | Stopped] -- C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe -- (gusvc)

SRV - [2009-06-02 09:10:08 | 000,637,952 | ---- | M] (Nokia.) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe -- (ServiceLayer)

SRV - [2009-05-24 14:01:17 | 000,107,832 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe -- (PnkBstrB)

SRV - [2009-05-24 14:01:00 | 000,066,872 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe -- (PnkBstrA)

SRV - [2009-03-30 15:28:36 | 001,533,808 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE -- (wlidsvc)

SRV - [2009-03-24 21:48:28 | 000,654,848 | ---- | M] (Macrovision Europe Ltd.) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe -- (FLEXnet Licensing Service)

SRV - [2008-05-16 13:01:00 | 000,159,812 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Auto | Running] -- C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe -- (NVSvc)

SRV - [2007-12-27 14:39:30 | 000,166,520 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe -- (BlueSoleil Hid Service)

SRV - [2007-12-27 14:39:20 | 000,051,816 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\StartSkysolSvc.exe -- (Start BT in service)

SRV - [2007-08-23 15:05:00 | 000,045,056 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Program Files\MagicTune Premium\MagicTuneEngine.exe -- (MagicTuneEngine)

SRV - [2007-05-28 17:57:54 | 000,275,968 | ---- | M] (Rocket Division Software) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe -- (StarWindServiceAE)

SRV - [2006-02-28 12:42:38 | 000,229,376 | ---- | M] (Apple Computer, Inc.) [Auto | Stopped] -- C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe -- (Bonjour Service)

SRV - [2003-07-28 20:28:22 | 000,089,136 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE -- (ose)

SRV - [2003-04-18 18:06:26 | 000,008,192 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Program Files\ZyDAS Technology Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\srvany.exe -- (ZyDAS1211BBG)[color=#E56717]========== Driver Services (SafeList) ==========[/color]


DRV - [2010-01-28 09:35:41 | 000,482,432 | ---- | M] (Symantec Corporation) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\System32\Drivers\NAV\1008000.029\ccHPx86.sys -- (ccHP)

DRV - [2010-01-11 00:12:08 | 000,087,104 | ---- | M] (COMODO) [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\inspect.sys -- (Inspect)

DRV - [2010-01-11 00:12:07 | 000,133,064 | ---- | M] (COMODO) [File_System | System | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\cmdguard.sys -- (cmdGuard)

DRV - [2010-01-11 00:12:07 | 000,025,160 | ---- | M] (COMODO) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\cmdhlp.sys -- (cmdHlp)

DRV - [2009-12-29 11:19:03 | 000,124,976 | ---- | M] (Symantec Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.SYS -- (SymEvent)

DRV - [2009-12-28 10:00:00 | 001,323,568 | ---- | M] (Symantec Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\20100131.022\NAVEX15.SYS -- (NAVEX15)

DRV - [2009-12-28 10:00:00 | 000,371,248 | ---- | M] (Symantec Corporation) [Kernel | System | Running] -- C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl.sys -- (eeCtrl)

DRV - [2009-12-28 10:00:00 | 000,102,448 | ---- | M] (Symantec Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys -- (EraserUtilRebootDrv)

DRV - [2009-12-28 10:00:00 | 000,084,912 | ---- | M] (Symantec Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\VirusDefs\20100131.022\NAVENG.SYS -- (NAVENG)

DRV - [2009-10-28 23:37:22 | 000,329,592 | ---- | M] (Symantec Corporation) [Kernel | System | Running] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\Norton\Definitions\IPSDefs\20100128.002\IDSXpx86.sys -- (IDSxpx86)

DRV - [2009-08-22 07:32:55 | 000,310,320 | ---- | M] (Symantec Corporation) [File_System | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\NAV\1008000.029\SYMEFA.SYS -- (SymEFA)

DRV - [2009-08-22 07:32:55 | 000,308,272 | ---- | M] (Symantec Corporation) [File_System | System | Running] -- C:\WINDOWS\System32\Drivers\NAV\1008000.029\SRTSP.SYS -- (SRTSP)

DRV - [2009-08-22 07:32:55 | 000,259,632 | ---- | M] (Symantec Corporation) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\System32\Drivers\NAV\1008000.029\BHDrvx86.sys -- (BHDrvx86)

DRV - [2009-08-22 07:32:55 | 000,217,136 | ---- | M] (Symantec Corporation) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\System32\Drivers\NAV\1008000.029\SYMTDI.SYS -- (SYMTDI)

DRV - [2009-08-22 07:32:55 | 000,089,904 | ---- | M] (Symantec Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\System32\Drivers\NAV\1008000.029\SYMFW.SYS -- (SYMFW)

DRV - [2009-08-22 07:32:55 | 000,043,696 | ---- | M] (Symantec Corporation) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\NAV\1008000.029\SRTSPX.SYS -- (SRTSPX) Symantec Real Time Storage Protection (PEL)

DRV - [2009-08-22 07:32:55 | 000,036,400 | ---- | M] (Symantec Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\System32\Drivers\NAV\1008000.029\SYMNDIS.SYS -- (SYMNDIS)

DRV - [2009-08-22 07:32:55 | 000,033,072 | ---- | M] (Symantec Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\System32\Drivers\NAV\1008000.029\SYMIDS.SYS -- (SYMIDS)

DRV - [2009-08-22 07:32:45 | 000,036,400 | R--- | M] (Symantec Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\SymIM.sys -- (SymIMMP)

DRV - [2009-08-22 07:32:45 | 000,036,400 | R--- | M] (Symantec Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\SymIM.sys -- (SymIM)

DRV - [2009-04-17 22:07:18 | 000,717,296 | ---- | M] () [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\System32\Drivers\sptd.sys -- (sptd)

DRV - [2009-03-19 13:48:18 | 000,136,704 | ---- | M] (Nokia) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdnsu.sys -- (nmwcdnsu)

DRV - [2009-03-19 13:48:12 | 000,008,320 | ---- | M] (Nokia) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdnsuc.sys -- (nmwcdnsuc)

DRV - [2009-02-25 19:22:12 | 000,008,704 | ---- | M] () [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\epmntdrv.sys -- (epmntdrv)

DRV - [2009-02-25 19:22:12 | 000,003,072 | ---- | M] () [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\EuGdiDrv.sys -- (EuGdiDrv)

DRV - [2009-02-09 07:37:56 | 000,007,808 | ---- | M] (Nokia) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbser_lowerfltj.sys -- (UsbserFilt)

DRV - [2009-02-09 07:37:48 | 000,007,808 | ---- | M] (Nokia) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbser_lowerflt.sys -- (upperdev)

DRV - [2009-02-09 07:37:46 | 000,022,016 | ---- | M] (Nokia) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ccdcmbo.sys -- (nmwcdc)

DRV - [2009-02-09 07:37:46 | 000,017,664 | ---- | M] (Nokia) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ccdcmb.sys -- (nmwcd)

DRV - [2008-10-24 17:55:22 | 000,013,184 | ---- | M] (Samsung Electronics, Inc. ) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\MTiCtwl.sys -- (MagicTune)

DRV - [2008-09-24 09:40:22 | 004,122,368 | R--- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\alcxwdm.sys -- (ALCXWDM) Service for Realtek AC97 Audio (WDM)

DRV - [2008-08-26 09:26:12 | 000,018,816 | ---- | M] (Nokia) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\pccsmcfd.sys -- (pccsmcfd)

DRV - [2008-08-20 18:58:58 | 000,044,944 | ---- | M] (Sonic Solutions) [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\System32\Drivers\PxHelp20.sys -- (PxHelp20)

DRV - [2008-06-20 12:08:27 | 000,225,856 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip6.sys -- (Tcpip6)

DRV - [2008-05-16 13:01:00 | 006,557,408 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\nv4_mini.sys -- (nv)

DRV - [2008-04-13 19:45:36 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbser.sys -- (usbser)

DRV - [2008-04-13 19:45:29 | 000,010,624 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\gameenum.sys -- (gameenum)

DRV - [2007-11-13 11:25:55 | 000,020,480 | ---- | M] (Macrovision Corporation, Macrovision Europe Limited, and Macrovision Japan and Asia K.K.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys -- (Secdrv)

DRV - [2007-06-24 20:56:54 | 000,038,920 | ---- | M] (IVT Corporation.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\btcusb.sys -- (Btcsrusb)

DRV - [2007-06-24 20:56:40 | 000,027,656 | ---- | M] (IVT Corporation.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\BlueletSCOAudio.sys -- (BlueletSCOAudio)

DRV - [2007-06-24 20:56:34 | 000,034,312 | ---- | M] (IVT Corporation.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\blueletaudio.sys -- (BlueletAudio)

DRV - [2007-03-05 19:59:04 | 000,018,320 | ---- | M] (IVT Corporation.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\btnetdrv.sys -- (BT)

DRV - [2007-03-05 19:56:18 | 000,035,600 | ---- | M] (IVT Corporation.) [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHidMgr.sys -- (BTHidMgr)

DRV - [2007-03-05 19:55:12 | 000,020,880 | ---- | M] (IVT Corporation.) [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\System32\Drivers\vbtenum.sys -- (BTHidEnum)

DRV - [2007-03-05 19:53:18 | 000,044,304 | ---- | M] (IVT Corporation.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\VcommMgr.sys -- (VcommMgr)

DRV - [2007-03-05 19:52:18 | 000,034,448 | ---- | M] (IVT Corporation.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\VComm.sys -- (VComm)

DRV - [2005-10-28 11:38:18 | 000,402,432 | ---- | M] (ZyDAS Technology Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ZD1211BU.sys -- (ZD1211BU(ZyDAS)) ZyDAS ZD1211B IEEE 802.11 b+g Wireless LAN Driver (USB)(ZyDAS)

DRV - [2005-07-25 09:04:08 | 000,048,640 | ---- | M] (Prolific Technology Inc.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ser2pl.sys -- (Ser2pl)

DRV - [2005-05-27 10:31:28 | 000,022,016 | ---- | M] (Logitech Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\LVUSBSta.sys -- (LVUSBSta)

DRV - [2005-01-31 11:20:04 | 000,211,712 | ---- | M] (Logitech Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\LV561AV.SYS -- (PID_0928) Logitech QuickCam Express(PID_0928)

DRV - [2004-11-29 19:14:30 | 000,019,648 | ---- | M] (Protection Technology) [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\sfsync02.sys -- (sfsync02) StarForce Protection Synchronization Driver (version 2.x)

DRV - [2004-11-25 17:41:08 | 000,046,080 | ---- | M] (Protection Technology) [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\sfdrv01.sys -- (sfdrv01) StarForce Protection Environment Driver (version 1.x)

DRV - [2004-10-28 11:47:59 | 000,006,656 | ---- | M] (Protection Technology) [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\sfhlp02.sys -- (sfhlp02) StarForce Protection Helper Driver (version 2.x)

DRV - [2004-10-25 13:40:58 | 000,017,664 | ---- | M] (Printing Communications Assoc., Inc. (PCAUSA)) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ZDPSp50.sys -- (ZDPSp50)

DRV - [2004-08-03 23:31:34 | 000,020,992 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\RTL8139.sys -- (rtl8139) Sterownik NT karty Realtek RTL8139(A/B/C)

DRV - [2003-09-06 14:37:22 | 000,062,656 | ---- | M] (Protection Technology) [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\prohlp02.sys -- (prohlp02)

DRV - [2003-09-06 13:27:06 | 000,004,832 | ---- | M] (Protection Technology) [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\sfhlp01.sys -- (sfhlp01)

DRV - [2003-09-06 13:25:52 | 000,051,744 | ---- | M] (Protection Technology) [Kernel | System | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\prodrv06.sys -- (prodrv06)

DRV - [2003-09-06 13:22:08 | 000,006,944 | ---- | M] (Protection Technology) [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\prosync1.sys -- (prosync1)

DRV - [2003-07-01 21:42:00 | 000,027,904 | R--- | M] (VIA Technologies, Inc.) [Kernel | Boot | Running] -- C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaagp1.sys -- (viaagp1)

DRV - [2003-04-16 12:00:00 | 000,017,792 | ---- | M] (Parallel Technologies, Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\ptilink.sys -- (Ptilink)

DRV - [2003-04-16 12:00:00 | 000,005,888 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\system32\drivers\rootmdm.sys -- (ROOTMODEM)[color=#E56717]========== Standard Registry (SafeList) ==========[/color][color=#E56717]========== Internet Explorer ==========[/color]IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0


[color=#E56717]========== FireFox ==========[/color]


FF - prefs.js..browser.startup.homepage: "http://www.onet.pl/"

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}:1.1.3

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {8b86149f-01fb-4842-9dd8-4d7eb02fd055}:0.21.0

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {097d3191-e6fa-4728-9826-b533d755359d}:0.7.11

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {4BBDD651-70CF-4821-84F8-2B918CF89CA3}:6.3.2

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: fdm_ffext@freedownloadmanager.org:1.3.4

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {44d0a1b4-9c90-4f86-ac92-8680b5d6549e}:0.6.4.1

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: jqs@sun.com:1.0

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {37E4D8EA-8BDA-4831-8EA1-89053939A250}:3.0.0.1

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {03B08592-E5B4-45ff-A0BE-C1D975458688}:0.6.0.8


FF - HKLM\software\mozilla\Firefox\extensions\\bkmrksync@nokia.com: C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\bkmrksync\ [2009-07-04 18:07:56 | 000,000,000 | ---D | M]

FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Firefox 3.6\extensions\\Components: C:\Program Files\Mozilla Firefox\components [2010-02-01 20:01:04 | 000,000,000 | ---D | M]

FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Firefox 3.6\extensions\\Plugins: C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins [2010-01-22 23:06:21 | 000,000,000 | ---D | M]


[2009-03-23 21:55:09 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Damian\Dane aplikacji\Mozilla\Extensions

[2010-02-01 23:45:05 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Damian\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\fv2hdgs0.default\extensions

[2009-10-28 02:50:04 | 000,000,000 | ---D | M] (Toolbar Buttons) -- C:\Documents and Settings\Damian\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\fv2hdgs0.default\extensions\{03B08592-E5B4-45ff-A0BE-C1D975458688}

[2010-01-20 15:03:01 | 000,000,000 | ---D | M] (All-in-One Sidebar) -- C:\Documents and Settings\Damian\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\fv2hdgs0.default\extensions\{097d3191-e6fa-4728-9826-b533d755359d}

[2009-10-28 02:49:57 | 000,000,000 | ---D | M] (PDF Download) -- C:\Documents and Settings\Damian\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\fv2hdgs0.default\extensions\{37E4D8EA-8BDA-4831-8EA1-89053939A250}

[2009-09-29 22:22:22 | 000,000,000 | ---D | M] (Gmail Notifier) -- C:\Documents and Settings\Damian\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\fv2hdgs0.default\extensions\{44d0a1b4-9c90-4f86-ac92-8680b5d6549e}

[2010-01-21 18:24:29 | 000,000,000 | ---D | M] (FoxyTunes) -- C:\Documents and Settings\Damian\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\fv2hdgs0.default\extensions\{463F6CA5-EE3C-4be1-B7E6-7FEE11953374}

[2009-11-11 22:00:08 | 000,000,000 | ---D | M] (FEBE) -- C:\Documents and Settings\Damian\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\fv2hdgs0.default\extensions\{4BBDD651-70CF-4821-84F8-2B918CF89CA3}

[2010-01-29 23:08:20 | 000,000,000 | ---D | M] (All-in-One Gestures) -- C:\Documents and Settings\Damian\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\fv2hdgs0.default\extensions\{8b86149f-01fb-4842-9dd8-4d7eb02fd055}

[2010-01-08 18:46:20 | 000,000,000 | ---D | M] (Adblock Plus) -- C:\Documents and Settings\Damian\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\fv2hdgs0.default\extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}

[2010-01-27 19:31:12 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Damian\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\fv2hdgs0.default\extensions\firegestures@xuldev.org

[2010-02-01 23:45:05 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions

[2007-02-04 22:02:56 | 001,642,496 | ---- | M] (LizardTech) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npdjvu.dll

[2009-12-17 00:03:36 | 000,063,488 | ---- | M] (Nullsoft) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npwachk.dll

[2010-01-22 23:06:12 | 000,002,767 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\allegro-pl.xml

[2010-01-22 23:06:12 | 000,001,406 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\fbc-pl.xml

[2010-01-22 23:06:12 | 000,000,917 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\merlin-pl.xml

[2010-01-22 23:06:13 | 000,000,858 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\pwn-pl.xml

[2010-01-22 23:06:13 | 000,001,183 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\wikipedia-pl.xml

[2010-01-22 23:06:13 | 000,001,683 | ---- | M] () -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\wp-pl.xml


O1 HOSTS File: ([2003-04-16 12:00:00 | 000,000,742 | ---- | M]) - C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost

O2 - BHO: (Adobe PDF Link Helper) - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)

O2 - BHO: (Symantec Intrusion Prevention) - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\Engine\16.8.0.41\IPSBHO.dll (Symantec Corporation)

O2 - BHO: (Google Toolbar Notifier BHO) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll (Google Inc.)

O2 - BHO: (FDMIECookiesBHO Class) - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files\Free Download Manager\iefdm2.dll ()

O2 - BHO: (Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll (Sun Microsystems, Inc.)

O2 - BHO: (JQSIEStartDetectorImpl Class) - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll (Sun Microsystems, Inc.)

O2 - BHO: (IEPluginBHO Class) - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Damian\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll (GG Network S.A.)

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe (Adobe Systems Incorporated)

O4 - HKLM..\Run: [COMODO Firewall Pro] C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe (COMODO)

O4 - HKLM..\Run: [COMODO Internet Security] C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe (COMODO)

O4 - HKLM..\Run: [Google Desktop Search] C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe (Google)

O4 - HKLM..\Run: [HP Component Manager] C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe (Hewlett-Packard Company)

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe (HP)

O4 - HKLM..\Run: [ISUSPM Startup] C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe (Macrovision Corporation)

O4 - HKLM..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE (Logitech Inc.)

O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe (Microsoft Corporation)

O4 - HKLM..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe (Nokia)

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] C:\WINDOWS\System32\NvCpl.DLL (NVIDIA Corporation)

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.DLL (NVIDIA Corporation)

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] C:\WINDOWS\System32\nwiz.exe ()

O4 - HKLM..\Run: [SoundMan] C:\WINDOWS\soundman.exe (Realtek Semiconductor Corp.)

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe (Nullsoft)

O4 - HKCU..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe (GG Network S.A.)

O4 - Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe (Hewlett-Packard Co.)

O4 - Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe (Hewlett-Packard Co.)

O4 - Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\ZDWLan Utility.lnk = C:\Program Files\ZyDAS Technology Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\ZDWlan.exe ()

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: HonorAutoRunSetting = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run: = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: DisableStatusMessages = 0

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 149

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: MemCheckBoxInRunDlg = 1

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveAutoRun = 0

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: RunLogonScriptSync = 1

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: RunStartupScriptSync = 1

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - C:\WINDOWS\System32\GPhotos.scr (Google Inc.)

O8 - Extra context menu item: Download all with Free Download Manager - C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm ()

O8 - Extra context menu item: Download selected with Free Download Manager - C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm ()

O8 - Extra context menu item: Download video with Free Download Manager - C:\Program Files\Free Download Manager\dlfvideo.htm ()

O8 - Extra context menu item: Download with Free Download Manager - C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm ()

O8 - Extra context menu item: Pobierz plik wideo we Free Download Manager - C:\Program Files\Free Download Manager\dlfvideo.htm ()

O8 - Extra context menu item: Pobierz w Free Download Manager - C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm ()

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie pliki w Free Download Manager - C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm ()

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczone w Free Download Manager - C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm ()

O9 - Extra Button: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - C:\Program Files\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe (WINner Tweak Software Development Team)

O9 - Extra 'Tools' menuitem : Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - C:\Program Files\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe (WINner Tweak Software Development Team)

O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000004 [] - C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll (Apple Computer, Inc.)

O15 - HKLM\..Trusted Domains: 1 domain(s) and sub-domain(s) not assigned to a zone.

O15 - HKCU\..Trusted Domains: localhost ([]http in Lokalny intranet)

O15 - HKCU\..Trusted Ranges: GD ([http] in Lokalny intranet)

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} http://download.microsoft.com/download/C/0/C/C0CBBA88-A6F2-48D9-9B0E-1719D1177202/LegitCheckControl.cab (Windows Genuine Advantage Validation Tool)

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_16-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_16)

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_16-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_16)

O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_16-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_16)

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab (Shockwave Flash Object)

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 192.168.2.1

O18 - Protocol\Handler\cetihpz {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll (Hewlett-Packard Company)

O18 - Protocol\Handler\livecall {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msgrapp.14.0.8064.0206.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\msnim {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msgrapp.14.0.8064.0206.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\skype4com {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll (Skype Technologies)

O20 - AppInit_DLLs: (C:\PROGRA~1\Google\GO333C~1\GOEC62~1.DLL) - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopNetwork3.dll (Google)

O20 - AppInit_DLLs: (C:\WINDOWS\system32\guard32.dll) - C:\WINDOWS\system32\guard32.dll (COMODO)

O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation)

O24 - Desktop Components:0 (Moja bieżąca strona główna) - About:Home

O24 - Desktop WallPaper: C:\Documents and Settings\Damian\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp

O24 - Desktop BackupWallPaper: C:\Documents and Settings\Damian\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp

O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1

O32 - AutoRun File - [2009-03-23 21:31:04 | 000,000,000 | ---- | M] () - C:\AUTOEXEC.BAT -- [NTFS]

O33 - MountPoints2\{b782798c-18b3-11de-b689-00027271c728}\Shell - "" = AutoRun

O33 - MountPoints2\{cb57c39c-5d9d-11de-b751-00027271c728}\Shell\AutoRun\command - "" = M:\SYSTEM\FILES\ARMY.exe -- File not found

O33 - MountPoints2\{cb57c39c-5d9d-11de-b751-00027271c728}\Shell\open\command - "" = M:\SYSTEM\FILES\ARMY.exe -- File not found

O33 - MountPoints2\{e65b007e-58c5-11de-b744-00027271c728}\Shell - "" = Autorun

O33 - MountPoints2\{e65b007e-58c5-11de-b744-00027271c728}\Shell\AutoRun\command - "" = C:\WINDOWS\System32\setup.exe -- [2008-04-14 18:21:39 | 000,023,040 | ---- | M] (Microsoft Corporation)

O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *) - File not found

O35 - comfile [open] -- "%1" %*

O35 - exefile [open] -- "%1" %*

Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję


(Gutek) #2

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

Log z OTL jest niepełny.


(Kurczak Iksde) #3

Miałem ten sam problem masz tu link do mojego tematu: problem-emailem-log-otl-hijackthis-t375219.html


(Gutek) #4

Każdy przypadek jest inny, proszę o cały log z OTL.tx wg wzoru -

Przestawiasz w nim Processes i Modules na All oraz wklejasz w dolne białe okienko Custom Scans/Fixes :

Klikasz Run Scan.

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052


(Ideolog) #5

Wykonałem nowego loga według Twoich zaleceń:slight_smile:

http://wklejto.pl/56489


(Gutek) #6

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem wywołaj opcję Run Scan.

Pokaż nowy log OTL.txt oraz log z czyszczenia.

Wykonaj pełny skan Dr. Web CureIt


(Ideolog) #7

Oto nowy log po czyszczeniu: http://www.wklejto.pl/56771


(deFco247) #8

To jest dosyć specyficzna infekcja, która podmienia systemowy plik ws2_32.dll szkodliwą wersją.

W białe dolne okno Custom Scans/Fixes w OTL wklej:

Run Fix. Restart, jeśli będzie potrzebny.

Potem log z usuwania oraz nowy log robiony opcją Run Scan.

Przed kliknięciem Run Scan wklejasz w OTL taki tekst: