Problem z duplikatami w zapytaniu MySQL

Witam serdecznie,

Mam takie zapytanie MySQL:

SELECT cms_uslugi.*, `cms_grupy_uzytkownikow`.bf_id AS grupa FROM cms_uslugi LEFT OUTER JOIN `cms_uslugipracownikow` ON (`cms_uslugi`.`bf_id` = `cms_uslugipracownikow`.`bf_iduslugi`) LEFT OUTER JOIN `cms_users` ON (`cms_uslugipracownikow`.`bf_idusers` = `cms_users`.`bf_id`)

  LEFT OUTER JOIN `cms_grupy_uzytkownikow` ON (`cms_users`.`grupy_uzytkownikow` = `cms_grupy_uzytkownikow`.`bf_id` or `cms_users`.`grupy_uzytkownikow2` = `cms_grupy_uzytkownikow`.`bf_id`) WHERE cms_uslugi.enable='1' AND (cms_users.grupy_uzytkownikow = 20 or cms_users.grupy_uzytkownikow2 = 20 )AND cms_uslugi.bf_idfilia='12' AND cms_users.filia = 12 GROUP BY cms_uslugi.bf_id, grupa ORDER by nazwa ASC

problem w tym,że przy większej ilości danych zapytanie to zwraca mi duplikaty… duplikaty można odseparować po dublującym się bf_id…

nie bardzo wiem jak zapisać taki filtr… :frowning: Macie może jakiś pomysł?