Problem z dyskami i opcją 'pokaż ukryte pliki i foldery'


(Jewel17) #1

Uruchomiłam ponownie komputer i nie mam dostępu do swoich dysków (klikając na skróty bądź z mojego komputera, wyskakuje okienko że nie mam uprawnień, bądź 'otwórz za pomocą'. Gdy jednak wejde z jakiegoś skrótu i ręcznie wpisze nazwy katalogów to są dostępne. Przed chwilą antywirus wykrył 2 zainfekowane pliki-t rojana, ckvo.exe i jakiś .dll, zostały usunięte, jednak problem się nie rozwiązał. Myślę że jest on przyczyną problemu, bo wcześniej było wszystko ok. Poważniejszym problemem jest to, że nie moge ustawić opcji ' pokaż ukryte pliki i foldery'.. A dziwnie mam zajęte więcej miejsca na dysku niż powinnam.. Można to jakoś naprawić czy konieczne będzie przeinstalowanie Windowsa?


(Cosik Ktosik) #2

Użyj programu Combofix i daj log z niego na forum: viewtopic.php?f=16&t=36654

(log wklejaj wg podanych w linku zasad).


(Olixxx94) #3

Quenthel , daj logi z HijackThis i Combofix. Instrukcja


(Jewel17) #4
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:08:53, on 2008-08-10

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I091.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\UPCSmartGuard\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\Program Files\UPCSmartGuard\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\UPCSmartGuard\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\UPCSmartGuard\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\UPCSmartGuard\Common\FSMB32.EXE

C:\Program Files\UPCSmartGuard\Common\FCH32.EXE

C:\Program Files\UPCSmartGuard\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program Files\UPCSmartGuard\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program Files\UPCSmartGuard\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program Files\UPCSmartGuard\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\UPCSmartGuard\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\UPCSmartGuard\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program Files\UPCSmartGuard\FSAUA\program\fsus.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\UPCSmartGuard\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

D:\Instalki\hijackthis\HijackThis.exe

C:\Program Files\UPCSmartGuard\FSAUA\program\licmgr.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C48 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I091.EXE /P23 "EPSON Stylus C48 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C48"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\UPCSmartGuard\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\UPCSmartGuard\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\upcsmartguard\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\upcsmartguard\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\upcsmartguard\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\upcsmartguard\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\upcsmartguard\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\upcsmartguard\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\upcsmartguard\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\upcsmartguard\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\upcsmartguard\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\upcsmartguard\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\upcsmartguard\fsps\program\fslsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\upcsmartguard\fsps\program\fslsp.dll

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V4 (AdobeActiveFileMonitor4.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\UPCSmartGuard\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\UPCSmartGuard\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\UPCSmartGuard\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: Agent zarządzania F-Secure (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\UPCSmartGuard\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

ComboFix 08-08-10.01 - Quenthel 2008-08-10 21:57:24.1 - NTFSx86

(Leon$) #5

wpis

usuń HijackThisem >> Fix checked

Logi wyglądają na czyste

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i ... 378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html pokaż raport stronę uruchomić przez IE

lub

Dr.WEB CureIt! http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... It!+4.44.5

:slight_smile: