Problem z dyskiem i komp sie zacina


(Patrykol270) #1

Wyskakują błędy z dyskiem a do tego net i komp się zacina

Combofix

http://wklej.org/id/82648/


(Gutek) #2
 1. W Dodaj / Usuń odinstaluj free-downloads.net

 2. Wklej do Notatnika:

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

  "EXPLORER.EXE"=-

  [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{44ea2b36-f892-11dd-9dab-001d7d27a319}]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949}]

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

  "{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949}"=-

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

  "{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949}"=-

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

  "{ECDEE021-0D17-467F-A1FF-C7A115230949}"=-

  [-HKEY_CLASSES_ROOT\clsid{ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949}]

Z menu Notatnika >>> Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki >>> Zapisz jako FIX.REG >>> uruchom plik

Wykonaj skan Dr. Web CureIt