Problem z dyskiem i wydajnościa

Mam lapa Toshiba Sat a200-1gb(vista home premium 32;core 2 duo 2ghz, 3 gb ram). Już sam nie wiem na czym polega problem. Podczas przegladnia stron(najczęściej you tube, aplikacje na facebooku) dysk cały czas mieli, filmy i muzyka się tną… Ostatnio z kolei nie mielił a też nie dało się na nic kliknąć w firefoxie. W ogóle nie reagował. Mozilla z po 15 min przeglądania potrafi zeżreć 300 mb pamięci… Co z tym zrobić?

P.S. Już nie wspomnę o tym jak się muli jak włączę firefoxa i media playera jednocześnie…

Piaskun21 , proszę zapoznaj się z tą stroną oraz tym tematem, a następnie popraw tytuł tematu, używając przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif

Poza tym, na forum używamy polskich znaków (ż, ł, ć, ś, ą itp.). Proszę wyedytować swojego posta i poprawić co trzeba.

W przypadku zignorowania prośby temat poleci do śmietnika.

firefox-jak-zmniejszyc-zuzycie-pamieci-ram-t181369.html

Sprawdź kondycję dysku. http://www.idg.pl/ftp/pc_12340/pc.html

Daj log z HjackThis. http://forum.dobreprogramy.pl/hijackthis-rsit-otl-dds-inne-instrukcja-t36654.html

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:49:07, on 2009-11-06

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18828)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files\Norton 360\Engine\3.5.2.11\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\TOPI.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Registration\ToshibaRegistration.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\CEC_MAIN.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\TrueCrypt\TrueCrypt.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Marcin\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\3.5.2.11\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Users\Marcin\AppData\Roaming\Nowe Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll

O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM…\Run: [KeNotify] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe

O4 - HKLM…\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM…\Run: [HWSetup] \HWSetup.exe hwSetUP

O4 - HKLM…\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM…\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM…\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM…\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM…\Run: [sVPWUTIL] C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM…\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM…\Run: [startCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

O4 - HKLM…\Run: [Camera Assistant Software] “C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe”

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe

O4 - HKLM…\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM…\Run: [iaNvSrv] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\OROM\IaNvSrv\IaNvSrv.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [iTunesHelper] “C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Adobe ARM] “C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

O4 - HKCU…\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU…\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

O4 - HKCU…\Run: [Nowe Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ALLUpdate] “C:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe” “sleep”

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: eBay - {C08CAF1D-C0A3-40D5-9970-06D067EAC017} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url.pl?PL (file missing)

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton 360\Engine\3.5.2.11\coIEPlg.dll

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton 360 (N360) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton 360\Engine\3.5.2.11\ccSvcHst.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

End of file - 8577 bytes

Dodane 06.11.2009 (Pt) 18:53

A jeśli chodzi o hdd life to performance 100%, health status 95%, temp 36… Te dane i wcześniejszy log coś wyjaśnia?

Dodane 06.11.2009 (Pt) 18:55

Acha, jeśli chodzi o zminiejszenie pamięci - jakiś czas temu zastosowałem narzędzie firetune(myślałem, że coś pomoże) i tam odznaczyłem opcję minimalizacji użycia pamięci

Może pora na defragmentację dysku?

Komputer wyczyszczony z kurzu?

Ja osobiście jeszcze logami się nie zajmuję więc niech ktoś bardziej doświadczony to zrobi.

Z kurzu wyczyszczony, poza tym nie wyłączałem automatycznej defragmentacji w viście no i oczywiście narzędzie nortona 360 wciąż działa - to raczej nie jest przyczyna…

Dodane 11.11.2009 (Śr) 14:34

Zamierza mi ktoś pomóc w temacie czy nikt nie wie co jest nie tak z moim kompem i powinienem zrobić format(któryś z kolei bo robiłem ostatni jakieś 3 tygodnie temu???)???

Dodane 30.11.2009 (Pn) 16:03

Dobra, proponuje zamknąć temat bo i tak nikt nie ma o niczym pojęcia… Po co w ogóle robiłem tego loga jak nikt nie umie z tego nic wyczytac? Brak slow, żen - niech ktoś zamknie temat…