Problem z dyskiem twardym


(system) #1

Mam mianowicie taki problem z dyskiem twardym ze jak wejdę na niego i potem do jakiegoś folderu automatycznie wszystko mi sie wyłącza i zostaje pusty pulpit i wtedy nic nie mogę zrobić muszę zrobić wtedy restart systemu, wczoraj skanowałem go na obecność wirusów ale to nic nie dało.

Pomóżcie mi bo nie umiem sobie z tym poradzić.


(huber2t) #2

Podaj log z Hijackthis


(system) #3

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:53, on 2008-05-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

D:\Programy\Avast\ashDisp.exe

D:\Programy\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

D:\Programy\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

D:\Programy\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Panasonic\LUMIXSimpleViewer\PhLeAutoRun.exe

C:\Program Files\Realtek\Rtl8180\RtlWake.exe

D:\Programy\Thoosje Sidebar V2.3\Thoosje Vista Sidebar.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

D:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe

D:\Programy\Avast\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://ad.z5x.net/click,nPMAAKxvBAAP5As ... 2%26pic%3D,

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [avast!] D:\Programy\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Programy\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [PCSuiteTrayApplication] D:\Programy\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] D:\Programy\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [securDisc] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O4 - Startup: Thoosje Sidebar.lnk = D:\Programy\Thoosje Sidebar V2.3\Thoosje Vista Sidebar.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Programy\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: LUMIX Simple Viewer.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Programy\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: RtlWake.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{CACA7F3A-5DB5-486B-956D-1B3C82FA1CC3}: NameServer =

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\Programy\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Programy\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Programy\Avast\ashWebSv.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

--

End of file - 6957 bytes


(huber2t) #4

fix w hijackthis


(system) #5

A co wpisać w notatniku bo nie pamiętam??


(huber2t) #6

nic nie musisz wpisywac wykonaj to co napisałem


(system) #7

Nadal błąd jest tylko teraz w jednym folderze z filmami


(Agatonster) #8

patyk ,

Poczytaj - Konkretne tematy... ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post.

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie.

W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku ac7a4cd89050aa6e.gifprzy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

Ważne

Wklejając logi na forum - przeczytaj i stosuj się do zaleceń określonych w Temacie