Problem z dyskiem w laptopie Toshiba, test GSmartControl


(Zdzislawbr) #1

Witam, mam problem z tym dyskiem. System pracuje bardzo niestabilnie i się wiesza. Myślałem że to wina Windowsa. Ale uruchomiłem laptopa z płytki Parted Magic i wykonałem test w GSmartControl. Zakończył się z komunikatem Completed: read failure. Widzę że chyba dysk ma relokowane sektory, ale niestety nie znam się na tym, a tych sektorów jest dużo. Więc prosiłbym aby ktoś rzucił okiem na poniższe dane i powiedział mi co się dzieje. Laptop jest jeszcze na gwarancji. Oddawać z podejrzeniem uszkodzenia dysku, czy też nie i po prostu przeinstalować system.

 

Poniżej wklejam raport o stanie dysku.

smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i686-linux-3.7.9-pmagic] (local build)
Copyright (C) 2002-12, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: TOSHIBA MK3275GSX
Serial Number: 326BCGQXT
LU WWN Device Id: 5 000039 3e3802f60
Firmware Version: GT001M
User Capacity: 320,072,933,376 bytes [320 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Sun Mar 30 15:56:47 2014 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 112) The previous self-test completed having
the read element of the test failed.
Total time to complete Offline
data collection: ( 120) seconds.
Offline data collection
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 97) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 1205
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2227
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 14400
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 092 092 000 Old_age Always - 3438
10 Spin_Retry_Count 0x0033 144 100 030 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2202
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2599
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 59
193 Load_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 10077
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 36 (Min/Max 8/52)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 462
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 792
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 62
222 Loaded_Hours 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 2414
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 308
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0

SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 1428 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.

Error 1428 occurred at disk power-on lifetime: 3437 hours (143 days + 5 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH


40 41 02 80 59 b1 6b Error: UNC at LBA = 0x0bb15980 = 196172160

Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name


60 08 00 80 59 b1 40 00 00:26:31.692 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 00 00:26:31.692 SET FEATURES [Reserved for Serial ATA]
27 00 00 00 00 00 e0 00 00:26:31.691 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:26:31.691 IDENTIFY DEVICE
ef 03 45 00 00 00 a0 00 00:26:31.691 SET FEATURES [Set transfer mode]

Error 1427 occurred at disk power-on lifetime: 3437 hours (143 days + 5 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH


40 41 02 80 59 b1 6b Error: UNC at LBA = 0x0bb15980 = 196172160

Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name


60 08 00 80 59 b1 40 00 00:26:20.187 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 00 00:26:20.187 SET FEATURES [Reserved for Serial ATA]
27 00 00 00 00 00 e0 00 00:26:20.187 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:26:20.186 IDENTIFY DEVICE
ef 03 45 00 00 00 a0 00 00:26:20.186 SET FEATURES [Set transfer mode]

Error 1426 occurred at disk power-on lifetime: 3437 hours (143 days + 5 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH


40 41 02 80 59 b1 6b Error: UNC at LBA = 0x0bb15980 = 196172160

Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name


60 08 00 80 59 b1 40 00 00:26:14.464 READ FPDMA QUEUED
60 08 00 78 59 b1 40 00 00:26:14.430 READ FPDMA QUEUED
60 08 00 70 59 b1 40 00 00:26:14.363 READ FPDMA QUEUED
60 08 00 68 59 b1 40 00 00:26:14.353 READ FPDMA QUEUED
60 08 00 60 59 b1 40 00 00:26:14.353 READ FPDMA QUEUED

Error 1425 occurred at disk power-on lifetime: 3437 hours (143 days + 5 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH


40 41 02 30 56 b1 6b Error: UNC at LBA = 0x0bb15630 = 196171312

Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name


60 08 00 30 56 b1 40 00 00:26:06.459 READ FPDMA QUEUED
60 08 00 28 56 b1 40 00 00:26:06.270 READ FPDMA QUEUED
60 08 00 20 56 b1 40 00 00:26:06.259 READ FPDMA QUEUED
60 08 00 18 56 b1 40 00 00:26:06.203 READ FPDMA QUEUED
60 08 00 10 56 b1 40 00 00:26:06.181 READ FPDMA QUEUED

Error 1424 occurred at disk power-on lifetime: 3437 hours (143 days + 5 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH


40 41 02 00 ad 61 60 Error: UNC at LBA = 0x0061ad00 = 6401280

Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name


60 08 00 00 ad 61 40 00 00:25:34.291 READ FPDMA QUEUED
ef 10 02 00 00 00 a0 00 00:25:34.290 SET FEATURES [Reserved for Serial ATA]
27 00 00 00 00 00 e0 00 00:25:34.290 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:25:34.289 IDENTIFY DEVICE
ef 03 45 00 00 00 a0 00 00:25:34.289 SET FEATURES [Set transfer mode]

SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error

1 Short offline Completed: read failure 00% 3438 312448392

2 Short offline Completed: read failure 00% 3437 3066592

3 Short offline Completed: read failure 00% 3437 312565472

4 Short offline Completed: read failure 00% 3437 312565472

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

 

Na przyszłość tak długi log proszę umieszczać na stronach typu wklej.org a w poście podawać link do wklejki.

rgabrysiak


(falcon89) #2

Dysk jest w bardzo złym stanie, niezwłocznie zgraj pliki z tego dysku.

Ilość relokowanych sektorów.

 

 

Sektory oczekujące na remap.

 

 

Jest to odczyt z czujnika przeciążenia (uderzenie, upadek).


(Zdzislawbr) #3

Bardzo dziękuje za poradę, a więc laptop pójdzie na naprawę na gwarancji. Akurat zostały jeszcze 3 miesiące gwarancji :slight_smile: Dane udało się zgrać na inny zewnętrzny dysk.