Problem z e-mailami

Mam problem z pocztą elektroniczną. Przy wysyłaniu większych plików co minutę wyskakuje komunikat “Serwer SMTP nie odpowiedział w ciągu 60 sekund. Czy chcesz czekać następne 60 sekund?”. Poczta najprawdopodobniej jednak w tym czasie przechodzi, ale nie wiem, dlaczego mimo tego wciąż pojawia się ten uciążliwy komunikat.

W OE wejdź: narzędzia > konta, dwuklik na wybranym koncie, przechodzisz do zakładki zaawansowane i zwiększasz sówakiem limity czasu serwera…

Zapomniałem dodać jednej rzeczy. Postęp wysyłania maila jest nienaturalny. Przy rozpoczęciu wysyłania pasek postępu wędruje prawie do końca i zatrzymuje się na długo, długo. Chodzi np. o maila 3 MB. Prawidłowo postęp powinien następować proporcjonalnie do wysyłanej wielkości. Pasek postępu powinien zatem przesuwać się powolutku od początku do końca skali.

A czy masz czysty system, tzn, czy nie masz jakiegoś syfu?

Daj loga z HijackThis 1.99.1

Od kiedy ci się tak dzieje? kiedy to się stało, co wcześniej (de)instalowałeś itp.?

Masz jakiegoś antywira z filtrem poczty? firewalla? - sprawdź ustawienia!

Sprawdż konfiga połączenia i OE…

_____

próbowałeś odinstalować OE, przeczyścić rejestr i zainstalować go ponownie ??

To nie jest rozwiązanie problemu. Limit czasu można zwiększyć max. do 5 minut, ale nadal będzie wyskakiwać komunikat. Kiedyś nie miałem z tym problemu, chyba że rzeczywiście coś szwankowało na łączach. Poza tym postęp wysyłania maila jest nieprawidłowy. Najprawdopodobniej stąd bierze się problem, bo OE widzi, że końcówka maila nie przechodzi przez długi czas. Sądzi, że zawiesza się. Przynajmniej tak to traktuje. Jest wprowadzany przez to w błąd.

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 01:03:06, on 2005-04-15

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\system32\stisvc.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINNT\System32\sistray.EXE

C:\WINNT\System32\khooker.exe

C:\WINNT\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\SPRINT~1.0\Sprint\CAgent.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Distillr\AcroTray.exe

C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.mojastrona.com.pl/prasa/index.shtml

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [SiS Tray] C:\WINNT\System32\sistray.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SiS KHooker] C:\WINNT\System32\khooker.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C42 Series] C:\WINNT\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 "EPSON Stylus C42 Series" /O5 "LPT1:" /M "Stylus C42"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABBYY Community Agent] C:\PROGRA~1\SPRINT~1.0\Sprint\CAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Distillr\AcroTray.exe

O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\system32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\system32\msjava.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F26996E6-07F7-47FC-B442-CB2E8FCB6571}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

Miałem firewalla, ale nie chciał chodzić. Coś się blokowało, więc go w ogóle usunąłem. Może coś pozostało?

Do skanowania poczty używam Avasta.

Zaraz idę spać, więc… nie sprawdzam już loga.

Ale zauważyłem ashMaiSv.exe !

Zrób: prawoklik na ikonce avasta, kontrola ochrony dostępowej …i wyłącz całkowicie ochronę maila…

Następnie wejdż w konfig kont pocztowych i posprawdzaj/popoprawiaj ustawienia (w tym serwerów pop i smtp) - avast tam miesza… zapisz zmiany i reset kompa.

Mi właśnie avast mieszał w poczcie :frowning:

Ale jak wyłączyć ochronę maila? Na co kliknąć? Czy chodzi o czułość?

Poza tym są tam dwie opcje: Outlook/Exchange oraz Poczta. Wyłączyć obie?

Dzięki! Już postęp wysyłania jest prawidłowy. To była wina Avasta. Tak jak radziłeś - na ikonce Avasta “kontrola ochrony dostępowej” należało wyłączyć “skanuj pocztę wychodzącą”.

Jeszcze jedna rzecz:

Chciałbym, żeby w skrzynce nadawczej był widoczny rozmiar pliku (załącznika), który wysyłam. Sądzę, że jest taka opcja, bo kiedyś zawsze rozmiar załącznika był pokazywany. Teraz mam tylko ikonkę, że e-mail zawiera załącznik, ale bez jego rozmiaru (wielkości).

Widok > Kolumny, tam zaznaczasz, co tylko chcesz… :wink: