Problem z Ekranem Logowania


(system) #1

Przy włączaniu komputera jestem automatycznie logowany na konto "Dom". Utworzyłem jeszcze jedno Konto ("Rafał"), lecz nadal jestem automatycznie logowany na konto "Dom". Aby dostać się do "Rafał" muszę się wylogować z "Dom" i wejść w "Rafał". Jest to bardzo uciążliwe. Czy mogę w jakiś sposób zrobić, aby pokazywał się ekran logowania?


(niezDarek) #2

http://support.microsoft.com/kb/315231/pl