Problem z Exploratorem Windows w Vista Biznes


(rysryt) #1

Po każdorazowym otwarciu panela sterowania,lub foldera "Mój komputer" explorator windows robi błąd i zostaje ponownie uruchomiony.