Problem z explorer.exe


(Chris47) #1

Witam wszystkich. Od pewnego czasu mam problem z explorerem. Kilka dni temu od razu przy włączeniu kompa blokował się pasek menu "Start". Teraz jest już aktywny, ale proces explorer.exe zabiera mi całą moc procesora. Najpierw wystarczyło raz zamknąć ten proces i go wznowić. Teraz musze to robić kilka razy, żeby komputer działał mi normalnie. Czy to jakiś wirus albo konflikt jakiś programów? Dodam, że przed tygodniem formatowałem kompa z tego powodu :confused:

Poniżej wklejam loga.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:49:13, on 2007-08-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Star Downloader\stardown.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\Krzysiu\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Speaker Configuration] C:\PROGRA~1\C-Media\WIN_ME\Setup.exe /SPEAKER

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

(Gutek) #2

Daj log z ComboFix


(Chris47) #3

Log z ComboFix'a

Kod:

(jessica) #4

Czy Ty przypadkiem nie użyłeś nienajnowszej wersji ComboFixa?

ComboFix powinien to poniższe usunąć samoczynnie!

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\system32\0Q6L6Uoj.exe

C:\WINDOWS\Tasks\At1.job

C:\WINDOWS\Tasks\At*.job

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie,

jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

(czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie.

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Potem nowy log z ComboFixa.

jessi


(Chris47) #5

Proszę, zrobiłem jak prosiłaś :wink:

ComboFix 07-08-17.2 - "Krzysiu" 2007-08-23 11:37:40.2 - NTFSx86

(jessica) #6

Widzę, że ta Twoja wersja ComboFixa jest jakaś "niekumata" - wszystko trzeba jej podtykać pod nos. :slight_smile:

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\Tasks\At2.job

C:\WINDOWS\Tasks\At3.job

C:\WINDOWS\Tasks\At4.job

C:\WINDOWS\Tasks\At5.job

C:\WINDOWS\Tasks\At6.job

C:\WINDOWS\Tasks\At7.job

C:\WINDOWS\Tasks\At8.job

C:\WINDOWS\Tasks\At9.job

C:\WINDOWS\Tasks\At10.job

C:\WINDOWS\Tasks\At11.job

C:\WINDOWS\Tasks\At12.job

C:\WINDOWS\Tasks\At13.job

C:\WINDOWS\Tasks\At14.job

C:\WINDOWS\Tasks\At15.job

C:\WINDOWS\Tasks\At16.job

C:\WINDOWS\Tasks\At17.job

C:\WINDOWS\Tasks\At18.job

C:\WINDOWS\Tasks\At19.job

C:\WINDOWS\Tasks\At20.job

C:\WINDOWS\Tasks\At21.job

C:\WINDOWS\Tasks\At22.job

C:\WINDOWS\Tasks\At23.job

C:\WINDOWS\Tasks\At24.job

C:\WINDOWS\system32\0Q6L6Uoj.exe


Folder::

C:\Program Files\VVSN


Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"VVSN"=-

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie,

jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

(czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie nowy log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Daj nowy log z ComboFixa.

jessi