Problem z Explorer.exe

Ściągnęłam program Veoht. Filmy ściągane z tego programu zapisują się do osobnego folderu.

Gdy próbuje otworzyć któryś ze ściągniętych rzeczy wyświetla mi się komunikat:

http://img237.imageshack.us/img237/497/problemkw7.png

Gdy kliknę w KLIKNI TUTAJ wyskakuje mi to:

http://img167.imageshack.us/img167/167/problemwa6.png

Nic z tego nie rozumiem.

Wysyłam te raporty o błędach, ale to nie pomaga.

Za każdym razem to mi się wyświetla.

Proszę o pomoc!

![-o<

Podaj logi z Hijackthis

Pokaż log z Combofix

Nie wiem dokładnie o co chodzi, bo jestem dość ciemna.

Czy o to Ci chodziło?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:59:43, on 2008-04-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaUpdate\update.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe

C:\Program Files\ArcaBit\Common\taskscheduler.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Ares\Ares.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Panasonic\LUMIXSimpleViewer\PhLeAutoRun.exe

C:\Program Files\OpenOfficeT7 2.3\program\soffice.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\OpenOfficeT7 2.3\program\soffice.BIN

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Photoshop.exe

C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\DOCUME~1\Sara\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.672\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: ADSTechnology module - {831CBAC0-8283-4653-9D81-FEB9F3F6E47C} - C:\Program Files\ADSTechnology\ADSTechnology.dll

O2 - BHO: ActivationManager module - {86A44EF7-78FC-4e18-A564-B18F806F7F56} - C:\Program Files\ActivationManager\ActivationManager.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: Veoh Browser Plug-in - {D0943516-5076-4020-A3B5-AEFAF26AB263} - C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\Plugins\reg\VeohToolbar.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [ArcaCheck] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ArcaCheck.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [ABRegmon] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [AvMenu] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [iTunesHelper] “C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe”

O4 - HKLM…\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [iSUSScheduler] “C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe” -start

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe”

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [ares] “C:\Program Files\Ares\Ares.exe” -h

O4 - HKCU…\Run: [Creative WebCam Tray] “C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe”

O4 - Startup: OpenOfficeT7 2.3.lnk = C:\Program Files\OpenOfficeT7 2.3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: LUMIX Simple Viewer.lnk = ?

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{1D9D19B8-848A-49B5-86DE-8DEF62D7014D}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{1D9D19B8-848A-49B5-86DE-8DEF62D7014D}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: TS_LogonListener - C:\WINDOWS\SYSTEM32\TS_LogonListener.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.Configurator - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.LoggingService - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

O23 - Service: ArcaBit.TaskScheduler - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\ArcaBit\Common\taskscheduler.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: ArcaBit Update Service (AVUpdate) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaUpdate\update.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

Zmień przeglądarkę na Firefox’a. INTERNET EXPLORER sam w sobie ma mnóstwo błędów i luk, które niestety wykorzystują wirusy…

Log czysty

Podaj jeszcze z combofix

Usunęłam Internet Explorer poprzez DODAJ USUń PROGRAMY, ale nadal jak włączam neostrade

to mi explorer normalnie działa XP, przecież go skasowałam nie mam go na lićie progamów.

Mimo tego nadal mi to /cenzura/ wyskakuje.

O co chodzi z tymi logami?

POMOCY!

Logi sprawdzają czy nie masz syf na kompie który mógłby blokować przeglądarkę

To sprytne :smiley:

Ale dlaczego Explorer działa po skasowaniu?

Ten ComboFix dopiero teraz ściągnęłam.

Nie jest dobrze.

http://img241.imageshack.us/img241/8035/problem3et9.png

Co to jest? ;(

Po pojawieniu się tego komunikatu znika mi pasek zadań,

a potem zresztą cały pulpit.

Widać tylko tapetę. Żadnych ikonek!

Co mam zrobić?

Jak mam uruchomić ten ComboFix?

Tu poczytaj o opisie uruchamiania http://forum.idg.pl/index.php?showtopic=118804

Dziękuję wszystkim.

Wkońcu mam ten log do combofix.

Oto on :smiley: :

ComboFix 08-04-16.5 - Sara 2008-04-17 19:06:19.3 - NTFSx86

na ikonkę dysku C: klikasz prawym myszy >>>Narzędzia >>> Sprawdź >>>>Zaznaczasz te dwie opcje co się pojawią>>> klikasz rozpocznij pojawi się jakiś tam komunikat,że nie można wykonać,ale zadanie zostało zaplanowane podczas następnego uruchamiania>>> potwierdzasz.

Uruchamiasz ponownie komputer rozpocznie się sprawdzanie dysku(będzie niebieski ekran) nic nie klikasz w czasie odliczania bo anulujesz sprawdzanie

Gdy klikam prawym klawiszem myszki na ikonkę dysku C to nie pokazuje mi się żadne ‘Narzędzia’ czy ‘Sprawdź’.

:slight_smile:

Ale na dysku C znalazłam ten CHKDSK i włączyłam go.

To wyglądało tak:

http://img390.imageshack.us/img390/4540/problem6nk6.png

100% było, samo okienko się wyłączyło.

Ale to nie naprawiło błędu z wyskakiwaniem tego komunikatu z początku problemu.

Pomocy?

W logu nie ma syfu są tylko zbedniki

Dobraaa…?

Ale to nie zmienia faktu że gdy kliknę w któryś z filmów

wyświetla mi się to:

http://img237.imageshack.us/img237/497/problemkw7.png

Macie inne pomysły?

Bo mi się wszystkie wyczerpały!

Skoro nie ma błędów w tych logach to co jest źle?

Chciałam z moich fimów zrobić amv, ale nie mogę

ponieważ znowu wyskakuje mi ten komunikat gdy próbuje załadować

któryś moich fimów. Nie mogę ich kopiować, wycinać, importować do jakiegoś

programu typu Windows Movie Maker, no i włączyć ich nie mogę!

Co robić?

A ktoś może mi wyjśnić tą wypowiedz?

tzn.?

co nie wiesz?

podałem jak włączyć CHKDSK na woliumie C.:’

według tego co pisałaś

Masz jeszcze Firefoxa do pobrania klik TU, jak już ktoś radził.

Proponuje przeczytać post wyżej z pięć razy. A jak nie zrozumiesz to czytaj do skutku.

Nie można skasować explorera !!

To dla Ciebie do poczytania ! i uzupełnienia wiedzy. Jak już będziesz wiedzieć co to jest explorer oszczędzisz sobie czytania niektórych bzdur.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Windows_Explorer

http://www.google.com/search?hl=plq=pr … Szukajlr=

viewtopic.php?f=2t=237551

a tu skarbnica wiedzy

Zapomniałem o najważniejszym

http://forum.purepc.pl/temat/FAQ/8/Debu … try1167930

przeczytaj uważnie ten temat.

Koledzy nie rozmawiamy tu o przeglądarce! !!

Niech sobie poradzi najpierw z problemem.