Problem z firewallem


(Bdrk) #1

Gdy zinstaluje Firewalla to żadną przeglądarką nie otworze żadnej strony, nawety jak go wyłącze to też nie otworzes trony dopiero po deinstalacji firewalla moge przeglądać strony.


(squeet) #2

Jaki to firewall? Stworzyłeś regułę dla danej przeglądarki, aby mogła się łączyć z internetem?


(123448) #3

domyślnie wystarczy że jak włączysz przeglądarke i pojawi się okienko z pytaniem czy firewall ma zaznaczyć aplikacje jako zaufaną klikasz na tak, zezwalam na prace przeglądarki i już możesz działać dalej.


(Bdrk) #4

Skorzystałem z tego firewalla

przeglądarke dałem do zaufanych programów


(123448) #5

zobacz czy masz w zaufanych programach właśnie tą przeglądarke. spójrz na screen żeby ci było łatwiej :arrow: http://img292.imageshack.us/my.php?imag ... amy4lu.png


(Bdrk) #6

Dokładnie tam ją dałem tylko w moim przypadku to firefox


(123448) #7

hmmm dziwne :? to może daj firefoxa do zakładki z ograniczeniami a wtedy jak to zrobisz wyłącz i włącz przeglądarke i jak się pojawi ostrzeżenie czy praca z przeglądarką ma być kontynuowana to wejdz w kreator reguł i tam dodaj na ok


(Bdrk) #8

Nic to nie daje ale pisałem kiedyś o podobnym problemie znaczy po zainstalowaniu SP2 miałem identyczne obiawy i nawet wyłączenie całej zapory nic nie dawało i wkońcu usunąłem SP2.

No i w tym przypadku tak samo nawej jak wyłącze Firewalla to i tak sie strony nie otwierają (a jest on wyłacziony) dopiero jak go usune to normalnie internet działa.


(123448) #9

więc może coś nie tak z systemem masz :? a może to jakiś wirus lub coś :? proponuje wkleić log z hijacka, może tu coś będzie :roll:


(Bdrk) #10

A o to i log

Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 00:42:01, on 2005-07-23 

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) 


Running processes: 

E:\WINDOWS\System32\smss.exe 

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

E:\WINDOWS\system32\services.exe 

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe 

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe 

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe 

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe 

E:\WINDOWS\Explorer.EXE 

E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe 

E:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\wpkontakt.exe 

E:\WINDOWS\System32\qttask.exe 

E:\dupereły\osoby nielubiane\fiesta.exe 

E:\WINDOWS\Mixer.exe 

E:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\winpatrol.exe 

E:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe 

E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe 

E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

E:\Program Files\HDD Thermometer\HDD Thermometer.exe 

D:\hijackthis\HijackThis.exe 


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.accoona.com/search_assistant/accoona_search_assistant.jsp?&utm 

_id=400011&utm_content=leftnav&utm_source=wdz1&utm_medium=bund&utm_campaign=wdz0605a 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.accoona.com/search_assistant/accoona_search_assistant.jsp?&utm_id=400011&utm 

_content=leftnav&utm_source=wdz1&utm_medium=bund&utm_campaign=wdz0605a 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.accoona.com/search?q=%s 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

R3 - Default URLSearchHook is missing 

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - E:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll 

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - E:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx 

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [wpkontakt] E:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\wpkontakt.exe -autostart 

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\WINDOWS\System32\qttask.exe" -atboottime 

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup 

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup 

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install 

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit 

O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] E:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\winpatrol.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp 

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] E:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background 

O4 - HKCU\..\Run: [RSD_HDDThermo] E:\Program Files\HDD Thermometer\HDD Thermometer.exe 

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_ 

site.cab?1121179631246 

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - E:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\url_wpmsg.dll 

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe 

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe 

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - E:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe 

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Qbek50) #11

wyłącz przywracanie systemu. w trybie awaryjnym kasujesz:


(Bdrk) #12

Skasowałem to ale nie rozwiązało to problemu z firewallem


(Damian) #13

A co to za Windows ? :?

Windows XP Pirated edition

(fiesta) #14

Zmieniona loga na właściwego


(squeet) #15

A czy gdy zapytała za pierwszym razem o dostęp do sieci, zezwoliłeś jej na to?