Problem z flashget

problem przejawia się tym, że jeśli chcę pobrać jakikolwiek plik to zaraz pojawia sie przy nim na liście czerwony krzyżyk i jest przerwane pobierani,

pobieranie bez flashgeta pojedynczego pliku wprost z serwera RS przebiega bez problemu, hasło i login sprawdziłem są ok, w czym jest problem ?

FlasGet może nawiązywać kilka połączeń z serwerem podczas pobierania jednego pliku. Przy domyślnych ustawieniach są to 4 połączenia, plik jest zatem dzielony na 4 segmenty i dla każdego z nich nawiązywane jest osobne połączenie z serwerem. Sprawdź czy ilość połączeń (segmentów) w opcjach pobierania pliku nie przekracza dopuszczonej przez RS ilość jednoczesnych połączeń z tego samego adresu IP.