Problem z gg na głos

Od pewnego czasu nie mogłem zrealizować żadnego połączenia z gg na głos. Zawsze abonent był zajęty mimo iż wybierałem różne numery stacjonarne. Zwróciłem się z tym problemem do Działu Użytkowników GG. Poproszono mnie o zrobienie testów w wyniku, których napisano co następuje: "Wyniki testów wskazują, że pomimo dość dobrej prędkości łącza w kierunku

download, prędkość połączenia w kierunku upload oraz jakość pozostawia

wiele do życzenia. Jakość połączenia została oceniona na 56%, co oznacza

że utrzymanie ciągłego strumienia dźwięku jest niemożliwe.

Ponadto parametr jitter, który decyduje o opóźnieniu w dostarczaniu

pakietów jest tak duży, że utrzymanie ciągłego przepływu informacji

głosowej jest znacznie utrudnione.

Z tego też powodu podczas korzystania z usługi Gadu na Głos będą

występować opisane w korespondencji utrudnienia.

Dzisiaj po mojej interwencji udało mi się nawiązać rozmowę.

W związku z powyższym mam pytanie:czy ja mogę coś zmienić - mam łącze radiowe.