Problem z grą Batman Arkham City


(Radekbenke) #1

Wita. Reinstalowałem na świeżo zainstalowanym systemie windows 7 grę jak w temacie.

Jednak przy włączeniu gry wyskakuje wykrzyknik i następujący komunikat

zczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)

zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************

System.IO.FileNotFoundException: Nie można załadować pliku lub zestawu 'Microsoft.DirectX.Direct3D, Version=1.0.2902.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' lub jednej z jego zależności. Nie można odnaleźć określonego pliku.

Nazwa pliku: 'Microsoft.DirectX.Direct3D, Version=1.0.2902.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35'

w BmLauncher.Settings.DetermineDefaultSystemSettings()

w BmLauncher.Settings.StaticInitialise(IniFile iniFile, IniFile iniEng, IniFile iniInst, SystemInfo sysInfo, String localePath, String localeConfigFile, String& localeDir)

w BmLauncher.Form1.Initialise()

w BmLauncher.Form1.OnLoad(Object sender, EventArgs e)

w System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)

w System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()

w System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)

w System.Windows.Forms.Control.CreateControl()

w System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)

w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)

w System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)

w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

OSTRZEŻENIE: rejestrowanie informacji o powiązaniach zestaww jest wyłączone.

Aby włączyć rejestrowanie błędw powiązań zestaww, ustaw wartość rejestru HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog rwną 1.

Uwaga: z włączeniem rejestrowania błędw powiązań zestaww wiąże się pewien spadek wydajności.

Aby wyłączyć tę funkcję, usuń wartość rejestru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].

************** Zestawy załadowane **************

mscorlib

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4963 (win7RTMGDR.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll


BmLauncher

Wersja zestawu: 1.0.0.0

Wersja Win32: 1.0.0.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/R.G.%20Catalyst/Batman%20Arkham%20City/Binaries/Win32/BmLauncher.exe


System.Windows.Forms

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4961 (win7RTMGDR.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll


System

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4962 (win7RTMGDR.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll


System.Drawing

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll


System.Management

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll


BmLauncherUtils

Wersja zestawu: 1.0.0.0

Wersja Win32: 1.0.1.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/R.G.%20Catalyst/Batman%20Arkham%20City/Binaries/Win32/BmLauncherUtils.DLL


msvcm90

Wersja zestawu: 9.0.30729.6161

Wersja Win32: 9.00.30729.6161

CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/x86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_50934f2ebcb7eb57/msvcm90.dll


System.Xml

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll


System.Windows.Forms.resources

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll


mscorlib.resources

Wersja zestawu: 2.0.0.0

Wersja Win32: 2.0.50727.4963 (win7RTMGDR.050727-4900)

CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll


************** Debugowanie w trybie JIT **************

Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej

aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć

wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.

Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym

debugowaniem.

Na przykład:

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki

są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze

i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

Jakie jest rozwiazanie problemu?


#2

radzion89 , proszę zapoznaj się z tą stroną oraz tym tematem, a następnie popraw tytuł tematu, używając przycisku image.php?album_id=20&image_id=4038