Problem z Hibernacją/Wirusem


(Balon93) #1

Witam.

Wczoraj hibernuje komputer, włączam go wieczorem i się mnie pyta o hasło, żadnego nigdy hasła nie miałem, wpisuje podstawowe hasła jakie używam, nie działa. Gdy klikam na ten czerwony przycisk żeby wyłączyć system pisze że inne osoby są zalogowane na tym komputerze. Skanowałem Kasperskym i sprawdzałem zużycie procesu waha się pomiędzy 0-5%, normalnie.

Co jest i jak usunąć hasło?


(Pan Ziombl) #2

w menedżerze zadań w zakładce uzytkownicy są zalogowane jakieś dodatkowe osoby oprócz ciebie?


(huber2t) #3

Daj log z Hijackthis


(Olixxx94) #4

Balon93 , w trybie awaryjnym zalogowany jako Administrator spróbuj usunąć hasło, poza tym , jak już prosili inni, daj log z hijackThis


(Balon93) #5

Nikt inny nie jest zalogowany:

Logi:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:04:37, on 2008-05-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\Common Files\BinarySense\hldasvc.exe

C:\Program Files\Common Files\BinarySense\hldasvc.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE

C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\CTAvTray.EXE

C:\program files\steam\steam.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Documents and Settings\Skotar\Pulpit\Pobrane z neta\gamma by emtec.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.bearshare.com/pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O2 - BHO: (no name) - {A7F8EF4E-81DA-4341-9F22-D710FCDEC00F} - C:\WINDOWS\system32\rasautod.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTAvTray] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\CTAvTray.EXE

O4 - HKLM\..\RunOnce: [CTAVTray] C:\Program Files\Creative\SBLive\Program\CTAvStub.EXE EAX.AVI

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: GAMMA.lnk = C:\Documents and Settings\Skotar\Pulpit\Pobrane z neta\gamma by emtec.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1204647223906

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DB9D423A-712B-404C-A152-72FF887CA9A9}: NameServer = 192.168.1.1

O18 - Protocol: hddlife - {BD758015-47D9-477A-8873-4B688A2BC0E2} - "C:\Program Files\Common Files\BinarySense\hlAPP.dll" (file missing)

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe

O23 - Service: BlueSoleilCS - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe

O23 - Service: BsHelpCS - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: HDDlife HDD Access service - BinarySense, Inc. - C:\Program Files\Common Files\BinarySense\hldasvc.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - RealVNC Ltd. - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe


--

End of file - 6955 bytes

W jaki sposób usunąć hasło od hibernacji? Nigdy hasła nie zakładałem na hibernacje, nie wiem. Zwykłe da sie usunąć bez trypu awaryjnego.


(huber2t) #6

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

Folder::

 C:\Program Files\MyGlobalSearch

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.


(Balon93) #7

Zfixowałem problemy.

Gdy scanowało się tym drugim programem, w pewnym momencie wyskoczyła informacja o Virusie, zawiesiło się i przestał net działać.


(huber2t) #8

Podaj log z Deckard's System Scanner


(Balon93) #9

Udało się:

ComboFix 08-05-01.3 - Skotar 2008-05-03 13:08:55.2 - NTFSx86