Problem z hibernacją


(karina32) #1

Witam
Mam problem z hibernacją komputera. Mam Windows 7, komputer ASUS. Pojawił się problem po zamknięciu pokrywy komputera. Ustawione mam na zamknięcie z hibernacją. Pojawia się taki komunikat po otwarciu laptopa
Komputer nie może wyjść z hibernacji
stan: 0xc00000d
Informacje: wystąpił błąd krytyczny podczas przetwarzania danych przywracania
Plik: \hiberfil.sys
Informacje niezapisane przed przejściem komputera w stan hibernacji zostaną utracone
Proszę o pomoc
Karina


(krystian3w) #2

Spróbuj:

 • wyłączyć hibernacje

 • wykonać defragmentacje dysku systemowym programem obraz

 • wykonać sprawdzanie dysku pod kątem błędów w strukturze plików

 • ją ponownie włączyć


Instrukcje wykonania czynności:

Aby wyłączyć hibernacje, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start Obraz przedstawiający przycisk Start, a następnie wpisz cmd w polu Rozpocznij wyszukiwanie.

 2. W wynikach wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

 3. Po pojawieniu się monitu kontroli konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. W wierszu polecenia wpisz

  powercfg.exe /hibernate off
  

  a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. Wpisz polecenie exit i naciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć okno wiersza polecenia.


Aby zdefragmentować dysk twardy, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz narzędzie Defragmentator dysku, klikając przycisk Start Obraz przedstawiający przycisk Start W polu wyszukiwania wpisz Defragmentator dysku, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Defragmentator dysku.

 2. W obszarze Stan bieżący zaznacz dysk, który chcesz zdefragmentować.

 3. Aby ustalić, czy dysk wymaga defragmentacji, kliknij przycisk Analizuj dysk Wymagane uprawnienia administratora. Jeśli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 4. Po zakończeniu analizowania dysku przez system Windows w kolumnie Ostatnie uruchomienie będzie można sprawdzić procentowy stopień jego fragmentacji. Jeśli podana liczba będzie większa niż 10%, warto zdefragmentować dany dysk.

 5. Kliknij przycisk Defragmentuj dysk Wymagane uprawnienia administratora. Jeśli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Defragmentacja dysku może potrwać od kilku minut do kilku godzin, w zależności od rozmiaru i stopnia fragmentacji dysku twardego. Podczas procesu defragmentacji możesz nadal korzystać z komputera.


Aby wykonać sprawdzanie dysku, wykonaj następujące kroki:

Czasami komputer jest znacznie wolniej lub programy “zawiesza się” gdy dostęp do niektórych plików. Ten problem może występować, ponieważ ma błędów na dysku twardym.

Problem można rozwiązać za pomocą narzędzia sprawdzania dysku w systemie Windows 7. Sprawdzanie dysku można zidentyfikować i automatyczne poprawianie błędów systemu plików i upewnij się, że nadal można ładować i zapisywać dane z dysku twardego. Sprawdzanie dysku można użyć w systemie Windows 7, nie tylko dla lokalnych dysków twardych, ale także dla nośników wymiennych, takich jak pamięci USB lub karty pamięci.

Uwaga: Upewnij się, zamknij wszystkie otwarte programy i pliki przed rozpoczęciem sprawdzania dysku.

 1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Start Obraz przedstawiający przycisk Start systemu Windows.

  Right-click the Start Windows icon

 2. w menu skrótów kliknij polecenie Otwórz Eksploratora Windows.

  In the shortcut menu, click Open Windows Explorer

 3. w okienku nawigacji kliknij komputer , tak aby dyski są wyświetlane w okienku po prawej stronie.

  In the navigation pane, click Computer so that your drives appear in the right pane

 4. Kliknij prawym przyciskiem dysk, który chcesz sprawdzić.

  Right-click the drive that you want to check

 5. Kliknij przycisk Właściwości.

  Click Properties

 6. Kliknij kartę Narzędzia .

  Click the Tools tab

 7. Kliknij przycisk Sprawdź teraz .

  Click the Check now button

 8. w oknie Sprawdź dysk < nazwa dysku > zaznacz pole wyboru Automatycznie napraw błędy systemu plików .

  Uwaga Jeśli chcesz wykonać szczegółowe badanie dysku twardego, można wybrać pole wyboru Skanuj dysk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory . Użytkownik powinien to zrobić w uzasadnione podejrzenie o istniejących błąd sprzętu w każdym przypadku. Ale należy pamiętać, że operacji może zabrać dużo czasu. Dla pierwszego rutynowej kontroli Firma Microsoft zaleca, aby nie wybierać tej opcji.

  In the Check Disk disk name window, select the Automatically fix file system errors check box

 9. Kliknij przycisk Start.

  Click Start

 10. Jeśli dysk, na którym ma być sprawdzana jest obecnie używany i jest dysk systemowy, pojawi się okno dialogowe z komunikatem ostrzegawczym. W takim przypadku kliknij Zaplanuj sprawdzanie dysku.

  If the drive that you want to check is currently in use and it is your system drive, you will see a dialog box with a warning message. In this case, click Schedule disk check

 11. Zamknij wszystkie otwarte programy, a następnie ponownie uruchom komputer. Kontrola automatycznego uruchamiania przed następnego uruchamiania systemu Windows i wyświetlić wyniki po wykonaniu.

  Exit all open programs, and then restart your computer. The checking will start automatically before next Windows startup and display the results when completed

 12. Jeśli nie sprawdzanie dysku systemowego, nie trzeba wyłączyć komputer. Jednak wybrany dysk może również być używany. W takim przypadku komunikat o błędzie. Po zostały zapisane wszystkie pliki i zamknij wszystkie otwarte programy, kliknij przycisk wymuś.

  If you are not checking the system drive, you do not have to turn off the computer. However, the selected drive may also be in use. In this case, you receive a message. After you have saved all files and close all open programs, click Force a dismount

 13. Kontrola rozpoczyna się niezwłocznie. Po zakończeniu, wyniki będą wyświetlane.

  The checking starts immediately. After it is completed, the results will be displayed


Aby włączyć hibernację, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start Obraz przedstawiający przycisk Start, a następnie wpisz cmd w polu Rozpocznij wyszukiwanie.

 2. W wynikach wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

 3. Po pojawieniu się monitu kontroli konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. W wierszu polecenia wpisz

  powercfg.exe /hibernate on
  

  a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. Wpisz polecenie exit i naciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć okno wiersza polecenia.


(karina32) #3

Dzięki bardzo. Na chwilę obecną pomogło. Mam nadzieję że będzie już git :slight_smile:
Pozdrawiam


(karina32) #4

O ale chyba jeszcze nie do końca git, bo teraz znikneła hibernacja w ustawieniach skutku zamknięcia pokrywy a włączyłam wg. instrukcji
Pozdrawiam


(krystian3w) #5

Na pewno włączyłaś po sprawdzaniu dysku?

http://www.mamkomputer.info/windows-8-zmiana-skutku-zamkniecia-pokrywy-klapy-laptopa/ - nie znalazłem dla Windows 7.


(karina32) #6

Tak zgodnie z instrukcją. Ale spróbuję jeszcze raz


(krystian3w) #7

Jeszcze można próbować w zaawansowanych ustawieniach planu zasilania szukać.