Problem z html

cześć jak włącze strone localhost/main/test na niej mam guzik powrót i jak go klikne to zamiast wysłać mnie do: localhost/index.php wysyła mnie do: localhost/main/test/index.php co zrobić?

 

test.php

<p align="left"><input type="image" src="uuuuuuu.png" onfocus="blur()" onclick="location.assign('index.php')"></p>

 

w .htaccess mam:

RewriteEngine On
#Options FollowSymLinks
#main
RewriteRule main/index.html main/index.php [L]

Domyśl się.

 

Po pierwsze, nie sprawdzasz czy katalog/plik istnieje.

Po drugie, zastosuj ścieżkę absolutną (/index.php) w dokumencie HTML.

Po trzecie, użycie location.assign nie jest tu poprawne, chyba że masz index.php umieszczony w localhost/main/test/. Ustawiaj zmienną window.location na “/index.php”

dobra już sobie poradziłem do zamknięcia